bài tập tự luận hóa hữu cơ 11 có lời giải

Giải bài bác tập luyện SGK Hóa học tập 11 Bài 24

Bài 1 (trang 107 SGK Hóa 11)

Chất này sau đó là hiđrocacbon? Là dẫn xuất của hiđrocacbon?

Bạn đang xem: bài tập tự luận hóa hữu cơ 11 có lời giải

a) CH2O ;

b) C2H5Br;

c) CH2O2;

d) C6H5Br;

e) C6H6;

g) CH3COOH.

Lời giải:

Hiđrocacbon là: e

Dẫn xuất của hiđrocacbon là hóa học sót lại a, b, c, d, g

Bài 2 (trang 107 SGK Hóa 11)

Từ ơgenol (trong tinh chất dầu hương thơm nhu) pha chế được metylơgenol (M = 178 g/mol) là hóa học dẫn dụ côn trùng nhỏ. Kết trái khoáy phân tách nhân tố của metylơgenol mang đến thấy: %C = 74,16%; %H = 7,86%, sót lại là oxi. Lập công thức giản dị và đơn giản nhất, công thức phân tử của metylơgenol.

Lời giải:

Gọi công thức của o-metylơgenol là CxHyOz(x,y,z nguyên vẹn dương)

%O = 100% -(74,16 +7,86)% = 17,98%

Bài 2 (trang 107 SGK Hóa 11)

⇒ x:y:z = 11:14:2

⇒ Công thức giản dị và đơn giản nhất là: C11H14O2

⇒ Ta sở hữu công thức phân tử là (C11H14O2)n

Ta có: M(C11H14O2)n= 178n = 178 ⇒ n=1

Công loại phân tử là C11H14O2

Bài 3 (trang 107 SGK Hóa 11)

Viết công thức cấu trúc của những hóa học sở hữu công thức phân tử sau: CH2Cl2(một chất), C2H4O2(ba chất), C2H4Cl2(hai chất).

Lời giải:

Bài 3 (trang 107 SGK Hóa 11)

Bài 4 (trang 107 SGK Hóa 11)

Chất X sở hữu công thức phân tử C6H10O4. Công thức này sau đó là công thức giản dị và đơn giản nhất của X?

A. C3H5O2

B. C6H10O4

C. C3H10O2

D. C12H20O8

Lời giải:

Đáp ánA

C6H10O4còn rất có thể viết lách (C3H5O2)

Bài 5 (trang 107 SGK Hóa 11)

Hãy viết lách công thức cấu trúc rất có thể sở hữu của những đồng đẳng của ancol etylic sở hữu công thức phân tử C3H8O và C4H10O.

Lời giải:

Bài 5 (trang 107 SGK Hóa 11)

Bài 6 (trang 107 SGK Hóa 11)

Cho những hóa học sau: C3H7-OH, C4H9-OH, CH3-O-C2H5, C2H5-O-C2H5. Những cặp hóa học này rất có thể là đồng đẳng hoặc đổng phân của nhau?

Lời giải:

Gọi C3H7-OH (I), C4H9-OH (II), CH3-O-C2H5(III), C2H5-O-C2H5(IV)

Các hóa học đồng đẳng của nhau:

(I) và (II) đồng đẳng với ancol etylic

(III) và (IV) nằm trong là ete no đơn chức

Các hóa học đồng phân của nhau:

(I) và (III) nằm trong sở hữu CTPT là C3H8O

(II) và (IV) nằm trong sở hữu CTPT C4H10O

(Anco no đơn chức sở hữu đồng phân không giống chức với ete)

Bài 7 (trang 108 SGK Hóa 11)

Các phản xạ tại đây nằm trong loại phản xạ này (phản ứng thế, phản xạ nằm trong, phản xạ tách)?

