BDO | Dark Rift Ruins Guard Tower | Game PCDark Rift Level 1
My little Shai

—Follow our ig—
Playground TM:
Sing Maen:

—Info Video—
Game: Black Desert Online SEA Server

Music: Calpheon – Battle of Shadow

—Download GAME client—

this game is not free

—Device—
Laptop: ASUS X455LF
Processor: Intel(R) Core(TM) i3-4005U CPU @ 1.70GHz (4 CPUs), ~1.7GHz
Memory: 6144MB RAM (6GB)
Display Card name: Intel(R) HD Graphics Family

#bdo #blackdesertSEAserver #darkrift
#gamepc #shai #returnerplayer

https://ogames.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *