các ngày nghỉ lễ trong năm 2023

Các thắc mắc thông thường gặp

Bạn đang xem: các ngày nghỉ lễ trong năm 2023

Có từng nào ngày nghỉ dịp lễ đầu tiên nhập năm 2023 ở Việt Nam?

Trả lời: Năm 2023, VN đem tổng số 10 ngày nghỉ dịp lễ đầu tiên.

Ngày nào là là ngày Tết Nguyên Đán năm 2023?

Trả lời: Ngày Tết Nguyên Đán năm 2023 là ngày 22/01/2023 (tức mùng 3 Tết).

Ngày nào là là ngày Quốc tế Phụ nữ giới năm 2023?

Trả lời: Ngày Quốc tế Phụ nữ giới năm 2023 là ngày 8/3/2023.

Ngày nào là là ngày Giỗ tổ Hùng Vương năm 2023?

Trả lời: Ngày Giỗ tổ Hùng Vương năm 2023 là ngày 6/4/2023.

Ngày nào là là ngày Quốc tế Lao động năm 2023?

Trả lời: Ngày Quốc tế Lao động năm 2023 là ngày 1/5/2023.

Xem thêm: đặc điểm nào sau đây không đúng với phần phía đông của liên bang nga

Ngày nào là là ngày Quốc tế Thiếu nhi năm 2023?

Trả lời: Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm 2023 là ngày 1/6/2023.

Ngày nào là là ngày Quốc khánh năm 2023?

Trả lời: Ngày Quốc khánh năm 2023 là ngày 2/9/2023.

Ngày nào là là ngày Phật đản năm 2023?

Trả lời: Ngày Phật đản năm 2023 là ngày 12/5/2023.

Ngày nào là là ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất giang sơn năm 2023?

Trả lời: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất giang sơn năm 2023 là ngày 30/4/2023.

. Ngày nào là là ngày Quốc tế Phòng chống Ma túy năm 2023?

Trả lời: Ngày Quốc tế Phòng chống Ma túy năm 2023 là ngày 26/6/2023.

Xem thêm: muốn làm công an phải học giỏi môn gì