chọn câu sai trong các câu sau

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Chọn câu sai trong những câu sau:

  Bạn đang xem: chọn câu sai trong các câu sau

  • A. Access với tài năng hỗ trợ khí cụ tạo ra lập CSDL
  • B. Access ko tương hỗ tàng trữ CSDL bên trên những tranh bị nhớ
  • C. Access được cho phép update tài liệu, tạo ra report, đo đếm, tổng hợp
  • D. CSDL xây cất vô Access bao gồm những bảng và link trong những bảng

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn B

Mã câu hỏi: 1667

Xem thêm: cách kiểm tra gói cước đang sử dụng

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Xem thêm: giáo dục kinh tế và pháp luật

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Access là gì?
 • Access là hệ QT CSDL dành riêng cho:
 • Các công dụng chủ yếu của Access?
 • Access với những tài năng nào?
 • Các đối tượng người sử dụng cơ phiên bản vô Access là:
 • Trong Access với bao nhiêu đối tượng người sử dụng cơ bản?
 • Chọn câu sai trong những câu sau:
 • Để định hình, đo lường, tổ hợp và in tài liệu, tớ dùng: 
 • Để bố trí, mò mẫm tìm kiếm và kết xuất tài liệu xác lập từ là một hoặc nhiều bảng, tớ dùng
 • Đối tượng nào là tạo ra hình mẫu thuận tiện mang đến việc nhập hoặc hiển thị thông tin?
 • Đối tượng nào là với công dụng dùng làm lưu dữ liệu?
 • Để phát động Access, tớ thực hiện:
 • Để tạo ra một CSDL mới nhất và mệnh danh tệp vô Access, tớ phải:
 • Hãy bố trí quá trình sau và để được một thao tác đúng vào lúc tạo ra một CSDL mới?
 • Trong Access, sẽ tạo CSDL mới nhất, thao tác triển khai mệnh lệnh nào là sau đấy là đúng?
 • Tên của CSDL vô Access yêu cầu phải kê trước hoặc sau khoản thời gian tạo ra CSDL?
 • Giả sử vẫn với tệp Access bên trên đĩa, nhằm há tập dượt tin cẩn cơ thì tớ triển khai thao tác nào là mới nhất đúng?
 • Có bao nhiêu chính sách chủ yếu nhằm thao tác làm việc với những loại đối tượng?
 • Chế phỏng design được sử dụng để:
 • Chế phỏng trang tài liệu được sử dụng để:

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA