bài tập toán lớp 4 nâng cao

Toán học tập vẫn là một môn học tập cần thiết và luôn luôn phải có nhập lịch trình dạy dỗ của những em học viên. điều đặc biệt, nhập quá trình lớp 4, những em chính thức tiếp cận với những kỹ năng và kĩ năng toán học tập cơ phiên bản như phép tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân chia, phân số, đơn vị chức năng giám sát, và hình học tập cơ phiên bản. Vì vậy nội dung bài viết sau của Dapanchuan.com tiếp tục tương hỗ những bé xíu học tập toán chất lượng tốt rộng lớn với 300 Việc nâng lên lớp 4 với câu nói. giải chuẩn chỉnh nhất.

Toán lớp 4 thông thường học tập những gì ?

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 4 nâng cao

Thông thông thường lịch trình toán lớp 4 tiếp tục phân thành 2 phần là phần Toán đại số và toán hình học:

– Đại số:

 • Số và chữ số: phát âm số kể từ 0 cho tới 9999, nhận ra số chẵn và số lẻ.
 • Hàng và lớp: phát âm cho tới hàng nghìn ngàn và lớp ngàn.
 • Các phép tắc toán: Cộng, trừ, nhân, phân chia, tính độ quý hiếm của những biểu thức nhập phạm vi 100.000.
 • Dãy số: mò mẫm số hạng, mò mẫm tổng sản phẩm số cơ hội đều, xác lập tín hiệu số nào là phân chia không còn cho những số 2, 3, 5, 9.
 • Phân số: định nghĩa phân số, những phép tắc toán, đặc điểm cơ phiên bản và đối chiếu phân số.
 • Các đại lượng đo lường: Bảng đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm và bảng đơn vị chức năng đo lượng.
 • Thời gian: kể từ giây cho tới thế kỷ.
 • Số khoảng nằm trong với những Việc với câu nói. giải như mò mẫm số hạng Khi tiếp tục biết khoảng nằm trong và những số hạng không giống, mò mẫm 2 số lúc biết tổng, hiệu hoặc tổng, hiệu và tỉ của nhì số tê liệt.

– Hình học:

 • Hình bình hành, diện tích S hình bình hành.
 • Hình thoi, diện tích S hình thoi.

300 Việc nâng lên lớp 4 với câu nói. giải

Sau đó là những bài bác tập luyện toán nâng lên lớp 4 vượt trội tuy nhiên những em học viên hoặc gặp gỡ nhập lịch trình học:

Bài 1: Tính nhẩm 2 phép tắc tính sau Theo phong cách thích hợp lí:

a) 63000 – 49000

b) 81000 – 45000

Giải:

Áp dụng nằm trong thêm thắt số bị trừ, số trừ với nằm trong một vài đơn vị chức năng như nhau.

a) 63000 – 49000

= (63000 + 1000) – (49000 + 1000)

= 64000 – 50000

= 14000

b) 81000 – 45000

= (81000 + 5000) – (45000 + 5000)

= 86000 – 50000

= 36000

Bài 2: Tìm x:

a) 1200 : 24 – ( 17 – x) = 36

b) 9 × ( x + 5 ) = 729

Giải:
a) 1200: 24 – (17 – x) = 36

50 – (17- x) = 36

17 – x = 50 – 36

17 – x = 14

x = 17 – 14

x = 3

b) 9 x (x + 5) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 – 5

x = 76

Bài 3: Tìm số với nhì chữ số, hiểu được nếu mà viết lách xen chữ số 0 nhập thân thiết nhì chữ số nằm trong số tê liệt thì tất cả chúng ta được số mới mẻ vì chưng 7 lượt số lượng nên mò mẫm.

Giải:

Gọi số nên mò mẫm là: ab. Khi viết lách xen chữ số 0 và thân thiết nhì chữ số nằm trong số tê liệt thì tớ được số mới mẻ là: a0b.

Phân tích cấu trúc số tớ có:

 • Theo đầu bài bác tớ có: a0b = 7 x ab.
 • Phân tích cấu trúc số tớ có:

a x 100 + b = 7 x ( 10 x a + b)

a x 100 + b = 70 x a + 7 x b

Cùng ít hơn b + 70 x a ở cả hai vế tớ có:

30 x a = 6 x b

hay 5 x a = b (1)

Vì a; b là những chữ số ≠ 0; a ≤ 9; b ≤ 9

nên kể từ ( 1) tớ với a = 1; b = 5

Số nên mò mẫm là: 15

Đáp số 15.

Bài 4: Tìm số nhỏ nhất với 4 chữ số và rước phân chia số tê liệt mang lại 675 thì tớ được số dư là số dư lớn số 1.

Giải:

Số nhỏ nhất với 4 chữ số Khi rước phân chia mang lại 675 thì với thương là một và số dư lớn số 1 đó là 674 vì:

675 – 1 = 674

Số nên mò mẫm là:

1 x 675 + 674 = 1349

Đáp số: 1349.

300 Việc nâng lên lớp 4 với câu nói. giải
300 Việc nâng lên lớp 4 với câu nói. giải

Bài 5: Trong một mon tê liệt với 3 ngày loại năm trùng vào trong ngày chẵn. Hỏi vào trong ngày 26 của mon này là ngày loại bao nhiêu của tuần?

Giải:

Vì một tuần với 7 ngày nên 2 ngày loại 5 của tuần thường xuyên ko nên là ngày chẵn .

Hay thân thiết 3 loại năm là ngày chẵn với 2 loại năm là ngày lẻ.

Thứ năm ngày chẵn ở đầu cuối nhập mon tiếp tục cơ hội loại năm chẵn thứ nhất là:

7 x 4 = 28 ( ngày)

Vì một mon thông thường chỉ mất tối đa 31 ngày nên loại năm và là ngày chẵn thứ nhất của mon là mồng 2, vậy ngày chẵn loại 3 nhập mon là :

2 + 28 = 30

Vậy ngày 26 mon này sẽ rớt vào công ty nhật.

