các ion nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch

Câu hỏi:

22/06/2019 168,254

Bạn đang xem: các ion nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch

D. Na+, H+, S2-, Cl-

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Ở đáp án A:  các ion này sẽ không phản xạ cùng nhau tạo ra hóa học kết tủa, hóa học khí, hóa học năng lượng điện li yếu đuối nên những ion này nằm trong tồn tại

Ở đáp án B: những ion này sẽ không phản xạ cùng nhau tạo ra hóa học kết tủa, hóa học khí, hóa học năng lượng điện li yếu đuối nên những ion này nằm trong tồn tại

Ở đáp án C: những ion này sẽ không phản xạ cùng nhau tạo ra hóa học kết tủa, hóa học khí, hóa học năng lượng điện li yếu đuối nên những ion này nằm trong tồn tại

Ở đáp án D: 2H++ S2-→ H2S ↑ những ion này phản xạ cùng nhau tạo ra hóa học khí nên những ion này sẽ không tồn bên trên đồng thời

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy những ion  nào tại đây rất có thể tồn bên trên nhập và một dung dịch:

A. Fe3+, Cl-, NH4+, SO42-, S2-

B. Mg2+, HCO3-, SO42-, NH4+

C. Fe2+, H+, Na+, Cl-, NO3-

D. Al3+, K+, Br-, NO3-, CO32-

Câu 2:

Những ion nào là sau đây nằm trong tồn bên trên trong một dung dịch?

A. Na+, Cu2+, Cl-, S2-

B. Na+, Mg2+, NO3-, CO32-

C. K+, Fe2+, OH-, NO3-

D.Fe2+, Zn2+, Cl-, NO3-

Câu 3:

Cho những muối: CH3COONa, KHSO4, NH4Cl, NaHS, Mg(NO3)2, BaCl2, Ca(HCO3)2, Fe2(SO4)3. Số muối hạt hòa hợp nhập sản phẩm bên trên là:

A. 2

B. 3

Xem thêm: toán lớp 10 chân trời sáng tạo

C. 4

D. 5

Câu 4:

H2SO4 và HNO3 là axit mạnh còn HNO2 là axit yếu đuối sở hữu nằm trong mật độ 0,01 mol/l và ở nằm trong nhiệt độ chừng. Nồng chừng ion H+ trong những hỗn hợp được bố trí theo hướng hạn chế dần dần như sau:

A. [H+]H2SO4> [H+]HNO2> [H+]HNO3

B. [H+]H2SO4>  [H+]HNO3>[H+]HNO2

C. [H+]HNO3>[H+]HNO2>[H+]H2SO4

D. [H+]HNO2>[H+]HNO3> [H+]H2SO4

Câu 5:

Bao nhiêu hỗn hợp chỉ có một hóa học được tạo ra trở nên kể từ những ion sau: Ba2+, Mg2+, SO42-, Cl-?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 6:

Phản ứng nào là tại đây ko tạo nên nhị muối?

A. NO2+ NaOH dư

B. CO2+ NaOH dư

C. Fe3O4+ HCl dư

D. Ca(HCO3)2+ NaOH dư

Xem thêm: điểm chuẩn học viện ngân hàng 2022