bài tập về mạo từ a an the có đáp án

Mạo kể từ là kể từ loại khá thân thuộc với những ai đó đã và đang được học tập giờ đồng hồ Anh. Chúng hoàn toàn có thể được phát hiện ở ngẫu nhiên chỗ nào, kể từ giờ đồng hồ Anh tiếp xúc cho tới văn viết lách. quý khách hàng tiếp tục thực sự bắt chắc chắn được cơ hội dùng của mạo kể từ chưa? Nếu ko thì nên thực hành thực tế ngay lập tức những bài tập luyện mạo kể từ a/an/the đem đáp án cụ thể nhé!

bài tập luyện mạo kể từ a/an/the

Tóm tắt lý thuyết mạo kể từ a/an/the

Bạn đang xem: bài tập về mạo từ a an the có đáp án

Có thể chúng ta tiếp tục biết, mạo kể từ là kể từ đứng trước danh kể từ và kể từ bại tớ hoàn toàn có thể biết danh kể từ ấy nói tới đối tượng người dùng xác lập hay là không xác lập.

Có 2 loại mạo kể từ phổ cập nhất bại là: Mạo kể từ xác lập (the) và mạo kể từ biến động (a, an).

Mạo kể từ xác lập The

The đứng trước danh kể từ xác lập, đem điểm lưu ý rõ ràng, được nhắc trước này mà toàn bộ cơ thể phát biểu và người nghe đều biết rõ.

Các tình huống dùng và ko dùng The:

Trường phù hợp dùng TheTrường phù hợp ko dùng The
Khi vật thể được xem là có một không hai.

Trước danh kể từ tuy nhiên được nhắc trước bại.

Trước danh kể từ tuy nhiên được xác lập vì chưng cụm kể từ hoặc mệnh đề.

Trước danh kể từ chỉ vật riêng không liên quan gì đến nhau.

Trước đối chiếu rộng lớn nhất, trước first (thứ nhất), second (thứ hai), only (duy nhất), …

Trước danh kể từ số không nhiều biểu tượng cho tới group hoặc loại động vật hoang dã.

Trước tính kể từ nhằm mục đích đại diện thay mặt cho 1 group người.

Trước danh kể từ số không nhiều người sử dụng trước động kể từ số không nhiều. Đại kể từ thay cho thế là He/She/It.

Trước danh kể từ riêng biệt chỉ đại dương, sông, quần hòn đảo, sản phẩm núi, tên thường gọi số nhiều của những nước, tụt xuống mạc, đại dương.

Trước bọn họ của một mái ấm gia đình (mang tức thị cả mái ấm gia đình, số nhiều).
Trước thương hiệu vương quốc, thương hiệu lục địa, thương hiệu núi, thương hiệu hồ nước, thương hiệu lối.

Trước danh kể từ ko điểm được hoặc danh kể từ số nhiều theo dõi nghĩa cộng đồng, không chỉ là một tình huống này.

E.g: I lượt thích noodles. (Tôi mến phở).

Trước chiếm hữu tính kể từ hoặc danh kể từ chiếm hữu cơ hội.

Trước tên thường gọi những bữa tiệc.

Trước những tước đoạt hiệu.

Trước man: The manman

Trước: spring (mùa xuân), autumn (mùa thu), last night (đêm qua), next year (năm sau), from beginning vĩ đại kết thúc (từ đầu cho tới cuối), from left vĩ đại right (từ trái khoáy qua quýt phải).

Xem tăng những dạng ngữ pháp:

Thì thời điểm hiện tại đơn

Thì vượt lên trên khứ đơn

Bảng vần âm giờ đồng hồ Anh

Mạo kể từ biến động A/An

Mạo kể từ biến động là mạo kể từ luôn luôn đứng trước danh kể từ điểm được số không nhiều, ko được nhắc từ xưa hoặc người sử dụng nhập câu mang ý nghĩa bao quát.

Các tình huống dùng mạo kể từ biến động a/an và ko được sử dụng:

Trường phù hợp dùng ATrường phù hợp dùng AnTrường phù hợp ko dùng A, An
Trước những danh kể từ chính thức vì chưng phụ âm hoặc một nguyên vẹn âm đem âm là phụ âm: e year (một năm), a house (một căn nhà), a uniform (một cỗ đồng phục), …

Đứng trước một danh kể từ chính thức vì chưng “uni” và “eu”: a university (một ngôi trường đại học), a eulogy (lời ca ngợi), a union (một tổ chức), …

Dùng với những đơn vị chức năng phân số: ¼ = a forth, ⅙ = a sixth, …

Trước “half” – “một nửa” khi nó theo dõi sau đó 1 đơn vị chức năng nguyên vẹn vẹn: a kilo and a half.

