cho tam giác abc có 3 góc nhọn

Nguyễn Phương Thảo Chi

Bài 1: Cho tam giác ABC với 3 góc nhọn và AB < AC . Các đàng cao BE , CF hạn chế nhau bên trên H . Gọi M là trung điểm của BC . Trên tia đối của tia MH lấy K sao cho tới HM = MK 

Bạn đang xem: cho tam giác abc có 3 góc nhọn

a) Chứng minh : BHCK là hình bình hành 

b) Chứng minh : BK vuông góc AB và CK vuông góc AC 

c) Gọi I là vấn đề đối xứng với H qua chuyện BC . Chứng minh : BIKC là hình thang cân 

d) BK hạn chế HI bên trên G , tam giác ABC cần được thêm ĐK gì nhằm tứ giác GHCK là hình thang cân 

Mọi người chung bản thân nhanh chóng với , bản thân đang được cần thiết gấp 

Chỉ cần thiết giải thôi ko cần thiết vẽ hình đâu 

Mình cảm ơn người xem trước nhé !

Khách

Lê Thùy Ánh

a) Chứng minh : BHCK là hình bình hành 

Xét tứ giác BHCK với :                MH = MK = HK/2

                                                    MB = XiaoMi MI = BC/2 

Suy rời khỏi : BHCK là hình bình hành 

b) BK vuông góc AB và CK vuông góc AC

Vì BHCK là hình bình hành ( cmt ) 

Suy rời khỏi : BK // HC và CK // BH ( đặc thù hình bình hành )

mà CH vuông góc AB = F và BH vuông góc AC = E ( gt )

Suy rời khỏi : BK vuông góc AB và CK vuông góc AC ( Từ vuông góc cho tới // )

c) Chứng minh : BIKC là hình thang cân 

Vì I đối xứng với H qua chuyện BC nên BC là đàng khoảng của HI 

Xem thêm: liên kết câu và liên kết đoạn văn

Mà M nằm trong BC    Suy rời khỏi : MH = XiaoMi MI ( đặc thù đàng trung trực ) 

mà MH = MK = HK/2 (gt)

Suy rời khỏi : XiaoMi MI = MH = MK = một nửa HC 

Suy rời khỏi : Tam giác HIK vuông góc bên trên I 

mà BC vuông góc HI (gt)

Suy rời khỏi : IC // BC 

Suy rời khỏi : BICK là hình thang  (1) 

Ta với : BC là đàng trung trực của HI (cmt) 

Suy rời khỏi : CI = CH 

Lê Thùy Ánh

Tiếp ý c 

mà CH = BK ( vì như thế BKCH là hình bình hành) 

Suy rời khỏi : BK = CI (2)

Từ ( 1) và (2) Suy rời khỏi : BICK là hình thang cân nặng (dấu hiệu nhận thấy )

d) Giả sử GHCK là hình thang cân 

Suy rời khỏi : Góc HCK = Góc GHC

mà góc HCK + góc C1 = 90 độ 

      góc GHC + góc C2 = 90 độ 

Xem thêm: mùa hoa rơi gặp lại chàng tập 1

Suy rời khỏi : Góc C1= góc C2 

Suy rời khỏi : CF là đàng cao bên cạnh đó là đàng phân giác của tam giác ABC 

Suy rời khỏi : Tam giác ABC cân nặng bên trên C