Bài 6: Tìm 2 số lúc biết tổng của 2 số tê liệt 72 và hiệu của haisố này là 18

Đáp án:

Áp dụng công thức tớ có:

Số rộng lớn là: (72 + 18) : 2 = 45

Số bé xíu là: 72 – 45 = 27

Vậy nhì số cần thiết mò mẫm là 45 và 27

Bài 7: Một ngôi trường đái học tập với toàn bộ 1124 học viên, hiểu được số học viên nam giới to hơn số học viên phái đẹp 76 các bạn. Tính số học viên nam giới và học viên phái đẹp của trường?

Đáp án:

Số học viên nam giới là:

(1124 + 76) : 2 = 600 (học sinh)

Số học viên phái đẹp là:

1124 – 600 = 524 (học sinh)

Vậy số học viên nam giới là 600, học viên phái đẹp là 524.

Bài 8: Hai người công nhân mạng tiếp tục mạng được 270m vải vóc. Nếu người thứ nhất mạng thêm thắt 12 m và người thứ hai mạng thêm thắt 8m thì người thứ nhất tiếp tục mạng nhiều hơn thế người thứ hai 10m. Hỏi rằng từng người tiếp tục mạng được từng nào mét vải?

Cách giải 1:

Nếu người thứ nhất mạng thêm thắt 12m và người thứ hai mạng thêm thắt 8m thì người thứ nhất tiếp tục mạng nhiều hơn thế người thứ hai 10m vải vóc. Vậy thuở đầu, người thứ nhất mạng nhiều hơn thế người thứ hai số mét vải vóc là:

10 – (12 – 8) = 6 (m)

Ban đầu, người thứ nhất mạng được số mét vải vóc là:

(270 + 6) : 2 = 138 (m)

Người thứ hai mạng được số mét vải vóc là:

270 – 138 = 132 (m)

Vậy người loại nhất mạng được 138m và người thứ hai mạng được 132m

Cách 2:

Nếu mạng đồng thời thì tổng số vải vóc của 2 công nhân là:

270 + 12 + 8 = 290 (m)

Nếu mạng thêm thắt vải vóc thì người thứ nhất mạng được số mét vải vóc là:

(290 + 10) : 2 = 150 (m)

Lúc đầu, người loại nhất mạng và được số mét vải vóc là:

150 – 12 = 138 (m)

Lúc đầu, người thứ hai mạng được số mét vải vóc là:

270 – 138 = 132 (m)

Vậy người loại nhất mạng được 138m và người loại nhì mạng được 132m.

Bài 9: Tìm 2 số với hiệu số là số bé xíu nhất với 2 chữ số phân chia không còn mang lại 5, tổng số là số lớn số 1 với nhì chữ số và phân chia không còn mang lại 2?

Đáp án:

Gọi nhì số cần thiết mò mẫm là a và b

Số bé xíu nhất với 2 chữ số phân chia không còn mang lại 5 là 90.

Nên hiệu của 2 số là:

a – b = 90

a = 90 + b (1)

Số lớn số 1 với 2 chữ số phân chia không còn mang lại 2 là 98

Nên tổng của 2 số là: a + b = 98 (2)

Thay (1) nhập (2) tớ có:

90 + b + b = 98

2 x b = 8

b = 4 thay cho nhập (1) được a = 94

Vậy số cần thiết mò mẫm là 4 và 94.

Bài 10: Một thửa ruộng với hình trạng chữ nhật với chu vi là 160m. Tính diện tích S của thửa ruộng tê liệt, hiểu được nếu như tăng chiều rộng lớn thêm thắt 5m và rời chiều lâu năm lên đường 5m thì thửa ruộng này sẽ trở nên hình vuông

Đáp án:

Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

160 : 2 = 80 (m)

Nếu tăng mức độ lâu năm chiều rộng lớn lên 5m và rời chiều lâu năm lên đường 5m thì thửa ruộng này sẽ trở nên hình vuông vắn nên chiều lâu năm to hơn chiều rộng lớn là:

5 + 5 = 10 (m)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

(80 + 10) : 2 = 45 (m)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

80 – 45 = 35 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là:

45 x 35 = 1575 (m2m2)

Vậy diện tích S của hình chữ nhật là: 1575 (m2)

Các dạng bài bác tập luyện toán 4 với câu nói. giải

Bài 1: Hai ông con cháu hiện tại đang xuất hiện tổng số tuổi hạc là 74, cách đó 4 năm thì tuổi hạc con cháu tầm thường ông 56 tuổi hạc. Hãy tính số tuổi hạc của từng người?

Đáp án:

Cách trên đây 4 năm thì tuổi hạc con cháu tầm thường ông 56 tuổi hạc nên giờ đây con cháu vẫn tầm thường ôn 56 tuổi hạc.

Tuổi ông lúc bấy giờ là:

(74 + 56) : 2 = 65 (tuổi)

Tuổi con cháu lúc bấy giờ là:

65 – 56 = 9 (tuổi)

Vậy ông là 65 tuổi hạc, con cháu là 9 tuổi hạc.

Bài 2: Người anh rộng lớn em 7 tuổi hạc, hiểu được nhập 5 năm nữa thì tổng số tuổi hạc của nhì bằng hữu được xem là 27 tuổi hạc. Tính số tuổi hạc từng người hiện tại nay?

Đáp án:

5 năm nữa thì từng người tăng 5 tuổi hạc. Vậy suy rời khỏi tổng số tuổi hạc của 2 bằng hữu lúc bấy giờ là:

27 – 5 x 2 = 17 tuổi

Tuổi anh lúc bấy giờ là:

(17 + 7) : 2 = 12 tuổi

Tuổi em lúc bấy giờ là:

17 – 12 = 5 (tuổi)

Vậy anh: 17 tuổi hạc và em: 5 tuổi

Bài 3: Một phép tắc trừ với tổng số của số trừ, số bị trừ và hiệu là 1920. Hiệu số to hơn số trừ 688 đơn vị chức năng. Vậy hãy mò mẫm phép tắc trừ đó?