Dùng trước những trở thành ngữ chỉ ngân sách, vận tốc, tỉ lệ: $20 a box, 30 km a hour, …

Trước những số điểm chắc chắn thông thường là hàng trăm ngàn, sản phẩm trăm: a/one thousand, a/one million, …
Trước những danh kể từ chính thức vì chưng những nguyên vẹn âm “a, e, i, o”: an táo bị cắn (một trái khoáy táo), an orange (một trái khoáy cam).

Trước một vài kể từ chính thức vì chưng “u”: an umbrella (một cái ô).
Trước một vài kể từ chính thức vì chưng “h” câm: an hour (một giờ).
Trước danh kể từ số nhiều.

Trước danh kể từ ko điểm được.

Trước tên thường gọi những bữa tiệc, trừ khi đem tính kể từ kèm theo.

Xem thêm:

Phân biệt danh kể từ điểm được và ko điểm được nhập tiếng Anh

Bài tập luyện về Danh kể từ điểm được và Danh từ ko điểm được nhập tiếng Anh

Tổng phù hợp Bài tập luyện danh kể từ số không nhiều và danh kể từ số nhiều nhập tiếng Anh

Bài tập luyện mạo kể từ a/an/the

bài tập luyện mạo kể từ a/an/the

Bài tập

Bài 1: Điền mạo kể từ phù hợp nhập khu vực trống trải.

 1. I am studying in  ………… university in TP HCM City.
 2. Miss Lin speaks ………… Chinese.
 3. I borrowed ………… pen from your pile of pencils and pens.
 4. Eli likes vĩ đại play ………… football.
 5. I bought ………… umbrella vĩ đại go out in the rain.
 6. I lived on ………… Main Street when I first came vĩ đại town.
 7. Albany is the capital of ………… Thủ đô New York State.
 8. My husband’s family speaks ………… Polish.
 9. ………… táo bị cắn a day keeps your enemy away.
 10. Our neighbors have ………… mèo and ………… dog.

Bài 2: Điền nhập khu vực trống trải mạo kể từ phù hợp.

 1. There is  ………… umbrella under my bed.
 2. He is not ………… honorable man.
 3. Aladdin had ………… wonderful lamp.
 4. He returned after ………… hour.
 5. You are ………… fool vĩ đại say that.
 6. French is ………… easy language.
 7. Mumbai is ………… very dear place vĩ đại live in
 8. She is ………… untidy girl.
 9. I bought ………… horse, ………… ox, and ………… buffalo.
 10. Man, thou art ………… wonderful animal.

Bài 3: Chọn đáp án đích.

1. Jane is making _____ cake for her birthday.

a. a          b. an          c. the

2. Jennifer tasted _____ birthday cake her mother had made.

a. a          b. an          c. the

3. The children have _____ new teacher called Mr. Green.

a. a          b. an          c. the

4. All pupils must obey _____ rules.

a. a          b. an          c. the

5. Dad turned on _____ radio vĩ đại listen vĩ đại _____ news.

a. a          b. an          c. the

6. Alex is in Boston studying for _____ MBA.

a. a          b. an          c. the

7. The teacher read _____ interesting article from the newspaper.

a. a          b. an          c. the

8. There was _____ huge crowd of people outside the church.

a. a          b. an          c. the

9. Julie talked for _____ hour about her school project.

a. a          b. an          c. the

10. _____ European expert was invited vĩ đại speak vĩ đại the committee.

a. a          b. an          c. the

Bài 4: Điền mạo kể từ phù hợp hoặc nhằm trống trải.

1. Your soup is ví good. ______ meat is pretty tender.

2. Are you interested in ______ science or ______ music?

3. They got married but ______ marriage wasn’t very successful.

4. Do you know any of ______ people who live across ______ road?

5. After ______ work the quấn usually invites his staff vĩ đại ______ pub.

6. When mom was ill ______ lot of her friends came vĩ đại ______ hospital vĩ đại visit her.

7. Many people hate ______ violence, but they lượt thích vĩ đại watch it in ______ movies.

8. Have you ever visited ______ Madame Tussaud’s in London?

9. ______ life would be difficult without ______ useful machines and gadgets we have

today.