Bài 7 (trang 108 SGK Hóa 11)

Lời giải:

Phản ứng thế: a

Phản ứng cộng: b

Phản ứng tách: c,d

Bài 8 (trang 108 SGK Hóa 11)

Viết phương trình hoá học tập của những phản xạ xẩy ra trong những tình huống sau và cho biết thêm những phản xạ cơ nằm trong loại phản xạ này (phản ứng thế, phản xạ nằm trong, phản xạ tách).

a) Etilen ứng dụng với hiđro sở hữu Ni thực hiện xúc tác và đun giá buốt.

b) Đun giá buốt axetilen ở 600oC với bột kêu ca thực hiện xúc tác nhận được benzen.

c) Dung dịch ancol etylic nhằm lâu ngoài bầu không khí fake trở nên hỗn hợp axit axetic (giấm ăn).

Lời giải:

Bài 8 (trang 108 SGK Hóa 11)

Trắc nghiệm Hóa học tập 11 Bài 24 sở hữu đáp án

Bài 1:Mentol (C10H20O ) và menton (C10H18O) nằm trong sở hữu vô tinh chất dầu bac hà; phân tử đều sở hữu một vòng 6 cạnh, không tồn tại link tía. Số link song vô phân tử mentol và menton theo thứ tự là

A. 0 và 1

B. 1 và 0

C. 1 và 2

D. 2 và 1.

Lời giải

Đáp án: A

Mentol (C10H20O): k = 1 ⇒ 1 vòng không tồn tại link π

Menton (C10H18O) : k = 2 ⇒ 1 vòng + 1 link π

Số link song vô phân tử mentol và menton là 0 và 1.

Bài 2:Limonen là một trong những hóa học sở hữu hương thơm thơm phức vơi được tách đi ra kể từ tinh chất dầu chanh. Kết trái khoáy phân tách limonen đã cho chúng ta biết Tỷ Lệ lượng những nhân tố như sau : %mC= 88,235% ; %mH= 11,765%. Tỉ khối khá của limonen đối với bầu không khí vì chưng 4.690. Công thức phân tử của limonen là

A. C10H16

B. C10H18

C. C10H16O

D. C8H8O2.

Lời giải

Đáp án: A

MX= 4,69.29 = 136. Đặt CTPT của limonen là CxHy

%C = 12x/136.100% = 88,235% → x = 10

%H = y/136.100% = 11,765% → hắn = 16 → Z = 2 → CTPT: C10H16

Bài 3:Hợp hóa học cơ học X sở hữu công thức giản dị và đơn giản nhất là C2H4O. Tỉ khối khá của X đối với hiđro vì chưng 44. Công thức của phân tử X là

A. C2H4O

B. C5H12O

C. C4H8O2

D. C3H4O3.

Lời giải

Đáp án: C

CTPT của X là (CHO)nhay CnH2nOn

MX= 44.2 = 88 → (12 + 2.1 + 16)n = 88 → n = 4 → CTPT là C4H8O2

Bài 4:Đốt cháy trọn vẹn 8,8 gam hợp ý hóa học cơ học X ( C, H, O ), nhận được 8,96 lít CO2(đktc) và 7,2 gam H2O. hiểu tỉ khối của X đối với CO2là 2. Công thức phân tử của X là

A. C2H4O

B. C5H12O

C. C4H8O2

D. C3H4O3.

Lời giải

Đáp án: C

Đặt CTPT của X là CxHyOz

MX= 44.2 = 88;

nX= 0,1 mol

Bảo toàn nhân tố C: 0,1.x = 0,4 → x = 4

Bảo toàn nhân tố H: 0,1y = 2.0,4 → hắn = 8

12.4 + 8.1 + 16z = 88 → z = 2 → CTPT: C4H8O2

Bài 5:Đốt cháy trọn vẹn 4,4 gam hợp ý hóa học cơ học X ( C, H, O ). Dẫn thành phầm cháy theo thứ tự qua quýt bình (1) đựng hỗn hợp H2SO4đặc, bình (2) đựng hỗn hợp KOH dư. Sau thử nghiệm, lượng bình (1) tăng 1,8 gam, lượng bình (2) tăng 6,6 gam. Tỉ khối của X so với hiđro là 44. Xác lăm le công thức của phân tử X.

