con là gì

Chào chúng ta, những nội dung bài viết trước Vuicuoilen đang được trình làng về tên thường gọi của một vài loài vật khá thân thuộc như con cái linh dương dầu trườn, con cái trâu nước, con cái hổ, con cái sư tử, con cái ngựa vằn, con cái voi, con cái linh dương, con cái khủng long thời tiền sử, con cái lừa, con cái la, con cái dê, con cái chiên, con cái trâu rừng, con cái hươu cao cổ, con cái nai, … Trong nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục nối tiếp mò mẫm hiểu về một loài vật không giống cũng tương đối thân thuộc này đó là con cái la. Nếu chúng ta chưa chắc chắn con cái la giờ đồng hồ anh là gì thì nên nằm trong Vuicuoilen mò mẫm hiểu ngay lập tức tại đây nhé.

 • Con ngựa con cái giờ đồng hồ anh là gì
 • Con con chuột chũi giờ đồng hồ anh là gì
 • Con cá chọi giờ đồng hồ anh là gì
 • Con chấy giờ đồng hồ anh là gì
 • Cái đĩa giờ đồng hồ anh là gì
Con la giờ đồng hồ anh là gì
Con la giờ đồng hồ anh là gì

Con la giờ đồng hồ anh là gì

Con la giờ đồng hồ anh gọi là mule, phiên âm giờ đồng hồ anh hiểu là /mjuːl/

Mule /mjuːl/

Bạn đang xem: con là gì

https://ogames.vn/wp-content/uploads/2022/11/mule.mp3

Để hiểu trúng thương hiệu giờ đồng hồ anh của con cái la vô cùng giản dị, chúng ta chỉ việc nghe trừng trị âm chuẩn chỉnh của kể từ mule rồi phát biểu bám theo là hiểu rõ ngay lập tức. quý khách cũng hoàn toàn có thể hiểu bám theo phiên âm /mjuːl/ tiếp tục chuẩn chỉnh rộng lớn vì như thế hiểu bám theo phiên âm các bạn sẽ không xẩy ra sót âm như lúc nghe. Về yếu tố hiểu phiên âm của kể từ mule thế này chúng ta cũng có thể coi thêm thắt nội dung bài viết Hướng dẫn hiểu phiên âm giờ đồng hồ anh nhằm biết phương pháp hiểu ví dụ.

Lưu ý:

Xem thêm: lấy cớ gì pháp đưa quân ra đánh hà nội lần thứ hai

Xem thêm: cách mở ổ khóa khi mất chìa

 • Con la là con cái lai thân mật con cái ngựa khuôn mẫu và con cái lừa đực. Còn nếu như lai ngược lại thân mật ngựa đực và lừa khuôn mẫu tiếp tục trở nên con cái lừa la chứ không cần nên con cái la. Tỉ lệ lai thành công xuất sắc con cái lừa la vô cùng thấp và con cái lừa la cũng yếu đuối rộng lớn đối với con cái la, vậy nên thông thường những các bạn sẽ chỉ thấy sở hữu con cái la chứ không nhiều thấy con cái lừa la.
 • Từ mule nhằm chỉ cộng đồng về con cái la tuy nhiên không những ví dụ về loại la này. Nếu mình muốn phát biểu ví dụ về loại la này thì nên gọi thương hiệu bám theo từng loại chứ không cần gọi chung quy là mule.

Xem thêm: Con lừa giờ đồng hồ anh là gì

Con la giờ đồng hồ anh là gì
Con la giờ đồng hồ anh là gì

Xem thêm thắt một vài loài vật không giống vô giờ đồng hồ anh

Ngoài con cái la thì vẫn còn tồn tại thật nhiều loài vật không giống vô cùng thân thuộc, chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm thêm thắt thương hiệu giờ đồng hồ anh của những loài vật không giống vô list sau đây để sở hữu vốn liếng kể từ giờ đồng hồ anh đa dạng rộng lớn khi tiếp xúc nhé.

 • Polar bear /ˌpəʊ.lə ˈbeər/: con cái gấu Bắc cực
 • Spider /ˈspaɪ.dər/: con cái nhện
 • Penguin /ˈpɛŋgwɪn/: con cái chim cánh cụt
 • Skunk /skʌŋk/: con cái chồn hôi
 • Whale /weɪl/: loại cá voi
 • Duck /dʌk/: con cái vịt
 • Hawk /hɔːk/: con cái diều hâu
 • Highland cow /haɪ.lənd ˈkaʊ/: trườn tóc rậm
 • Shrimp /ʃrɪmp/: con cái tôm
 • Bison /ˈbaɪ.sən/: con cái trườn rừng
 • Flamingo /fləˈmɪŋ.ɡəʊ/: con cái chim hồng hạc
 • Flea /fliː/: con cái bọ chét
 • Nightingale /ˈnaɪ.tɪŋ.ɡeɪl/: chim họa mi
 • Worm /wɜːm/: con cái giun
 • Llama /ˈlɑː.mə/: lạc đà ko bướu
 • Quail /kweil/: con cái chim cút
 • Beaver /ˈbiː.vər/: con cái hải ly
 • Caterpillar /ˈkæt.ə.pɪl.ər/: con cái sâu sắc bướm
 • Snail /sneɪl/: con cái ốc sên (có vỏ cứng mặt mũi ngoài)
 • Bat /bæt/: con cái dơi
 • Catfish /ˈkætfɪʃ/: cá trê
 • Zebu /ˈziː.buː/: trườn U (bò Zebu)
 • Ant /ænt/: con cái kiến
 • Dory /´dɔ:ri/: cá mè
 • Cricket /’ krɪk.ɪt/: con cái dế
 • Ox /ɔks/: con cái trườn đực
 • Flying squirrel /ˌflaɪ.ɪŋ ˈskwɪr.əl: con cái sóc bay
 • Goose /gu:s/: con cái ngỗng (ngỗng cái)
 • Jaguar /ˈdʒæɡ.ju.ər/: con cái báo hoa mai
 • Reindeer /ˈreɪn.dɪər/: con cái tuần lộc
 • Pheasant /ˈfez.ənt/: con kê lôi
 • Hedgehog /ˈhedʒ.hɒɡ/: con cái nhím (ăn thịt)
 • Lizard /ˈlɪz.əd/: con cái thằn lằn
 • Ladybird /ˈleɪ.di.bɜːd/: con cái bọ rùa
 • Bird /bɜːd/: con cái chim
Con la giờ đồng hồ anh là gì
Con la giờ đồng hồ anh là gì

Như vậy, nếu như bạn vướng mắc con cái la giờ đồng hồ anh là gì thì câu vấn đáp là mule, phiên âm hiểu là /mjuːl/. Lưu ý là mule nhằm chỉ cộng đồng về con cái la chứ không những ví dụ về loại la này cả. Nếu mình muốn phát biểu ví dụ về con cái la nằm trong loại này thì nên gọi bám theo thương hiệu ví dụ của loại tê liệt. Về cơ hội trừng trị âm, kể từ mule vô giờ đồng hồ anh trừng trị âm cũng rất dễ dàng, chúng ta chỉ việc nghe trừng trị âm chuẩn chỉnh của kể từ mule rồi hiểu bám theo là hoàn toàn có thể trừng trị âm được kể từ này. Nếu mình muốn hiểu kể từ mule chuẩn chỉnh hơn thì hãy coi cơ hội hiểu bám theo phiên âm rồi hiểu bám theo cả phiên âm nữa tiếp tục chuẩn chỉnh rộng lớn.