a far cry from là gì

Far Cry From

/fɑːr kraɪ frɑːm/

Bạn đang xem: a far cry from là gì

Definition (Định nghĩa)

Very different from.

Tạm dịch là: không giống xa xôi. Far cry from được dùng làm tế bào mô tả nhị vụ việc, hành vi không giống nhau một trời một vực, rời ra ý nghĩa sâu sắc nhau. Suy suy nghĩ của khách hàng không giống xa xôi tâm lý của tôi, hành vi của khách hàng không giống xa xôi những gì chúng ta rằng, những gì doanh nghiệp bảo đảm hứa hứa không giống xa xôi những gì chúng ta làm… FAR CRY FROM!

Thành ngữ Việt Nam: không giống nhau một trời một vực

Example (Ví dụ)

What you did was a far cry from what you said you were going to tát tự.

Những gì chúng ta thực hiện không giống xa xôi – Far Cry From với những gì chúng ta rằng.

Far cry from the most common English idioms tienganhaz.com

Far cry from – Một trời một vực

Practice (Thực hành)

Johnsy, Mike và Jame là phụ vương họa sỹ hay phải đi cộng đồng cùng nhau. Tuần trước Jame chuồn công tác làm việc nên ko thể nhập cuộc buổi triển lãm giành giật nằm trong nhị người chúng ta được. Jame là một trong họa sỹ yêu thương quí vẽ giành giật cảnh quan, trong những lúc Mike lại là họa sỹ chuyên nghiệp vẽ giành giật truyền thần, còn nếu như không xuất hiện Jame thì nhị người khó khăn tìm kiếm được lời nói cộng đồng.

Xem thêm: huyr cô gái m52 lời bài hát

Johnsy: This time, are you and Mike attending all of the arts?

Jame: No, I am not attending.

Johnsy: Why not?

Jame: His ideas are a far cry from mine.

> Cùng nhập cuộc group Học giờ đồng hồ Anh kể từ đầu

> Xem tăng 300 trở nên ngữ giờ đồng hồ Anh phổ biến nhất và cơ hội dùng

Xem thêm: áo ngực size 36 là bao nhiêu cm