chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất

Câu hỏi:

Chất với sức nóng chừng sôi cao nhất?

Bạn đang xem: chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất

A. CH3OC2H5

B. C3H8.

C. C2H5OH.

D. CH3OH

Đáp án đích thị C.

Chất với sức nóng chừng sôi tối đa là C2H5OH, nhằm dễ dàng dàng so sánh sức nóng chừng sôi của những hóa học hữu cơ ta chỉ việc ghi nhớ công việc sau, trước tiên là phân loại là hóa học links ion hoặc nằm trong hóa trị, tiếp tê liệt tất cả chúng ta sẽ phân loại những hóa học với links Hidro, rồi đối chiếu trong số những hóa học nhập nằm trong 1 group và tiếp cận Tóm lại.

Giải mến nguyên do lựa chọn đáp án thực sự C

Các nhân tố hình ảnh nhắm đến sức nóng chừng sôi: Liên kết hidro, lượng phân tử và hình dạng phân tử.

+ Liên kết hidro là links được tạo hình phân tử đem năng lượng điện (+) và phân tử đem năng lượng điện (-) trong số những phân tử không giống nhau. Các hóa học với lực links hidro càng rộng lớn thì sức nóng chừng sôi càng rộng lớn.

+ Khối lượng phân tử: Các hóa học với phân tử khối càng rộng lớn thì sức nóng chừng sôi càng tốt.

Ví dụ: Khối lượng phân tử rộng lớn sức nóng chừng sôi rộng lớn hơn: CH3COOH > HCOOH

+ Hình dạng phân tử: Phân tử càng phân nhánh thì sức nóng chừng sôi càng thấp rộng lớn phân tử mạch ko phân nhánh.

– Để dễ dàng dàng so sánh sức nóng chừng sôi của những hóa học hữu cơ ta chỉ việc ghi nhớ 4 bước nhỏ tại đây. trước hết là phân loại là hóa học links ion hoặc nằm trong hóa trị, tiếp tê liệt tất cả chúng ta sẽ phân loại những hóa học với links Hidro, rồi đối chiếu trong số những hóa học nhập nằm trong 1 group và tiếp cận Tóm lại.

Xem thêm: toán lớp 10 chân trời sáng tạo

– Nhiệt chừng sôi của những chất: ankan < ete < ancol.

– Do tê liệt sức nóng chừng sôi của C3H8 < CH3OC2H5 < CH3OH, C2H5OH

– Trong nằm trong sản phẩm đồng đẳng ancol: phân tử khối càng rộng lớn thì sức nóng chừng sôi càng tốt nên sức nóng chừng sôi của: CH3OH < C2H5OH

Vậy sức nóng chừng sôi của: C3H8 < CH3OC2H55 < CH3OH < C2H5OH

Chất với sức nóng chừng sôi tối đa là C2H5OH.

– Nguyên tắc đối chiếu sức nóng chừng sôi

+ Hai thích hợp hóa học với nằm trong lượng hoặc lượng xấp xỉ nhau thì thích hợp hóa học nào là với links hiđro bền lâu sẽ sở hữu được sức nóng chừng sôi cao hơn nữa.

+ Hai thích hợp hóa học nằm trong loại links hiđro, thích hợp hóa học nào là với lượng to hơn sẽ sở hữu được sức nóng chừng sôi cao hơn nữa.

+ Hai thích hợp hóa học là đồng phân của nhau thì đồng phân cis với sức nóng chừng sôi cao hơn nữa đồng phân trans.(Giải thích: Đó là vì tế bào men lưỡng đặc biệt.Đồng phân cis tế bào men lưỡng đặc biệt không giống 0, đồng phân trans với tế bào men lưỡng đặc biệt vì như thế 0 hoặc nhỏ bé thất bại tế bào men lưỡng đặc biệt của đồng phân cis.

+ Hai thích hợp hóa học là đồng phân của nhau thì thích hợp hóa học nào là với diện tích S xúc tiếp phân tử to hơn sẽ sở hữu được sức nóng chừng cao hơn nữa rộng lớn.

+ Hai thích hợp hóa học với lượng cân nhau hoặc xấp xỉ nhau, thích hợp hóa học nào là với links ion sẽ sở hữu được sức nóng chừng sôi cao hơn nữa.

+ Hai thích hợp hóa học cơ học đều không tồn tại links hiđro, với lượng xấp xỉ nhau thì thích hợp hóa học nào là với tính phân đặc biệt rộng lớn sẽ sở hữu được sức nóng chừng sôi cao hơn nữa.

Xem thêm: uống tinh bột nghệ có tác dụng gì