A. C2H4O

B. C5H12O

C. C4H8O2

D. C3H4O3.

Lời giải

Đáp án: D

Đặt CTPT của X là CxHyOz

MX= 44.2 = 88 ;

nX= 0,05 mol

Bảo toàn nhân tố C: 0,05.x = 0,15 → x = 3

Bảo toàn nhân tố H: 0,05y = 2.0,1 → hắn = 4

12.3 + 4.1 + 16z = 88 → z = 3 → CTPT: C3H4O3

Xem thêm: cách xem tin nhắn thu hồi trên messenger

Bài 6:Đốt cháy trọn vẹn 4,4 gam hợp ý hóa học cơ học X ( C, H, O ). Dẫn thành phầm cháy theo thứ tự qua quýt bình (1) đựng hỗn hợp H2SO4đặc, bình (2) đựng hỗn hợp Ca(OH)2dư. Sau thử nghiệm, lượng bình (1) tăng 3,6 gam, ở bình (2) sở hữu trăng tròn gam kết tủa. Tỉ khối của X so với hiđro là 30. Xác lăm le công thức của phân tử X.

A. CH2O

B. C2H4O2

C. C4H8O4

D. C3H8O.

Lời giải

Đáp án: B

Đặt CTPT của X là CxHyOz

MX= 30.2 = 60 ;

nX= 0,1 mol

Bảo toàn nhân tố C: 0,1.x = 0,2 → x = 2

Bảo toàn nhân tố H: 0,1y = 2.0,2 → hắn = 4

12.4 + 4.1 + 16z = 60 → z = 2 → CTPT: C2H4O2

Bài 7:Đốt cháy trọn vẹn 8,9 gam hợp ý hóa học cơ học X, nhận được 6,73 lít CO2(đktc) ; 1,12 lít N2(đktc) và 6,3 gam H2O. biết X sở hữu công thức phân tử trùng với công thức giản dị và đơn giản nhất . Công thức phân tử của X là

A. C3H9N

B. C3H7O2N

C. C3H7ON

D. C3H7O3N.

Lời giải

Đáp án: B

CTPT: CxHyOzNt

nC= nCO2= 0,3 mol; nN= 2nN2= 0,1 mol; H = 2nH2O= 0,7

⇒mO= mX– mC– mN– mH= 3,2g ⇒ nO= 0,2

Ta có: x : hắn : z : t = nC: nH: nO: nN= 0,3 : 0,7 : 0,2 : 0,1 = 3 : 7 : 2 : 1

⇒ CTĐG: C3H7O2N

Bài 8:Phân tích 0,45 gam hợp ý hóa học cơ học X (C, H, N), nhận được 0,88 gam CO2. Mặt không giống , nếu như phân tách 0,45 gam X đẻ toàn cỗ N vô X chuyenr trở nên NH3rồi dẫn NH3vừa tạo ra trở nên vô 100ml hỗn hợp H2SO40,4M nhận được hỗn hợp Y. Trung hòa axit dư vô Y cần thiết 70 ml hỗn hợp NaOH 1M. hiểu 1 lít khá hóa học X (đktc) nặng nề 2,009 gam. Công thức phân tử của X là

A. C2H8N2

B. CH6N2

C. C2H5N

D. C2H7N.

Lời giải

Đáp án: D

nCO2= 0,02 mol; nH2SO4= 0,04 mol; nNaOH= 0m07 mol

2NH3+ H2SO4→ (NH4)2SO4

2NaOH + H2SO4→ Na2SO4+ 2H2O

2nH2SO4= nNaOH+ nNH3=> nNH3= 0,01 mol

MX= 2,009.22,4 = 45 →

Đặt CTPT của X là CxHyNz

→ 0,01x = 0,02 → x = 2; 0,01z = 0,01 → z = 1

12.2 + hắn + 1.14 = 45 → hắn = 7 → CTPT là C7H7N

Bài 9:

