âm thanh không truyền qua được môi trường nào

Câu hỏi: Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây?

A. Khoảng chân không

Bạn đang xem: âm thanh không truyền qua được môi trường nào

B. Tường bêtông

C. Nước biển

D. Tầng khí quyển bao quanh Trái Đất

Đáp án đúng A.

Âm không thể truyền trong môi trường khoảng chân không, bởi Âm truyền trong các môi trường rắn, lỏng và khí.

Lý giải việc chọn đáp án A là do:

– Môi trường truyền âm

Âm thanh có thể truyền qua môi trường chất rắn, chất lỏng và chất khí.

Các môi trường chất rắn, chất lỏng và chất khí được gọi là môi trường truyền âm.

Âm thanh không thể truyền qua được trong chân không.

Khi âm truyền trong môi trường thì âm bị hấp thụ dần nên càng xa nguồn âm thì âm càng nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Lưu ý: Muốn âm truyền từ nguồn âm đến tai phải có môi trường truyền âm như chất rắn, chất lỏng và chất khí.

– Vận tốc truyền âm

Xem thêm: cách xem tin nhắn thu hồi trên messenger

Trong các môi trường khác nhau thì vận tốc truyền âm là khác nhau và phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí.

Ở 20oC, vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s; trong nước là 1500 m/s; trong thép là 6100 m/s.

– Khi nghiên cứu sự truyền âm thanh, người ta đã có những nhận xét đó là:

+ Để nghe được âm thanh từ vật phát ra thì phải có môi trường truyền âm.

+ Không khí càng loãng thì sự truyền âm càng kém.

+ Sự truyền âm thanh là sự truyền dao động âm.

– Vận tốc truyền âm trong các môi trường được sắp xếp theo thứ tự tăng dần từ chất khí, qua chất lỏng rồi đến chất rắn.

– Trong môi trường nước mà cứ 2 giây thì âm thanh lan truyền được 3000 mét

– Trong ba thể: rắn, lỏng, khí thì ở trạng thái rắn, nước truyền âm tốt nhất

– Trong ba thể: rắn, lỏng, khí thì ở trạng thái khí, nước truyền âm kém nhất.

– Tốc độ truyền âm giảm theo thứ tự từ rắn, lỏng, khí.

Xem thêm: fe oh 2 kết tủa màu gì