bài tập đổi đơn vị đo độ dài lớp 2

Đo lường và đơn vị chức năng đo lường và tính toán – Toán 2

Bạn đang xem: bài tập đổi đơn vị đo độ dài lớp 2

Chương III

ĐO LƯỜNG VÀ ĐƠN V| ĐO LƯỜNG

I. ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

Bài 1. Điền số tương thích nhập vị trí chấm:

a) 2dm 8cm =………….. cm
b) 32cm = …………. dm…………. cm
c) 90cm =…………. dm
d) 8dm = …………. cm

>> Xem thêm thắt đáp án bên trên phía trên.

Bài 2. Điền số tương thích nhập vị trí chấm:

a) 2dm 6cm = ………….cm
b) 4m 3cm = ………….cm
c) 45dm + 15dm = ………….dm
d) 49m – 13m =…………. m

>> Xem thêm thắt đáp án bên trên phía trên.

Bài 3. Điền số tương thích nhập vị trí chấm:

a) 5m 2cm = …………cm
b) 200cm = …………m
c) 50dm + 5m =………… m
d) 2dm + 5mm = …………mm

>> Xem thêm thắt đáp án bên trên phía trên.

Bài 4. Điền vết >, <, = tương thích nhập vị trí chấm:

a) 2dm … 9cm.
b) 1dm + 2cm … 10cm + 2cm.
c) 4dm … 5dm – 1dm.
d) 99cm … 9dm.

>> Xem thêm thắt đáp án bên trên phía trên.

Bài 5. Một sợi dây tương đối dài 9dm, tiếp tục tách cút 35cm. Hỏi phần còn sót lại của sợi chão cơ nhiều năm từng nào xăng-ti-mét?

>> Xem thêm thắt đáp án bên trên phía trên.

Bài 6. Một sợi chão thép nhiều năm 2dm 4cm. Người tao tiếp tục tách cút 1dm. Hỏi sợi chão thép còn sót lại nhiều năm từng nào xăng-ti-mét?

>> Xem thêm thắt đáp án bên trên phía trên.

Bài 7. Một chiến thuyền đậu nổi bên trên sông, mũi thuyền cao hơn nữa mặt mũi nước 1m 5dm. Hỏi Khi nước sông dơ lên 2dm thì mũi thuyền cao hơn nữa mặt mũi nước từng nào đề-xi-mét?

>> Xem thêm thắt đáp án bên trên phía trên.

II. ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN

Bài 1. Một ngày với từng nào giờ và chia thành bao nhiêu buổi, này đó là những buổi nào?

>> Xem thêm thắt đáp án bên trên phía trên.

Bài 2. Chủ nhật là ngày 14 của một mon. Hỏi những ngày loại năm của mon này đó là những ngày nào?

>> Xem thêm thắt đáp án bên trên phía trên.

Bài 3. Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đúng:
Khoảng thời hạn nhiều năm nhất trong số khoảng tầm thời hạn sau là:

A. 1 mon.  B. 2 tuần.
C. 12 ngày.  D. 1 giờ.

>> Xem thêm thắt đáp án bên trên phía trên.

Bài 4. Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đúng:
           Nếu ngày 15 mon một là loại phụ vương thì loại phụ vương tuần tiếp theo sau là ngày:

A. 21 mon 1.
B. 22 mon 1.
C. 23 mon 1.
D. 15 mon 2.

>> Xem thêm thắt đáp án bên trên phía trên.

Bài 5. Một trạm bơm nên bơm nước nhập 6 giờ và chính thức bơm khi 9h sáng sủa. Hỏi cho tới bao nhiêu giờ thì bơm xong?

>> Xem thêm thắt đáp án bên trên phía trên.

Xem thêm: toán lớp 10 chân trời sáng tạo

Bài 6. Buổi sáng sủa loại bảy An học tập 1 giờ, đùa 40 phút, coi TV 1 giờ, chung u nấu nướng cơm trắng một phần hai tiếng. Hỏi tổng thời hạn học tập, đùa, coi TV, chung u nấu nướng cơm trắng của An là từng nào phút?

