black sheep là gì

Black sheep of the family tức thị gì?

‘black sheep of the family’: người dân có nhiều tăm tiếng, người vô trò vè, người con tồi tàn, người lạc loại, bộ phận bất hảo…

Black sheep of the family tức thị gì?

Bạn đang xem: black sheep là gì

Xem thêm: Lô kép miền bắc - bật mí bí quyết cho người mê số đề

Ví vụ với cụm kể từ “black sheep of the family”

My brother is the Black sheep of the family.
–>Anh tôi là con cái rán ghẻ nhập mái ấm gia đình.
Gene is the black sheep of the family.
–>Gene là người dân có nhiều tăm tiếng nhập mái ấm gia đình.
John’s way of life is so sánh different from all of ours. He is known as the Black sheep of the family.
–>Lối sinh sống của John thiệt khác lạ với toàn bộ Shop chúng tôi. Anh tao là nỗi dù nhục của mái ấm gia đình.
Alex started taking drugs at college, failed his exams and has been jobless for the past three years. He’s certainly the Black sheep of the Spencer family.
–>Alex chính thức nghiện quái túy ở ngôi trường học tập, thi đua trượt và thất nghiệp trong cả tía năm vừa qua. Nó đích là một trong những vết nhơ của mái ấm gia đình Spencer.
My brother is the Black sheep of my family.
–>Anh tôi là kẻ vô trò vè nhập mái ấm gia đình tôi.
He’s the Black sheep in the family.
–>Anh tao là người con tệ nhất nhập mái ấm gia đình.
The man is the Black sheep in his family and is the only thành viên who has not had a successful career and life.
–>Anh tao là kẻ lạc loại nhập mái ấm gia đình và là kẻ có một không hai ko thành công nhập sự nghiệp và cuộc sống thường ngày.
I am the Black sheep of the family
–>Tôi là người con bất hiếu
I was the Black Sheep of the Family.
–>Tôi là người con ngổ ngáo nhập mái ấm gia đình.
Rose is the Black sheep of the family. She is always in trouble with the police.
–>Rose là bộ phận bất hảo nhập mái ấm gia đình. Cô tao luôn luôn trực tiếp bị phiền nhiễu với công an.
He keeps making a nuisance of himself. What vì thế you expect from the Black sheep of the family?
–>Hắn tao khi nào thì cũng ây đi ra đầy đủ loại bực bản thân. Anh còn nom đợi được gì ở cái bộ phận bất hảo ấy?
Debbie is the Black sheep of the family, having left home page at 17 to lớn live with her boyfriend.
–>Debbie là con cái rán ghẻ của mái ấm gia đình, tiếp tục quăng quật căn nhà lên đường nhằm sinh sống với chúng ta trai từ thời điểm năm 17 tuổi hạc.
The man is the black sheep in his family.
–>Anh tao là kẻ lạc loại nhập mái ấm gia đình.
The man is the black sheep in his family and is the only thành viên who has not had a successful career and life.
–>Anh tao là kẻ lạc loại nhập mái ấm gia đình và là kẻ có một không hai ko thành công cả nhập sự nghiệp láo nháo cuộc sống thường ngày.