100CxHyOz+ 400O2→ 300CO2+ 300H2O

Bảo toàn nhân tố C: 100x = 300 → x = 3

Bảo toàn nhân tố H: 100y = 300.2 → hắn = 6

Bảo toàn nhân tố O: 100z + 400.2 = 300.2 + 300.1 → z = 1

→ CTPT là C3H6O

Bài 10:Đốt cháy 100 ml khá một hợp ý hóa học cơ học X (chứa C, H, O) vô 450 ml O2, nhận được 650 ml lếu hợp ý khí và khá. Sau Lúc dừng tụ khá nước chỉ từ 350 ml. Tiếp theo đòi mang đến qua quýt hỗn hợp KOH dư chỉ từ 50 ml khí cất cánh đi ra. Các thể tích khí đo ở nằm trong ĐK, sức nóng chừng, áp suất. Công thức phân tử của X là

A. C3H8O2

B. C3H6O

C. C4H8O

D. C3H6O2.

Lời giải

Đáp án: B

Bài 11: Chất này sau đó là hiđrocacbon?

A. CH2O

B. C2H5Br

C. C6H6

D. CH3COOH.

Lời giải

Đáp án: C

Bài 12: Chất này sau đó là dẫn xuất của hiđrocacbon?

A. CH4

B. C2H6

C. C6H6

D. C3H6Br.

Lời giải

Đáp án: D

Bài 13:Số công thức cấu trúc rất có thể sở hữu ứng với những công thức phân tử C2H4Cl2

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4.

Lời giải

Đáp án: C

CH3– CHCl2; Cl – CH2– CH2– Cl

Bài 14:Số công thức cấu trúc rất có thể sở hữu ứng với những công thức phân tử C2H7N là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4.

Lời giải

Đáp án: B

CH3– CH2– NH2; CH3– NH – CH3

Bài 15:Số công thức cấu trúc mạch hở rất có thể sở hữu ứng với những công thức phân tử C2H4O là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4.

Lời giải

Đáp án: C

CH3– CH = O

Bài 16:Vitamin A sở hữu công thức phân tử là C20H30O, sở hữu chứa chấp 1 vòng 6 cạnh và không tồn tại chứa chấp link tía. Số link song vô phân tử Vi-Ta-Min A là

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4.

Lời giải

Đáp án: C

(k là số link π và vòng, x là số nguyên vẹn tử C, hắn là số nguyên vẹn tử H và halogen, z là số nguyên vẹn tử N)

⇒ k = 6 ⇒ có một vòng + 5 link π

Bài 17:Lycopen sở hữu công thức phân tử C40H56, là hóa học red color vô trái khoáy quả cà chua, sở hữu cấu trúc mạch hở, chỉ chứa chấp link song và link đơn vô phân tử. Số kết song cơ sở hữu vô phân tử licopen là

A. 13

B. 12

C. 14

D. 11.

Lời giải

Đáp án: A

******************

Trên đó là nội dung bài học kinh nghiệm Hóa học tập 11 Bài 24: Luyện tập: Hợp hóa học cơ học, công thức phân tử và công thức cấu trúc bởi ogames.vn biên soạn bao hàm phần lý thuyết, giải bài bác tập luyện và những thắc mắc trắc nghiệm sở hữu đáp án không thiếu thốn. Hy vọng những em tiếp tục nắm rõ kỹ năng về Luyện tập: Hợp hóa học cơ học, công thức phân tử và công thức cấu trúc. Chúc những em học hành thiệt đảm bảo chất lượng và luôn luôn đạt điểm trên cao trong những bài bác ganh đua bài bác đánh giá bên trên lớp.

Biên biên soạn bởi:ogames.vn

Xem thêm: có nên rửa mặt sau khi đắp mặt nạ