chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch naoh

Câu hỏi:

27/02/2020 56,101

Bạn đang xem: chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch naoh

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Vì số hóa học ứng dụng với NaOH là: FeCl2, CuSO4, MgCl2

Đáp án C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cặp hóa học nào là tại đây nằm trong tồn bên trên vô một dung dịch?

A. NH4Cl và KOH.

B. K2CO3 và HNO3.

C. NaCl và Al(NO3)3.

D. NaOH và MgSO4.

Câu 2:

Cho 15,6 gam láo thích hợp X bao gồm Al và Al2O3 ứng dụng với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được 6,72 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Al2O3 vô X là:

A. 2,7 gam.

B. 5,1 gam.

C. 5,4 gam.

D. 10,2 gam.

Câu 3:

Chất nào là sau đó là muối bột axit?

A. CuSO4

B. NaH2PO4

C. Na2CO3

Xem thêm: bài 16 trang 51 sgk toán 9 tập 1

D. NaNO3

Câu 4:

Chất nào là tại đây nằm trong loại ancol no, đơn chức, mạch hở?

A. HCHO.

B. C2H4(OH)2.

C. CH2=CH- CH2 - OH.

D. C2H5 - OH.

Câu 5:

Một trong mỗi vẹn toàn nhân tạo ra tử vong của khá nhiều vụ cháy là vì nhiễm độc khí X. Khi vô khung hình, khí X kết phù hợp với hemoglobin, thực hiện tách kỹ năng vận đem oxi của ngày tiết. Khí X là

A. H2.

B. N2.

C. CO.

D. He.

Câu 6:

Hoà tan trọn vẹn láo thích hợp bao gồm K và Na vô nước, chiếm được hỗn hợp X và V lít khí H2(đktc). Trung hòa X cần thiết 200 ml hỗn hợp H2SO4 0,1M. Giá trị của V là:

A. 0,112.

B. 0,224.

C. 0,448.

D. 0,896.

Xem thêm: nếu ngày đó chúng ta chưa quen biết

TÀI LIỆU VIP VIETJACK