chất nào sau đây là chất lưỡng tính

Câu hỏi:

19/02/2020 62,626

Bạn đang xem: chất nào sau đây là chất lưỡng tính

D. Ca(HCO3)2.

Đáp án chủ yếu xác

Chất lưỡng tính là hóa học vừa phải với tính axit vừa phải với tính bazơ

=>Các hóa học lưỡng tính bao gồm : amino axit; muối hạt cacbonat của amino, amin; oxit lưỡng tính (Al2O3, ZnO, BeO, Cr2O3, SnO, PbO, …); hiđroxit lưỡng tính (Al(OH)3, Zn(OH)2 , Be(OH)2, Cr(OH)3, Sn(OH)2, Pb(OH)2,…), muối hạt của axit yếu đuối (NaHCO3, KHS, KHSO3,…)

=> Ca(HCO3)2 là hóa học lưỡng tính.

Đáp án D

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho sơ vật dụng đem hóa sau:

 C6H12O6glucozoXYT+CH3COOHC6H10O4 

Nhận xét nào là những hóa học X, Y, Z và T vô sơ vật dụng bên trên là đúng?

A. Chất X ko tan nội địa.

B. Nhiệt phỏng sôi của T nhỏ rộng lớn sức nóng phỏng sôi của X.

C. Chất Y phản xạ với KHCO3 tạo ra khí CO2.

D. Chất T phản xạ được với Cu(OH)2 ở ĐK thường

Câu 2:

Phản ứng nào là tại đây ko thể xảy ra?

A. SO2 + hỗn hợp H2S.

B. SO2 + hỗn hợp NaOH.

C. SO2 + hỗn hợp nước Clo.

D. SO2 + hỗn hợp BaCl2.

Câu 3:

Chất nào là tiếp sau đây ko tan vô nước?

A. Glyxin.

Xem thêm: muốn làm công an phải học giỏi môn gì

B. Saccarozơ.

C. Etylamin.

D. Tristearin.

Câu 4:

X với công thức phân tử là C3H6O2, với khả nắng và nóng phản xạ với Na và nhập cuộc được phản xạ tráng gương. Hiđrô hóa X nhận được Y, Y với kĩ năng hòa tan được Cu(OH)2 tạo ra hỗn hợp xanh rớt lam đặc thù. Công thức cấu trúc của X là

A. HOCH2CHO

B. CH3CH2COOH.

C. CH3CH(OH)CHO.

D. CH3COCH2OH.

Câu 5:

Cho những hỗn hợp với nằm trong nồng độ: NaOH (1), H2SO4 (2), HCl (3), KNO3 (4), Ba(OH)2 (5). Giá trị pH của những hỗn hợp được bố trí theo hướng tang dần dần kể từ trái khoáy lịch sự nên là:

A. (2), (3), (1), (4), (5).

B. (3), (2), (4), (5), (1).

C. (2), (3), (4), (1), (5).

D. (5), (1), (4), (2), (3).

Câu 6:

Cho những hóa học sau: KBr, KI, FeO, FeBr3, số hóa học bị lão hóa tự H2SO4 quánh, lạnh lẽo là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem thêm: lời bài hát thùy chi xe đạp