co2 dư + ca(oh)2

Câu hỏi:

20/08/2019 577,601

A. với kết tủa, lượng kết tủa tăng dần dần, kết tủa ko tan

Bạn đang xem: co2 dư + ca(oh)2

B. không tồn tại hiện tượng lạ gì nhập xuyên suốt quy trình thực hiện

C. khi đầu ko thấy hiện tượng lạ, tiếp sau đó với kết tủa xuất hiện

D. với kết tủa, lượng kết tủa tăng dần dần, tiếp sau đó kết tủa tan

Đáp án chủ yếu xác

Dẫn kể từ từ CO2 cho tới dư nhập hỗn hợp Ca(OH)2 xẩy ra phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O

CO2 + CaCO3 + H2O Ca(HCO3)2

Hiện tượng để ý được: Dung dịch xuất hiện tại kết tủa White tăng dần dần cho tới cực lớn, tiếp sau đó kết tủa tan dần dần cho tới không còn.

=> Chọn đáp án D

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng nào là xẩy ra ở catot nhập quy trình năng lượng điện phân MgCl2 rét mướt chảy ?

A. sự oxi hoá ion Mg2+.

B. sự khử ion Mg2+.

C. sự oxi hoá ion Cl-.

D. sự khử ion Cl-.

Câu 2:

Cho những nhận định và đánh giá sau:

(a) Kim loại Al với tính lưỡng tính vì như thế Al tan được trong số hỗn hợp axit mạnh và kiềm.

(b) Cr(OH)3 là hóa học lưỡng tính.

(c) Công thức của phèn chua là: Na2SO4.Al2(SO4)2.24H2O.

(d) Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính, nhập tê liệt tính bazơ trội rộng lớn tính axit.

(e) Hỗn ăn ý Al2O3 và Fe người sử dụng triển khai phản xạ nhiệt độ nhôm người sử dụng hàn đàng ray.

(f) NaHCO3 là hóa học lưỡng tính, trội tính axit.

Số nhận định và đánh giá sai là:

A. 5

B. 3

C. 4

Xem thêm: toán lớp 10 chân trời sáng tạo

D. 2

Câu 3:

Cho những muối bột rắn sau: NaHCO3, NaCl, Na2CO3, AgNO3, Ba(NO3)2. Số muối bột dễ dẫn đến nhiệt độ phân là:

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Câu 4:

Khi tổ chức thực nghiệm pha trộn khí đo, để ngăn cản khí clo bay đi ra thực hiện độc hại môi trường thiên nhiên, cần thiết bịa bên trên mồm bình thu một mẩu bông tẩm hỗn hợp nào là nhập số những hỗn hợp sau đây?

A. NaOH

B. quỳ tím

C. NaCl

D. HCl

Câu 5:

Điều xác định nào là sau đó là sai?

A. Theo chiều tăng dần dần năng lượng điện phân tử nhân, những sắt kẽm kim loại kiềm với nửa đường kính vẹn toàn tử tăng dần

B. Các sắt kẽm kim loại kiềm với white color bạc, với tính ánh kim

C. Theo chiều tăng dần dần năng lượng điện phân tử nhân, những sắt kẽm kim loại kiềm với nhiệt độ nhiệt độ chảy tăng dần

D. Kim loại kiềm là sắt kẽm kim loại nhẹ nhõm, với tính khử mạnh

Câu 6:

Cho hỗn hợp Ba(HCO3)2 theo thứ tự nhập những dung dịch: CuSO4, NaOH, NaHSO4, K2CO3, Ca(OH)2, H2SO4, HNO3, MgCl2, HCl, Ca(NO3)2. Số tình huống với phản xạ xẩy ra là:

A. 6

B. 7

C. 8

Xem thêm: cách kiểm tra gói cước đang sử dụng

D. 9

TÀI LIỆU VIP VIETJACK