Đáp án:

Số bị trừ là 960, số trừ là 136, hiệu là 824.

Phép trừ là: 960 – 136 = 824.

Bài 4: Tất cả học viên của một tờ xếp sản phẩm tía thì được 12 sản phẩm. Số phái nữ thấp hơn số các bạn nam giới là 4. Hỏi rằng lớp tê liệt với từng nào các bạn nam giới, từng nào các bạn gái?

Đáp án:

 • Số các bạn trai: 20
 • Số nữ giới là 14.

Bài 5: Tìm 2 số chẵn biết tổng của 2 số này vì chưng 292 và thân thiết bọn chúng với 7 số chẵn khác?

Đáp án:

Hai số cần thiết mò mẫm là: 154 và 138.

300 Việc nâng lên lớp 4 với câu nói. giải
Các dạng toán lớp 4 với câu nói. giải

Bài 6: Tìm 2 số lẻ với tổng số vì chưng 220 và thân thiết bọn chúng với toàn bộ 5 số chẵn?

Đáp án:

Hai số lẻ cần thiết mò mẫm là: 105 và 115.

Bài 7: Ngọc với 48 viên bi vừa vặn màu xanh lá cây vừa vặn red color. lõi rằng nếu mà kéo ra 10 viên bi đỏ chót và 2 viên bi xanh xao thì số bi red color ngay số bi màu xanh lá cây. Hỏi với toàn bộ từng nào viên bi từng loại?

Đáp án:

Số viên bi xanh xao là: 20

Số bi đỏ chót là 28.

Bài 7: Hai lớp 4A và 4B với tổng 82 học viên. Nếu fake lên đường 2 học viên nhập lớp 4A lịch sự lớp 4B thì tổng số học viên 2 lớp tiếp tục đều bằng nhau. Tính tổng số học viên của từng lớp?

Đáp án:

Lớp 4A với 42 học tập sinh

Lớp 4B với 40 học viên.

Bài 8: Tổng nhì số là số lớn số 1 với tía chữ số. Hiệu của nhì số này là số lẻ nhỏ nhất với nhì chữ số. Tìm từng số.

Đáp án: Hai số cần thiết mò mẫm là 498 và 502.

Bài 9: Tuổi chị và tuổi hạc của em nằm trong lại được tổng là 36 tuổi hạc. Em thì tầm thường chị 8 tuổi hạc. Hỏi chị từng nào tuổi hạc, người em từng nào tuổi?

Đáp án: Chị 22 tuổi hạc, em 14 tuổi hạc.

Bài 10: Bố rộng lớn con cái 28 tuổi hạc, 3 năm nữa thì số tuổi hạc của cả hai tía con cái tròn trặn 50. Tính số tuổi hạc lúc bấy giờ của từng người ?

Đáp án: Ba 36 tuổi hạc, con cái 8 tuổi hạc.

35 đề ôn luyện toán lớp 4 (có đáp án)

Bài 1: Tổng của 2 số là một vài lớn số 1 bao gồm 3 chữ số được phân chia không còn mang lại 2. lõi rằng nếu như thêm vào cho số bé xíu 42 đơn vị chức năng thì tớ sẽ tiến hành số rộng lớn. Tìm rời khỏi độ quý hiếm từng số ?

Giải:

Số lớn số 1 với tía chữ số phân chia không còn mang lại 2 là số 998. Vậy tổng 2 số là 998

Số rộng lớn là: (998 + 42) : 2 = 520

Số bé xíu là 998 – 520 = 478

Vậy nhì số cần thiết mò mẫm là 520 và 478.

Bài 2: Một miếng vườn với hình chữ nhật với chu vi là 52m, chiều lâu năm to hơn chiều rộng lớn 4m. Hỏi diện tích S miếng vườn là bao nhiêu?

Giải:

Ta có: Chu vi hình chữ nhật = (chiều lâu năm + chiều rộng) x 2

Suy ra: (chiều lâu năm + chiều rộng) = chu vi hình chữ nhật / 2

Vậy nửa chu vi hình chữ nhật là: 52 : 2 = 26(m)

Chiều lâu năm của hình chữ nhật là:

(26 + 4) : 2 = 15 (m)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

26 – 15 = 11 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là:

15 x 11 = 165 (m2)

Vậy diện tích S của hình chữ nhật là 165m2.

Bài 3: Tìm 2 số chẵn với tổng số vì chưng 300 và thân thiết bọn chúng với toàn bộ 4 số lẻ?

Giải:

Tổng = 300 = một vài chẵn + một vài chẵn (giữa bọn chúng với 4 số lẻ)

Có toàn bộ 4 số lẻ liên tiếp tạo nên trở thành tía khoảng cách là 2 đơn vị chức năng và từ là một số chẵn cho tới một số ít lẻ thường xuyên tiếp tục rộng lớn tầm thường nhau 1 đơn vị chức năng. Vậy hiệu của 2 số là:

1 + 2 x 3 + 1 = 8

Số rộng lớn là:

(300 + 8) : 2 = 154

Số bé xíu là 300 – 154 = 146

Vậy số cần thiết mò mẫm là số 154 và 146.

Bài 4: Tìm tía số lẻ thường xuyên nhau, biết tổng của tía số tê liệt vì chưng 831?

Giải:

Gọi số lẻ cần thiết mò mẫm là a. Vậy tớ với tía số lẻ thường xuyên là a; a + 2; a + 4

Ta có:

a + a + 2 + a + 4 = 831

a x 3 + 6 = 831

a x 3 = 825

a = 275

Vậy tía số lẻ thường xuyên là số 275, 277, 279.

Bài 5: Tính độ quý hiếm A biết:

A = 1 + 2 + 3 + 4 + ……………………… + năm trước.

Bài giải:

Dãy số bên trên với tổng số số hạng là:

(2014 – 1) : 1 + 1 = năm trước (số hạng)

Giá trị A là:

(2014 + 1) x năm trước : 2 = 2029105

Đáp số: 2029105

300 Việc nâng lên lớp 4 với câu nói. giải
35 đề ôn luyện toán lớp 4 với câu nói. giải

Bài 6: Cho sản phẩm số 2; 4; 6; 8; 10; 12; ……………Hãy mò mẫm số hạng loại năm trước nhập sản phẩm số bên trên ?