>> Xem thêm thắt đáp án bên trên phía trên.

Bài 7. Bốn con cái voi ăn không còn 4 bó mía nhập 4 phút. Hỏi một con cái voi ăn 4 bó mía nhập từng nào phút? hiểu thời hạn ăn không còn một bó mía của từng con cái voi là như nhau. 

>> Xem thêm thắt đáp án bên trên phía trên.

Bài 8. Thứ năm tuần này là ngày 8 mon 7. Hỏi loại năm tuần trước đó là ngày nào? Thứ năm tuần sau là ngày nào?

>> Xem thêm thắt đáp án bên trên phía trên.

Bài 9. Thứ sáu tuần này là ngày 16 mon 9. Hỏi loại bảy tuần sau là ngày nào?

>> Xem thêm thắt đáp án bên trên phía trên.

Bài 10. Đố chúng ta biết sinh nhật của Hồng ngày 15 mon 6 là ngày loại mấy? hiểu ngày 5 mon 6 là loại nhị.

>> Xem thêm thắt đáp án bên trên phía trên.

Bài 11. Thứ nhị tuần này là ngày 4. Hỏi loại bảy tuần sau là ngày mấy? Từ loại nhị tuần này cho tới loại bảy tuần sau với từng nào ngày chẵn? Có từng nào ngày lẻ?

>> Xem thêm thắt đáp án bên trên phía trên.

Bài 12. Một chúng ta nói: “ Trong mon này còn có 2 ngày mái ấm nhật ngay lập tức nhau đều là ngày chẵn ”. quý khách ấy trình bày đích hoặc sai? Tại sao?

>> Xem thêm thắt đáp án bên trên phía trên.

Bài 13. Thứ sáu tuần này là ngày 17 mon 5. Hỏi loại nhị tuần trước đó là ngày bao nhiêu?

>> Xem thêm thắt đáp án bên trên phía trên.

Bài 14. Chủ nhật là ngày 16 của một mon. Hỏi những ngày loại phụ vương của mon này đó là những ngày nào?

>> Xem thêm thắt đáp án bên trên phía trên.

III. TIỀN VIỆT NAM

Bài 1. Dũng với 1000 đồng bao gồm 5 tờ giấy tờ bạc. Hỏi Dũng với những loại chi phí nào?

>> Xem thêm thắt đáp án bên trên phía trên.

Bài 2. Minh mua sắm kẹo không còn 500 đồng, Minh trả cho tới siêu thị 4 tờ giấy tờ bạc. Hỏi Minh tiếp tục trả cho tới siêu thị những tờ giấy tờ bạc nào?

>> Xem thêm thắt đáp án bên trên phía trên.

Bài 3. Có một tờ giấy tờ bạc 1000 đồng, ham muốn thay đổi lấy đầy đủ phụ vương loại giấy tờ bạc 500, 200 và 100 đồng thì với từng nào cơ hội đổi?

>> Xem thêm thắt đáp án bên trên phía trên.

Bài 4. Lan và Hà chung chi phí mua sắm công cộng một chiếc bánh nhiều, Lan fake Hà 2 tờ chi phí 200 đồng và 1 tờ chi phí 100 đồng. Hỏi Lan đã mang Hà từng nào tiền? hiểu nhị chúng ta chung số chi phí cân nhau, vậy cái bánh nhiều giá bán từng nào tiền?

>> Xem thêm thắt đáp án bên trên phía trên.

Bài 5. Minh với 1000 đồng, ham muốn thay đổi trở thành chi phí 500 và 100 đồng. Hỏi với từng nào cơ hội đổi? 

>> Xem thêm thắt đáp án bên trên phía trên.

Xem thêm Dạng Toán nhận thấy đường thẳng liền mạch, đàng vội vàng khúc – Toán tu dưỡng lớp 2 bên trên phía trên.

Xem thêm: chất nào sau đây là chất béo