10. I’m on ______ night duty this week.

11. I know someone who wrote ______ book about ______ American presidents.

12. ______ World War II ended in 1945.

13. ______ fumes of cars and factories are ______ primary reasons for ______ air pollution.

14. He was ______ unsuccessful musician when he came vĩ đại this town.

15. Don’t stay in that khách sạn. ______ beds there are very uncomfortable.

16. The xế hộp sped away at ______ hundred km ______ hour.

17. John doesn’t usually go vĩ đại ______ church on ______ Sundays.

18. He was sent vĩ đại ______ prison for ______ murder.

19. At ______ beginning of his speech he spoke about ______ tourism in general.

20. We usually go by ______ train, but today we’re taking  ______ bus.

Bài 5: Điền mạo kể từ phù hợp nhập khu vực trống trải.

1. _____ Sword Lake is the most interesting place I want vĩ đại lập cập.

2. I’ve been living in _____ London for six years.

3. _____ Danube runs through many European cities.

4. Wild horses live in _____ Gobi Desert.

5. _____ Pacific Ocean has many different types of fish.

6. I love swimming in _____ Mediterranean.

7. We spent our holiday on the shore of _____ Lake Windermere.

8. _____ Nile is a very beautiful river.

9. She stayed in _____ Belgrade for several weeks.

Xem thêm: i didn't realize that somebody was recording our conversation

10. Her husband comes from _____ California.

11. They studied the geology of _____ Sahara Desert.

12. They crossed _____ Black Sea by boat.

13. He has always wanted vĩ đại visit _____ Rome.

14. She lived in _____ Asia for several years.

15. _____ Tuscany has many beautiful cities.

16. I spent a year traveling around _____ Europe.

17. Her village is near _____ Lake Titicaca.

18. Would you lượt thích vĩ đại visit _____ South America?

19. They live near _____ Thames.

20. I think _____ Cornwall is a very beautiful part of England.

Bài 6: Tìm và sửa lỗi sai (nếu có).

1. I have never read the more interesting book than vãn before.

2. Oanh had a hour vĩ đại vì thế her homework yesterday.

3. According vĩ đại a weather forecast, it is going vĩ đại rain this week.

4. Kim didn’t lot of money vĩ đại buy a new house for her parents.

5. They can’t clean polluted rivers overnight.

Đáp án

Bài 1:

 1. a
 2. no article needed
 3. a
 4. no article needed
 5. an
 6. no article needed
 7. no article needed
 8. no article needed
 9. an
 10. a/a

Bài 2:

 1. an
 2. an
 3. a
 4. an
 5. a
 6. a
 7. a
 8. an
 9. a/an/a
 10. a

Bài 3:

 1. A
 2. C
 3. A
 4. C
 5. C
 6. B
 7. B
 8. A
 9. B
 10. A

Bài 4:

1. The

2. – / –

3. the

4. the /the

5. –

6. a / the

7. – / –

8. –

9. – / the

10. –

11. –

12. –

13. The / The / –

14. an

15. The

16. a

17. – / –

18. – / –

19. the / –

20. – / the

Bài 5:

1. –

2. –

3. The

4. the

5. the

6. the

7. –

8. The

9. –

10. –

11. the

12. the

13. –

14. –

15. –

16. –

17. –

18. –

19. the

20. –

Bài 6:

 1. the → a
 2. a → an (danh kể từ điểm được số không nhiều, một nguyên vẹn âm đem h là âm câm)
 3. a → the (đã xác định)
 4. lot of → a lot of/lots of (thiếu mạo kể từ a)
 5. thiếu the (polluted rivers và được xác định)

Xem thêm:

Cách phân biệt Others, Other, Another đơn giản nhất chúng ta cần biết

Cấu trúc A lot of – Phân biệt A lot of/Lots of/Plenty of, Large amount of, A great khuyến mãi of, Much, Many

Cách người sử dụng Some, Many, Much, Any, A Few, A Little, A Lot Of, Lots Of,…

Hy vọng với nội dung bài viết về bài tập luyện mạo kể từ a/an/the đem đáp án cụ thể trên trên đây tiếp tục giúp cho bạn ôn tập luyện lại về mạo kể từ. IELTS Vietop chúc chúng ta thành công xuất sắc bên trên con phố đoạt được giờ đồng hồ Anh của tớ.

Xem thêm: truyện cô vợ nhặt của chu tổng