Bài giải:

Số hạng loại năm trước nhập sản phẩm số bên trên là:

(2014 – 1) x 2 + 2 = 4028

Đáp số: 4028

Bài 7:

Tính tổng của 50 số lẻ thường xuyên, hiểu được số lẻ lớn số 1 nhập sản phẩm số này là 2013 ?

Bài giải:

Số hạng bé xíu nhất ở nhập sản phẩm số tê liệt là:

2013 – (50 – 1) x 2 = 1915

Tổng của sản phẩm 50 số lẻ cần thiết mò mẫm là:

(2013 + 1915) x 50 : 2 = 98200

Đáp số: 98200

Bài 8: Một hàng phố với tổng số 15 ngôi nhà. Số nhà đất của sản phẩm 15 ngôi nhà này được lưu lại là những số lẻ thường xuyên, hiểu được tổng của 15 số ngôi nhà nhập hàng phố tê liệt vì chưng 915. Hãy mò mẫm rời khỏi số ngôi nhà thứ nhất nhập hàng phố này là số ngôi nhà nào là ?

Giải:

Hiệu số thân thiết số ngôi nhà cuối với số ngôi nhà đầu là:

(15 – 1) x 2 = 28

Tổng của số ngôi nhà cuối với số ngôi nhà đầu là:

915 x 2 : 15 = 122

Số ngôi nhà thứ nhất ở nhập hàng phố tê liệt là:

(122 – 28) : 2 = 47

Đáp số: 47

Bài 9: Viết những số lẻ tiếp nối nhau kể từ 211. Số ở đầu cuối nhập sản phẩm số lẻ này là 971. Hỏi viết lách được từng nào số?

Giải:

2 số lẻ thường xuyên tiếp tục rộng lớn tầm thường nhau 2 đơn vị

Số cuối tiếp tục rộng lớn số đầu số đơn vị chức năng là:

971 – 211 = 760 (đơn vị)

760 đơn vị chức năng với tổng số khoảng cách là:

760: 2 = 380 (khoảng cách)

Dãy số bên trên sẽ có được số số hạng là:

380 +1 = 381 (số)

Đáp số: 381 số hạng

Bài 10:

Trong những số với 3 chữ số, với tổng từng nào số tiếp tục phân chia không còn mang lại 4?

Giải:

Ta có: Số nhỏ nhất với tía chữ số và phân chia không còn mang lại 4 là 100 và số lớn số 1 với 3 chữ số phân chia không còn mang lại 4 là số 996. Như vậy những số với 3 chữ số phân chia không còn mang lại 4 tiếp tục lập trở thành một sản phẩm số với số hạng đầu là 100 và số hạng cuối là 996, từng số hạng của sản phẩm (tính kể từ số hạng loại 2) ngay số hạng kề trước cùng theo với 4.

Vậy những số với tía chữ số phân chia không còn mang lại số 4 là:

(996 – 100): 4 + 1 = 225 (số)

Đáp án là 225 số.

300 Việc lớp 4 với đáp án

Bài 1: Tính tổng 100 số lẻ thứ nhất.

Giải:

Dãy 100 số lẻ thứ nhất là:

1 + 3 + 5 + 7 + 9 +. . . + 197 + 199.

Ta có:

1 + 199 = 200

3 + 197 = 200

5 + 195 = 200

Vậy tổng nên mò mẫm là:

200 x 100: 2 = 10 000

Đáp số 10 000

Bài 2: Viết những số chẵn liên tiếp:

2, 4, 6, 8,. . . , 2000

Tính tổng sản phẩm số bên trên.

Giải:

Dãy số bên trên nhì số chẵn thường xuyên và rộng lớn tầm thường nhau 2 đơn vị chức năng.

Xem thêm: bài 16 trang 51 sgk toán 9 tập 1

Dãy số bên trên với tổng số số hạng là:

(2000 – 2): 2 + 1 = 1000 (số)

Trong 1000 số với số cặp số là:

1000: 2 = 500 (cặp)

Tổng 1 cặp là:

2 + 2000 = 2002

Tổng của sản phẩm số là:

2002 x 500 = 100100

Bài 3: Cho sản phẩm số: 1, 3, 5, 7,…

Hỏi số hạng loại trăng tròn nhập sản phẩm là số nào?

Giải:

Dãy tiếp tục mang lại là một trong những sản phẩm số lẻ nên những số thường xuyên nhập sản phẩm tiếp tục xa nhau chừng 1 khoảng cách 2 đơn vị chức năng.

Với trăng tròn số hạng thì với tổng số khoảng cách là:

20 – 1 = 19 (khoảng cách)

19 khoảng cách sẽ có được số đơn vị chức năng là:

19 x 2 = 38 (đơn vị)

Số ở đầu cuối là:

1 + 38 = 39

Đáp số: Số hạng loại trăng tròn nhập sản phẩm là 39

Bài 4: Viết rời khỏi trăng tròn số lẻ, số lẻ ở đầu cuối là 2001. Vậy số thứ nhất là số nào?

Giải:

2 số lẻ thường xuyên tiếp tục rộng lớn tầm thường nhau 2 đơn vị chức năng.

20 số lẻ sẽ có được số khoảng cách là:

20 – 1 = 19 (khoảng cách)

19 khoảng cách sẽ có được số đơn vị chức năng là:

19 x 2 = 38 (đơn vị)

Số thứ nhất là:

2001 – 38 = 1963

Đáp án: Số thứ nhất là 1963.

300 Việc nâng lên lớp 4 với câu nói. giải
300 Việc lớp 4 với đáp án

Bài 5:

Cho sản phẩm số 1, 2, 3, 4,. .., 150. Dãy số này còn có từng nào chữ số?

Giải:

Dãy số 1, 2, 3,. .., 150 với 150 số.

