bài tập toán lớp 7 đại số

Tài liệu bao gồm 276 trang, được tổ hợp vày giáo viên Ngô Nguyễn Thanh Duy, tuyển chọn tập dượt bài xích tập dượt môn Toán lớp 7 theo đòi từng bài xích, từng chương; canh ty học viên lớp 7 tập luyện lúc học công tác Toán 7 (Đại số 7 và Hình học tập 7).

Mục lục tư liệu bài xích tập dượt môn Toán lớp 7:

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 7 đại số

Xem thêm: i didn't realize that somebody was recording our conversation

PHẦN 1. ĐẠI SỐ 7.
CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ.
Bài 1. Số hữu tỉ, số thực.
Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ.
Bài 3. Nhân phân tách số hữu tỉ.
Bài 4. Giá trị vô cùng của một số ít hữu tỉ.
Bài 5. Lũy quá của một số ít hữu tỉ.
Bài 6. Tỉ lệ thức.
Bài 7. Số thập phân vô hạn tuần trả. Số vô tỉ.
CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ.
Bài 1. Đại lượng tỉ lệ thành phần thuận và những việc.
Bài 2. Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch tặc và những việc.
Bài 3. Hàm số.
Bài 4. Mặt phẳng lì tọa chừng.
Bài 5. Đồ thị hàm số.
CHƯƠNG III. THỐNG KÊ.
Bài 1. Thu thập số liệu đo đếm, tần số.
Bài 2. Bảng tần số những độ quý hiếm của tín hiệu.
Bài 3. Biểu trang bị, số tầm nằm trong.
CHƯƠNG IV. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ.
Bài 1. Biểu thức đại số.
Bài 2. Đơn thức và đơn thức đồng dạng.
Bài 3. Đa thức.
Bài 4. Cộng, trừ nhiều thức.
Bài 5. Đa thức một thay đổi, nằm trong trừ nhiều thức một thay đổi.
Bài 6. Nghiệm của nhiều thức một thay đổi.

PHẦN 2. HÌNH HỌC 7.
CHƯƠNG I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, SONG SONG.
Bài 1. Hai góc đối đỉnh.
Bài 2. Hai đường thẳng liền mạch vuông góc.
Bài 3. Các góc tạo ra vày một đường thẳng liền mạch hạn chế hai tuyến đường trực tiếp.
Bài 4. Hai đường thẳng liền mạch tuy vậy tuy vậy.
Bài 5. Từ vuông góc cho tới tuy vậy tuy vậy.
CHƯƠNG II. TAM GIÁC.
Bài 1. Tổng phụ thân góc của một tam giác.
Bài 2. Hai tam giác đều nhau.
Bài 3. Trường thích hợp đều nhau C – C – C của nhị tam giác.
Bài 4. Trường thích hợp đều nhau C – G – C của nhị tam giác.
Bài 5. Trường thích hợp đều nhau G – C – G của nhị tam giác.
Bài 6. Tam giác cân nặng.
Bài 7. Định lí Py – tớ – go.
Bài 8. Các tình huống đều nhau của tam giác vuông.
CHƯƠNG III. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY TRONG TAM GIÁC.
Bài 1. Quan hệ thân mật góc với cạnh đối lập nhập tam giác.
Bài 2. Quan hệ gữa lối vuông góc và lối xiên. Đường xiên và hình chiếu.
Bài 3. Bất đẳng thức tam giác.
Bài 4. Tính hóa học 3 lối trung tuyến của tam giác.
Bài 5. Ba lối phân giác của tam giác.
Bài 6. Tính hóa học phụ thân lối trung trực của tam giác.
Bài 7. Tính hóa học phụ thân lối cao của tam giác.