con hà mã tiếng anh là gì

Chào chúng ta, những nội dung bài viết trước Vuicuoilen tiếp tục ra mắt về tên thường gọi của một vài loài vật như con cái heo, con cái heo rừng, con cái báo, con cái hổ, con cái sư tử, con cái linh dương, con cái hươu, con cái nai, con cái trườn, con cái trâu, con cái hươu cao cổ, con cái đà điểu, con cái dơi, con cái kên kên, loài cá sấu, con cái người tình nông, … Trong nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục nối tiếp lần hiểu về một loài vật không giống cũng khá không xa lạ này đó là con cái trâu nước. Nếu chúng ta chưa chắc chắn con hà mã tiếng anh là gì thì nên nằm trong Vuicuoilen lần hiểu ngay lập tức tại đây nhé.

 • Con ngựa vằn giờ đồng hồ anh là gì
 • Con ngựa giờ đồng hồ anh là gì
 • Con trâu giờ đồng hồ anh là gì
 • Con loài chuột giờ đồng hồ anh là gì
 • Số 27 giờ đồng hồ anh là gì
Con trâu nước giờ đồng hồ anh là gì
Con trâu nước giờ đồng hồ anh là gì

Con trâu nước giờ đồng hồ anh là gì

Con trâu nước giờ đồng hồ anh là hippo, phiên âm phát âm là /ˈhɪp.əʊ/

Bạn đang xem: con hà mã tiếng anh là gì

Hippo /ˈhɪp.əʊ/

https://ogames.vn/wp-content/uploads/2022/08/Hippo.mp3

Để phát âm trúng kể từ hippo cực kỳ đơn giản và giản dị. Quý khách hàng chỉ việc nghe vạc âm chuẩn chỉnh của kể từ hippo rồi thưa theo đuổi là phát âm được ngay lập tức. Tất nhiên, chúng ta cũng hoàn toàn có thể phát âm theo đuổi phiên âm /ˈhɪp.əʊ/ tiếp tục chuẩn chỉnh rộng lớn vì thế phát âm theo đuổi phiên âm các bạn sẽ không xẩy ra sót âm như lúc nghe tới. Về yếu tố phát âm phiên âm của kể từ hippo thế nào là bạn cũng có thể coi tăng nội dung bài viết Cách phát âm phiên âm giờ đồng hồ anh nhằm biết phương pháp phát âm rõ ràng.

Lưu ý nhỏ: từ hippo này nhằm chỉ cộng đồng mang lại con cái trâu nước. Các bạn thích chỉ rõ ràng về tương đương trâu nước, loại trâu nước nào là thì nên người sử dụng kể từ vựng riêng biệt nhằm chỉ loại trâu nước đó. Ví dụ như trâu nước núi, trâu nước đồng vày hoặc trâu nước Grevy tiếp tục mang tên gọi rõ ràng không giống nhau chứ không hề gọi cộng đồng là hippo.

Xem thêm: Tổng hợp những mẫu giày jordan 4 chất lượng giá tốt

Con trâu nước giờ đồng hồ anh là gì
Con trâu nước giờ đồng hồ anh là gì

Xem tăng một vài loài vật không giống nhập giờ đồng hồ anh

Ngoài con cái trâu nước thì vẫn còn tồn tại thật nhiều loại động vật hoang dã không giống, bạn cũng có thể xem thêm tăng thương hiệu giờ đồng hồ anh của những loài vật không giống nhập list tiếp sau đây để sở hữu vốn liếng kể từ giờ đồng hồ anh phong phú và đa dạng rộng lớn khi tiếp xúc nhé.

 • Earthworm /ˈɜːθ.wɜːm/: con cái giun đất
 • Pig /pɪɡ/: con cái lợn
 • Moth /mɒθ/: con cái bướm tối, con cái nắc nẻ
 • Duck /dʌk/: con cái vịt
 • Sea snail /siː sneɪl/: con cái ốc biển
 • Ladybird /ˈleɪ.di.bɜːd/: con cái bọ rùa
 • Chimpanzee /ˌtʃɪm.pænˈziː/: vượn Châu phi
 • Hen /hen/: kê mái
 • Whale /weɪl/: loài cá voi
 • Bee /bi:/: con cái ong
 • Gosling /’gɔzliη/: con cái ngỗng con
 • Bat /bæt/: con cái dơi
 • Flying squirrel /ˌflaɪ.ɪŋ ˈskwɪr.əl: con cái sóc bay
 • Mole /məʊl/: con cái loài chuột chũi
 • Mammoth /ˈmæm.əθ/: con cái voi yêu tinh mút
 • Sloth /sləʊθ/: con cái lười
 • Fox /fɒks/: con cái cáo
 • Donkey /ˈdɒŋ.ki/: con cái lừa
 • Gazelle /ɡəˈzel/: con cái linh dương
 • Pelican /ˈpel.ɪ.kən/: con cái người tình nông
 • Zebra /ˈzeb.rə/: con cái ngựa vằn
 • Kangaroo /ˌkæŋ.ɡərˈuː/: con cái loài chuột túi
 • Rat /ræt/: con cái loài chuột rộng lớn (thường nói tới loại loài chuột cống)
 • Codfish /´kɔd¸fiʃ/: cá thu
 • Scallop /skɑləp/: con cái sò điệp
 • Sardine sɑːˈdiːn/: loài cá mòi
 • Raccoon /rækˈuːn/: con cái gấu mèo (có thể ghi chép là racoon)
 • Seal /siːl/: con cái hải cẩu
 • Piggy /’pigi/: con cái heo con
 • Porcupine /ˈpɔː.kjə.paɪn/: con cái nhím (ăn cỏ)
 • Toad /təʊd/: con cái cóc
 • Herring /ˈher.ɪŋ/: loài cá trích
 • Salamander /ˈsæl.ə.mæn.dər/: con cái kỳ giông
 • Sparrow /ˈspær.əʊ/: con cái chim sẻ
 • Hawk /hɔːk/: con cái diều hâu
Con trâu nước giờ đồng hồ anh là gì
Con trâu nước giờ đồng hồ anh là gì

Như vậy, nếu khách hàng vướng mắc con hà mã tiếng anh là gì thì câu vấn đáp là hippo, phiên âm phát âm là /ˈhɪp.əʊ/. Lưu ý là hippo nhằm chỉ con cái trâu nước thưa tóm lại chứ không những loại trâu nước rõ ràng nào là cả. Về cơ hội vạc âm, kể từ hippo nhập giờ đồng hồ anh vạc âm cũng tương đối dễ dàng, chúng ta chỉ việc nghe vạc âm chuẩn chỉnh của kể từ hippo rồi phát âm theo đuổi là hoàn toàn có thể vạc âm được kể từ này. Nếu bạn thích phát âm kể từ hippo chuẩn chỉnh hơn thì hãy coi cơ hội phát âm theo đuổi phiên âm rồi phát âm theo đuổi cả phiên âm nữa tiếp tục chuẩn chỉnh rộng lớn.

Xem thêm: trà hoa hồng có tác dụng gì