Trong 150 số có

+ 9 số với cùng một chữ số

+ 90 số với nhì chữ số

+ Các số với tía chữ số là: 150 – 9 – 90 = 51 (chữ số)

Dãy này còn có tổng số chữ số là:

1 x 9 + 2 x 90 + 3 x 51 = 342 (chữ số)

Đáp số: 342 chữ số.

Bài 6:

Viết rời khỏi những số chẵn thường xuyên kể từ 2 cho tới 1998 thì tất cả chúng ta nên viết lách từng nào chữ số?

Giải:

Dãy số: 2, 4,. .., 1998 với tổng số số hạng là:

(1998 – 2): 2 + 1 = 999 (số)

Trong 999 số có:

 • 4 số chẵn với cùng một chữ số
 • 45 số chẵn với nhì chữ số
 • 450 số chẵn với tía chữ số

Các số chẵn với tứ chữ số là:

999 – 4 – 45 – 450 = 500 (số)

Số lượng chữ số nên viết lách rời khỏi là:

1 x 4 + 2 x 45 + 3 x 450 + 4 x 500 = 3444 (chữ số)

Đáp án: 3444 chữ số

Bài 7: Một cuốn sách với 435 chữ số. Hỏi cuốn sách tê liệt với tổng từng nào trang?

Giải:

Để viết số trang sách, tớ chính thức tiến công kể từ trang số 1. Để viết số trang có một chữ số thì người tớ tiến công rơi rụng 9 số và mất:

1 x 9 = 9 (chữ số)

Số trang sách với nhì chữ số là 90 nên nhằm tiến công được 90 trang này mất:

2 x 90 = 180 (chữ số)

Nếu tiến công cuốn sách với 435 chữ số vì vậy thì chỉ cho tới số trang với 3 chữ số. Số chữ số dùng để làm viết số trang sách với tía chữ số là:

435 – 9 – 180 = 246 (chữ số)

246 chữ số thì tiếp tục tiến công được số trang với tía chữ số là:

246: 3 = 82 (trang)

Quyển sách tê liệt với tổng số trang là:

9 + 90 + 82 = 181 (trang)

Đáp án: 181 trang

Bài 8: Viết rời khỏi những số lẻ thường xuyên kể từ số 87. Hỏi nếu như nên viết lách rời khỏi toàn bộ 3156 chữ số thì viết lách cho tới số nào?

Giải:

Từ 87 cho tới 99 với những số lẻ là:

(99 – 87): 2 + 1 = 7 (số)

Để viết lách 7 số lẻ thì cần:

2 x 7 = 14 (chữ số)

Có 450 số lẻ với tía chữ số nên cần:

3 x 450 = 1350 (chữ số)

Số chữ số dùng để làm viết lách những số lẻ với 4 chữ số là:

3156 – 14 – 1350 = 1792 (chữ số)

Viết được những số với tứ chữ số là:

1792: 4 = 448 (số)

Vậy nên viết lách cho tới số:

999 + (448 – 1) x 2 = 1893

Bài 9: Tìm toàn bộ những số với 3 chữ số sao mang lại nếu như rước từng số cùng theo với 543 thì tớ được số với tía chữ số như thể nhau?

Giải:

Các số với tía chữ số như thể nhau là: 111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.

Các số 111; 222; 333; 444; 555 tiếp tục bị nockout

Còn lại tớ có:

666 – 543 = 123

777 – 543 = 234

888 – 543 = 345

999 – 543 = 456

Vậy tớ với 4 số là:

123; 234; 345; 456.

Đáp số là: 123; 234; 345; 456.

Bài 10: Linh mua sắm 4 tập luyện giấy tờ với 3 quyển vở không còn 5400 đồng. Dương thì mua sắm 7 tập luyện giấy tờ với 6 vở nằm trong loại không còn 9900 đồng. Tính giá bán chi phí từng tập luyện giấy tờ và từng quyển vở?

Giải:

Giả sử Linh mua sắm gấp rất nhiều lần số tập luyện giấy tờ + vở và nên trả gấp rất nhiều lần số chi phí tức là mua: 8 tập luyện giấy tờ + 6 quyển vở tiếp tục không còn 10800 đồng. Dương thì mua sắm 7 tập luyện giấy tờ với 6 quyển vở và không còn 9900 đồng.

Như vậy 2 người tiêu dùng chênh chéo nhau một tập luyện giấy tờ với tổng số chi phí là:

10800 – 9900 = 900 ( đồng )

900 đồng là số gia sản một tập luyện giấy

Giá chi phí mua sắm 6 quyển vở là:

9900 – (900 x 7 ) = 3600 ( đồng)

Giá chi phí của một quyển vở là:

3600 : 6 = 600 ( đồng ) ( 0,5 điểm )

Đáp số: 900 đồng và 600 đồng.

Những Việc nâng lên lớp 4 với đáp án

Bài 1: Tính nhẩm những phép tắc tính sau bằng phương pháp thích hợp lí:

a) 63000 – 49000

b) 81000 – 45000

Đáp án: kề dụng cách thức nằm trong thêm thắt số bị trừ, số trừ nằm trong một vài đơn vị chức năng như nhau.

a) 63000 – 49000

= (63000 + 1000) – (49000 + 1000)

= 64000 – 50000

= 14000

b) 81000 – 45000

= (81000 + 5000) – (45000 + 5000)

= 86000 – 50000

= 36000.

Bài 2: Tìm x:

a) 1200 : 24 – ( 17 – x) = 36

b) 9 × ( x + 5 ) = 729

Đáp án:

a) 1200: 24 – (17 – x) = 36

50 – (17- x) = 36

17 – x = 50 – 36

17 – x = 14

x = 17 – 14

x = 3

b) 9 x (x + 5) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 – 5

x = 76

Bài 3: Tìm số với nhì chữ số hiểu được nếu như viết lách xen số 0 nhập thân thiết nhì chữ số của số tê liệt thì tớ được một vài mới mẻ vội vàng 7 lượt số nên mò mẫm.

