bites là gì

Động kể từ Bite là một trong nhập những động từ thông dụng nhất nhưng mà bạn cũng có thể phát hiện nhập thật nhiều bài xích đánh giá nhập giờ đồng hồ Anh, nhập việc làm, trong mỗi đoạn tiếp xúc hằng ngày. Chính vì thế là một trong động kể từ bất quy tắc nên Bite ko tuân theo dõi quy tắc thường thì Lúc phân chia động kể từ. Vậy quá khứ của Bite là gì? Làm sao nhằm phân chia động kể từ với động kể từ Bte? Hãy nằm trong Cửa Hàng chúng tôi mò mẫm hiểu ngay lập tức tại đây.

Quá khứ của động kể từ Bite là gì?

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
bite bit bitten cắn

Bạn đang xem: bites là gì

Ví dụ:

  • He bites his fingernails
  • He bit into the apple.
  • He has bitten off more phàn nàn he can chew

Một số động kể từ tương tự động với Bite

Động kể từ nguyên vẹn thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Frostbite Frostbit Frostbitten
Hide Hid Hidden

Quá khứ của Bite là gì?

Xem thêm: đặc điểm nào sau đây không đúng với phần phía đông của liên bang nga

Cách phân chia thì với động kể từ Bite

Bảng phân chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện bên trên đơn bite bite bites bite bite bite
Hiện bên trên tiếp diễn am biting are biting is biting are biting are biting are biting
Quá khứ đơn bit bit bit bit bit bit
Quá khứ tiếp diễn was biting were biting was biting were biting were biting were biting
Hiện bên trên trả thành have bitten have bitten has bitten have bitten have bitten have bitten
Hiện bên trên hoàn thiện tiếp diễn have been biting have been biting has been biting have been biting have been biting have been biting
Quá khứ trả thành had bitten had bitten had bitten had bitten had bitten had bitten
QK hoàn thiện Tiếp diễn had been biting had been biting had been biting had been biting had been biting had been biting
Tương Lai will bite will bite will bite will bite will bite will bite
TL Tiếp Diễn will be biting will be biting will be biting will be biting will be biting will be biting
Tương Lai trả thành will have bitten will have bitten will have bitten will have bitten will have bitten will have bitten
TL HT Tiếp Diễn will have been biting will have been biting will have been biting will have been biting will have been biting will have been biting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would bite would bite would bite would bite would bite would bite
Conditional Perfect would have bitten would have bitten would have bitten would have bitten would have bitten would have bitten
Conditional Present Progressive would be biting would be biting would be biting would be biting would be biting would be biting
Conditional Perfect Progressive would have been biting would have been biting would have been biting would have been biting would have been biting would have been biting
Present Subjunctive bite bite bite bite bite bite
Past Subjunctive bit bit bit bit bit bit
Past Perfect Subjunctive had bitten had bitten had bitten had bitten had bitten had bitten
Imperative bite Let′s bite bite

XEM THÊM: Bảng động kể từ bất quy tắc không thiếu nhất

Xem thêm: giáo dục kinh tế và pháp luật

5/5 - (101 bình chọn)