Cùng Chơi ONI Ss7 :#11 CÁCH XỬ LÝ KHU BÙN HIỆU QUẢ

#ONI #Builder #Survival ► Donate là cách hay nhất để ủng hộ kênh của tớ 💸 Momo: 0344936066 ,Phạm Minh Phụng. 💸 Agribank:PHAM MINH PHUNG – 6707276180480 💸 (hỗ trợ thẻ dt) ► ►Cấu Hình Máy Mình! GPU:…

Cùng Chơi ONI Ss7 :#10 TRỒNG NHỮNG CÂY LAU SẬY

#ONI #Builder #Survival ► Donate là cách hay nhất để ủng hộ kênh của tớ 💸 Momo: 0344936066 ,Phạm Minh Phụng. 💸 Agribank:PHAM MINH PHUNG – 6707276180480 💸 (hỗ trợ thẻ dt) ► ►Cấu Hình Máy Mình! GPU:…

Cùng Chơi ONI Ss7 :#9 NÂNG CẤP NHÀ MÁY TINH CHẾ KIM LOẠI SƠ CẤP

#ONI #Builder #Survival ► Donate là cách hay nhất để ủng hộ kênh của tớ 💸 Momo: 0344936066 ,Phạm Minh Phụng. 💸 Agribank:PHAM MINH PHUNG – 6707276180480 💸 (hỗ trợ thẻ dt) ► ►Cấu Hình Máy Mình! GPU:…

Cùng Chơi ONI Ss7 :#8 XÂY DỰNG NHÀ MÁY TẠO PHÂN BÓN

#ONI #Builder #Survival ► Donate là cách hay nhất để ủng hộ kênh của tớ 💸 Momo: 0344936066 ,Phạm Minh Phụng. 💸 Agribank:PHAM MINH PHUNG – 6707276180480 💸 (hỗ trợ thẻ dt) ► ►Cấu Hình Máy Mình! GPU:…

Cùng Chơi ONI Ss7 :#6 NÂNG CẤP HỆ THỐNG TẠO OXY SƠ CẤP

#ONI #Builder #Survival ► Donate là cách hay nhất để ủng hộ kênh của tớ 💸 Momo: 0344936066 ,Phạm Minh Phụng. 💸 (hỗ trợ thẻ dt) ► ►Cấu Hình Máy Mình! GPU: GeForce GTX 1070 CPU: Intel(R) Core(TM)…

Cùng Chơi ONI Ss7 :#7 BẮT ĐẦU TRANG TRÍ CĂN NHÀ NHỎ

#ONI #Builder #Survival ► Donate là cách hay nhất để ủng hộ kênh của tớ 💸 Momo: 0344936066 ,Phạm Minh Phụng. 💸 Agribank:PHAM MINH PHUNG – 6707276180480 💸 (hỗ trợ thẻ dt) ► ►Cấu Hình Máy Mình! GPU:…

Cùng Chơi ONI Ss7 :#3 KHÁM PHÁ HÀNH TINH RỘNG LỚN

#ONI #Builder #Survival ► Donate là cách hay nhất để ủng hộ kênh của tớ 💸 Momo: 0344936066 ,Phạm Minh Phụng. 💸 (hỗ trợ thẻ dt) ► ►Cấu Hình Máy Mình! GPU: GeForce GTX 1070 CPU: Intel(R) Core(TM)…

Cùng Chơi ONI Ss7 :#4 TẠO OXY BẰNG NƯỚC DÀNH CHO NEWBIE

#ONI #Builder #Survival ► Donate là cách hay nhất để ủng hộ kênh của tớ 💸 Momo: 0344936066 ,Phạm Minh Phụng. 💸 (hỗ trợ thẻ dt) ► ►Cấu Hình Máy Mình! GPU: GeForce GTX 1070 CPU: Intel(R) Core(TM)…

Cùng Chơi ONI Ss7 :#2 NGÀY THỨ 18 OXY SẮP HẾT !!!

#ONI #Builder #Survival ► Donate là cách hay nhất để ủng hộ kênh của tớ 💸 Momo: 0344936066 ,Phạm Minh Phụng. 💸 (hỗ trợ thẻ dt) ► ►Cấu Hình Máy Mình! GPU: GeForce GTX 1070 CPU: Intel(R) Core(TM)…

Cùng Chơi ONI Ss7 :#1 HỆ HÀNH TINH RỘNG LỚN

#ONI #Builder #Survival ► Donate là cách hay nhất để ủng hộ kênh của tớ 💸 Momo: 0344936066 ,Phạm Minh Phụng. 💸 (hỗ trợ thẻ dt) ►facebook.com/groups/sorengaming ►Cấu Hình Máy Mình! GPU: GeForce GTX 1070 CPU: Intel(R) Core(TM)…