Đáp án:

Gọi số nên mò mẫm là: ab. Khi viết lách xen số 0 nhập thân thiết 2 chữ số của số tê liệt thì tớ được số mới mẻ là: a0b.

Theo đầu bài bác tớ có: a0b = 7 x ab. Vì vậy tớ có:

a x 100 + b = 7 x ( 10 x a + b)

a x 100 + b = 70 x a + 7 x b

Cùng ít hơn b + 70 x a ở cả nhì vế thì tớ có:

30 x a = 6 x b

hay 5 x a = b (1)

Vì a và b là những chữ số, a ≠ 0; a ≤ 9; b ≤ 9

nên kể từ ( 1) tớ với a = 1; b = 5

Số nên mò mẫm là: 15

Đáp số 15.

300 Việc nâng lên lớp 4 với câu nói. giải
Những Việc nâng lên lớp 4 với đáp án

Bài 4: Tìm số nhỏ nhất với 4 chữ số sao mang lại rước số này phân chia mang lại 675 thì được số dư là số lượng dư lớn số 1.

Đáp án:

Số nhỏ nhất với tứ chữ số Khi rước phân chia mang lại 675 thì thương là số 1 và số dư lớn số 1 là 674 vì chưng vì:

675 – 1 = 674

Số nên mò mẫm là:

1 x 675 + 674 = 1349

Đáp số: 1349

Bài 5: a) Nếu tổng của nhì số đương nhiên là một vài lẻ thì tích của bọn chúng với nên là một số lẻ không?

b) Nếu tích của nhì số đương nhiên là một vài lẻ, thì tổng của bọn chúng liệu có phải là một vài lẻ không?

c) Tổng và hiệu của nhì số đương nhiên rất có thể là số chẵn hoặc số lẻ được không?

Giải:

a) Tổng nhì số đương nhiên là một vài lẻ. Vậy tổng tê liệt bao hàm một vài chẵn và một vài lẻ, bởi vậy tích của bọn chúng nên là một vài chẵn (Không thể là số lẻ được).

b) Tích của nhì số đương nhiên là một vài lẻ, vậy tích tê liệt bao gồm nhì quá số đều là số lẻ. Vì vậy tổng của bọn chúng nên là một vài chẵn(Không thể là số lẻ được).

c) Lấy Tổng cùng theo với hiệu thì tớ được gấp đôi số rộng lớn, tức là được một số ít chẵn. Vậy tổng và hiệu nên là nhì số nằm trong chẵn hoặc nằm trong lẻ (Nó ko thể một vài là chẵn, hoặc số tê liệt là số lẻ được).

300 Việc lớp 4 với câu nói. giải violet

Bài 1: Không cần thiết thực hiện phép tắc tính, đánh giá sản phẩm 3 phép tắc tính tại đây chính hoặc sai?

a, 1783 + 9789 + 375 + 8001 + 2797 = 22744

b, 1872 + 786 + 3748 + 3718 = 10115.

c, 5674 x 163 = 610783

Giải:

a, Kết trái khoáy này là sai vì như thế tổng của năm số lẻ là một số lẻ.

b, Kết trái khoáy này là sai vì như thế tổng những số chẵn là một vài chẵn.

c, Kết trái khoáy này là sai vì như thế tích của một vài chẵn với ngẫu nhiên một vài nào thì cũng là số chẵn.

Bài 2: Tìm tứ số đương nhiên thường xuyên với tích vì chưng 24024

Giải:

Ta thấy nhập tứ số đương nhiên thường xuyên tiếp tục không tồn tại quá số nào là tận cùng theo với chữ số là 0; 5. Vì thế tích sẽ có được phần tận nằm trong là chữ số 0 (trái với bài bác toán)

Do tê liệt tứ số nên mò mẫm sẽ có được những chữ số tận nằm trong thường xuyên là một, 2, 3, 4 và 6, 7, 8, 9. Như vậy tớ có:

24 024 > 10 000 = 10 x 10 x 10 x 10

24 024 < 160 000 = trăng tròn x trăng tròn x trăng tròn x 20

Nên tích của tứ số tê liệt là:

11 x 12 x 13 x 14 hoặc

16 x 17 x 18 x 19

Ta với : 11 x 12 x 13 x 14 = 24 024

16 x 17 x 18 x 19 = 93 024.

Vậy tứ số nên mò mẫm là : 11, 12, 13, 14.

Bài 3: cũng có thể tìm ra nhì số đương nhiên sao mang lại hiệu của nhì số này nhân với 18 được 1989 không?

Giải:

Ta thấy bất kể số nào là nhân với số chẵn thì tích cũng chính là một vài chẵn. Trong đề bài bác, 18 là số chẵn tuy nhiên 1989 là số lẻ.

Vì vậy tất cả chúng ta ko thể tìm ra nhì số đương nhiên tuy nhiên hiệu của bọn chúng nhân với 18 được 1989.

300 Việc nâng lên lớp 4 với câu nói. giải
300 Việc nâng lên lớp 4 với câu nói. giải violet

Bài 4: cũng có thể nhìn thấy một vài đương nhiên nào là này mà nhân với chủ yếu nó rồi rước trừ lên đường 2 hoặc 3, 7, 8 lại được một vài tròn trặn chục hoặc không?

Giải:

Số rước trừ lên đường 2,3 hoặc 7,8 rời khỏi số tròn trặn chục thì nên với số tận nằm trong là 2,3 hoặc 7, 8. Mà những số đương nhiên rước nhân với chủ yếu nó thông thường với những chữ số tận nằm trong là 0 ,1, 4, 5, 6, 9.

Vì: 1 x 1 = 1 4 x 4 = 16 7 x 7 = 49

2 x 2 = 4 5 x 5 = 25 8 x 8 = 64

3 x3 = 9 6 x6 = 36 9 x 9 = 81

10 x10 = 100

Do vậy tất cả chúng ta ko thể tìm ra số đương nhiên vì vậy.

Bài 5: Có số đương nhiên nào là tuy nhiên rước nhân với chủ yếu nó được sản phẩm rời khỏi một vài viết lách vì chưng sáu chữ số 1 không?

Giải:

Gọi số nên mò mẫm là A (A > 0 )

Ta có: A x A = 111 111

Vì 1 + 1 +1 + 1+ 1+ 1+ = 6 là số phân chia không còn mang lại 3 nên 111 111 tiếp tục phân chia không còn mang lại 3.

Do vậy số A phân chia không còn mang lại 3, tuy nhiên số A phân chia không còn mang lại 3 nên A phân chia không còn mang lại 9 tuy nhiên 111 111 lại ko phân chia không còn mang lại 9.

Vậy tóm lại không tồn tại số nào là như vậy .

35 đề ôn luyện toán lớp 4 (có đáp án) kì 1

Bài 1: Số 1990 rất có thể là tích của tía số đương nhiên thường xuyên nhau được không?

Tích của tía số đương nhiên thường xuyên tiếp tục phân chia không còn mang lại 3 vì như thế nhập tía số tê liệt luôn luôn với một vài phân chia không còn mang lại 3 nên số 1990 ko là tích của tía số đương nhiên thường xuyên vì:

1 + 9 + 9 + 0 = 19 sẽ không còn phân chia không còn mang lại 3.

Bài 2: Số 1995 với kĩ năng là tích của tía số đương nhiên thường xuyên nhau không?

Ba số đương nhiên thường xuyên thì khi nào thì cũng có một số chẵn, chính vì thế tuy nhiên tích của chính nó là một vài chẵn. Mà 1995 là một vài lẻ, vậy nên 1995 ko thể là tích của tía số đương nhiên thường xuyên.

Bài 3: Số 1993 với kĩ năng là tổng của tía số đương nhiên thường xuyên nhau không?

Tổng của tía số đương nhiên thường xuyên thì tiếp tục vì chưng tía lượt số ở thân thiết. Vì vậy số này nên phân chia không còn mang lại 3.

Mà 1993 = 1 + 9 + 9 + 3 = 22 sẽ không còn phân chia không còn mang lại 3. Cho nên số 1993 ko thể là tổng của tía số đương nhiên thường xuyên.

Bài 4: Tính tích của một x 2 x 3 x 4 x 5 x ………… x 48 x 49 với tận nằm trong là từng nào chữ số 0?

Giải:

Trong tích tê liệt với những quá số phân chia không còn mang lại 5 là : 5, 10, 15, trăng tròn, 25, 30, 35, 40, 45.

Hay 5 = 1 x 5 ; 10 = 2 x 5 ; 15 = 3 x 5; ……..; 45 = 9 x 5.

Từng quá số 5 nhân với một vài chẵn mang lại tớ một vài tròn trặn chục. Mà tích bên trên chỉ mất 10 quá số 5 nên tích tận nằm trong tiếp tục vì chưng 10 chữ số 0.

Bài 5: Toàn tính tổng những chẵn kể từ trăng tròn cho tới 98 được 2025. Nếu ko triển khai phép tắc tính tổng thì em cho thấy Toàn tiếp tục tính chính hoặc sai?

Giải:

Tổng những số chẵn là một vài chẵn, sản phẩm tuy nhiên toàn tính được 2025. Đây là số lẻ, vậy nên toàn tiếp tục tính sai.

300 Việc nâng lên lớp 4 với câu nói. giải
300 đề ôn luyện toán nâng lên lớp 4 với câu nói. giải (kỳ 1)

Những Việc nâng lên lớp 4 kì 1

Bài 1: Tùng tính tổng những số lẻ kể từ 21 cho tới 99 được 2025. Nếu ko tính tổng những số tê liệt thì em với biết Tùng tính chính hoặc sai không?

Giải:

Từ 1 cho tới 99 với tổng số 50 số lẻ.

Mà từ là một cho tới 19 với tổng số 10 số lẻ. Vì vậy Tùng tính tổng của những số lẻ là: 50 – 10 = 40 (số)

Ta biết tổng những số chẵn là một số chẵn tuy nhiên tùng tính rời khỏi 2025 là số lẻ nên Tùng tiếp tục tính sai.

Bài 2: Tích sau với tận nằm trong vì chưng bao nhiêu chữ số 0?

20 x 21 x 22 x 23 x . . . x 28 x 29

Giải:

Tích bên trên với một vài tròn trặn chục là trăng tròn nên số tận nằm trong của tích bên trên vì chưng 1 chữ số 0

Ta lại sở hữu 25 = 5 x 5 nên nhì quá số 5 này Khi nhân với nhì số chẵn mang lại tích tận nằm trong vì chưng nhì chữ số 0.

Vậy tích bên trên tận cùng theo với 3 chữ số 0.

Bài 3: Tiến triển khai phép tắc phân chia 1935: 9 và được thương là 216, không hề dư. Nếu ko triển khai phép tắc phân chia thì chúng ta có thể cho thấy Tiến thực hiện chính hoặc sai không?

Giải:

Vì số 1935 và 9 đều là số lẻ nên thương thân thiết nhì số lẻ là một số lẻ. Tiến tìm ra là 216 là một vài chẵn nên Tiến đã thử sai.

300 Việc nâng lên lớp 4 với câu nói. giải
Những Việc nâng lên lớp 4 kỳ 1

Bài 4: Huệ tính tích của 2 x 3 x 5 x 7 x 11 x 13 x 17 x 19 x 23 x 29 x 31 x 37 = 3999. Nếu ko tính tích thì em cho thấy Huệ tính tích chính hoặc sai?

Giải:

Trong tích bên trên với cùng một quá số là 5 và một quá số chẵn nên tích ở tận cùng theo với chữ số 0. Vì vậy các bạn Huệ tiếp tục tính sai.

Bài 5: Tích này tận cùng theo với từng nào chữ số 0: 13 x 14 x 15 x . . . x 22

Giải:

Trong tích bên trên với số trăng tròn là số tròn trặn chục nên tích tận nằm trong tiếp tục vì chưng 1 chữ số 0.

Thừa số 15 rước nhân với cùng một số chẵn tiếp tục cho một chữ số 0 nữa ở tích.

Vậy tích bên trên sẽ có được 2 chữ số 0.

400 Việc lớp 4 với câu nói. giải

Bài 1: Tìm số bị phân chia nhỏ nhất nhập một phép tắc phân chia với thương số là 12 và số dư là 19

Số dư là 19 thì số phân chia nhỏ nhất được xem là : 20

Số bị phân chia nhỏ nhất là: trăng tròn x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Bài 2: Cho những chữ số 0,3,5,7. Từ 4 chữ số tiếp tục mang lại, các bạn hãy viết lách số lớn số 1 tuy nhiên nó phân chia không còn mang lại 2, 3 và 5 tuy nhiên những chữ số đều không giống nhau.

Đáp án: Số này là 750

Bài 3: Một cửa hàng nhập 2 mon bán tốt 3450m vải vóc. Tháng loại nhất thì bọn họ bán tốt thấp hơn mon thứ hai 170m vải vóc. Hỏi rằng từng tháng thì cửa hàng tê liệt bán tốt bao nhiêu mét vải?

Bài giải

Tháng loại nhất cửa hàng tê liệt bán tốt số mét vải vóc là: (3450 – 170) : 2 = 1640 (m)

Tháng thứ hai cửa hàng tê liệt bán tốt số mét vải vóc là : 3450 – 1 640 = 1810 (m)

Đáp số: 1640 mét và 1810 mét.

300 Việc nâng lên lớp 4 với câu nói. giải
400 Việc nâng lên lớp 4 với câu nói. giải

Bài 4: Một hình chữ nhật với nửa chu vi là 134m , chiều rộng lớn của hình ngắn lại hơn chiều lâu năm 16m . Tính diện tích S của hình chữ nhật tê liệt.

Đáp án:

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

(134 – 16) : 2= 59 (m)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

134 – 59=75(m)

Diện tích của hình chữ nhật là:

59 x 75 = 4425 (m2)

Đáp số: 4425 (m2)

Bài 5: Cho biết con số người của một đơn vị chức năng quân nếu như triển khai xếp sản phẩm 2, sản phẩm 3, sản phẩm 5, sản phẩm 9 đều đầy đủ không còn. Hỏi đơn vị chức năng này còn có từng nào người? lõi rằng số người nhiều hơn thế 425 và nhỏ rộng lớn 465.

Đáp án:

Theo fake thiết thì tớ với số người nằm trong đơn vị chức năng quân là một vài phân chia không còn mang lại 2, 3, 5, 9.

 • Số người rước phân chia không còn mang lại 2 và 5 nên tận nằm trong số này là 0.
 • Giữa 425 và 465 sẽ có được những số 430, 440, 450, 460 với số tận nằm trong là 0.
 • Trong những số 430, 440, 450, 460 thì chỉ mất số 450 là phân chia không còn mang lại 3 và 9.

Vậy số người của đơn vị chức năng quân này là 450 người.

Lưu ý Khi dạy dỗ bé xíu học tập toán lớp 4

Việc giảng dạy dỗ toán mang lại con trẻ là một trong những quy trình lâu năm mặc cả bố mẹ và con trẻ cần phải có kỹ năng và kĩ năng giải toán chất lượng tốt. Không chỉ nhập lớp 4, tuy nhiên kể từ những bậc học tập thấp rộng lớn hoặc cao hơn nữa, con trẻ rất cần phải tập luyện trí tuệ để sở hữu một khối óc mạnh mẽ và trở nên tân tiến trí tuệ toán học tập kể từ lúc còn nhỏ.

300 Việc nâng lên lớp 4 với câu nói. giải
Lưu ý Khi dạy dỗ bé xíu toán nâng lên lớp 4

Ngoài việc kiến tạo nền tảng trí tuệ toán học tập chất lượng tốt mang lại con cái, bố mẹ đang dần mò mẫm những cách thức dạy dỗ toán lớp 4 tận nhà mang lại bé xíu sao mang lại hiệu suất cao. Để chung con trẻ nâng cao sản phẩm tiếp thu kiến thức toán tận nhà, bố mẹ rất có thể tìm hiểu thêm những khóa huấn luyện và đào tạo toán lớp 4 trực tuyến, nhất là những khóa huấn luyện và đào tạo toán lớp 4 không tính phí.

Với sự trở nên tân tiến của Internet, bố mẹ rất có thể mò mẫm tìm kiếm những phần mềm học tập toán lớp 4 không tính phí hoặc những lớp học tập toán trực tuyến không tính phí phù phù hợp với con trẻ. Tuy nhiên, trước lúc dùng, bố mẹ cần thiết mò mẫm hiểu kỹ nhằm lựa chọn mang lại con trẻ một môi trường xung quanh học tập toán tận nhà tương thích nhất.

Trên đó là 300 Việc nâng lên lớp 4 với câu nói. giải cụ thể, chung những em học viên rất có thể tập luyện kĩ năng giải toán một cơ hội hiệu suất cao. Việc học tập toán không chỉ có chung những em với kĩ năng xử lý toán học tập nhập cuộc sống đời thường, mà còn phải là một trong những phương pháp để tập luyện trí tuệ logic, sự kiên trì và sự thận trọng vào cụ thể từng bước xử lý yếu tố. Hy vọng rằng những Việc và câu nói. giải cụ thể bên trên trên đây sẽ hỗ trợ những em học viên lớp 4 rất có thể nâng lên trình độ chuyên môn toán học tập của tớ và trở nên tân tiến những kĩ năng quan trọng mang lại cuộc sống đời thường.

Xem thêm:

Xem thêm: cách xem tin nhắn thu hồi trên messenger

 • Tổng thích hợp 200 Việc nâng lên lớp 2 với câu nói. trả lời án chuẩn chỉnh nhất 2023
 • Công thức tính diện tích S hình khoanh khăn chuẩn chỉnh dễ nắm bắt nhất
 • Công thức phương pháp tính đàng cao nhập tam giác vuông – kèm cặp câu nói. giải