conclusion là gì

Nhiều chúng ta học viên học tập IELTS ONLINE WRITING vẫn ko bắt kĩ cơ hội viết lách conclusion vô IELTS WRITING TASK 2. quý khách hàng hoàn toàn có thể hiểu kỹ bài xích này Aten English tiếp tục chỉ dẫn từng bước cơ hội viết lách CONCLUSION dạng Essay IELTS WRITING. Cùng theo dõi dõi nhé.

Mục đích của Conclusion vô IELTS WRITING TASK 2 là gì? 

Bạn đang xem: conclusion là gì

Để biết cách viết lách CONCLUSION dạng Essay IELTS WRITING bạn phải nắm vững mục tiêu tuy nhiên nó hướng tới là gì. Dưới đấy là 2 mục tiêu của Conclusion vô IELTS WRITING TASK 2: 

Nhằm nhấn mạnh vấn đề được quan lại điểm của cá thể bạn 

Đem lại cảm xúc hoàn hảo cho tới nội dung bài viết ielts writing 

Conclusion vô IELTS chúng ta nên làm viết lách 1 câu cho tới Conclusion, ko viết lách quá dông dài. Conclusion đó là câu Paraphrase lại câu thứ hai vô phần Introduction, tức là xác minh lại ý kiến phiên bản thân thiết chúng ta vô nội dung bài viết.

Aten English xét ví dụ 1:

Ví dụ Introduction: It is true that the top sports people earn incredibly high salaries. Although reasons can be given đồ sộ justify, I personally believe that sports stars should be paid much less.

cach-viet-conclusion-dang-essay-ielts-writing-huong-dan-so-1
Mục đích của Conclusion vô IELTS WRITING TASK 2 là gì?

Ví dụ Conclusion (loosely paraphrasing the introduction): In conclusion, I bởi not accept the argument that sports professionals deserve đồ sộ be paid sánh much more than thở people who bởi other important jobs.

Aten English xét ví dụ 2:

Ví dụ Introduction: It is argued by some that students would benefit more when they attend single-sex schools. In my opinion, it would be better for them đồ sộ enter mixed-gender education.

Ví dụ Conclusion: In conclusion, although some people think that it is more beneficial đồ sộ send students đồ sộ single- sex schools, I personally believe that mixed-gender education brings more benefits for students.

Aten English Note vận dụng những đoạn sau chúng ta nên gắn ghép thêm thắt ý kiến cá thể, tất cả chúng ta sẽ sở hữu được một trong những phần Kết luận thời gian nhanh chóng:

It is argued by some that trả trở thành some people think that

students would benefit more trả trở thành it is more beneficial đồ sộ send students to

In my opinion trả trở thành I personally believe that

it would be better for them đồ sộ trả trở thành brings more benefits for students

Xem thêm: trà hoa hồng có tác dụng gì

Xem thêm: Bế Tắc phát minh IELTS WRITING TASK 2 nên thực hiện thế nào?

Cách viết lách CONCLUSION dạng Essay IELTS WRITING

Hãy nằm trong Aten English coi cách viết lách CONCLUSION dạng Essay IELTS WRITING ra sao nhé.

Viết conclusion dạng opinion essay

Process Writing Task 1: quý khách hàng viết lách 1 câu ra mắt chủ thể và 1 câu giãi bày ý kiến của tác giả: Some people believe that parents of children who attend private schools need đồ sộ contribute đồ sộ state schools through taxes. Personally, I completely disagree with this view.

Thân bài: Viết 2 đoạn văn nêu 2 nguyên nhân tại vì sao chúng ta lại sở hữu quan lại điểm đó.

cach-viet-conclusion-dang-essay-ielts-writing-huong-dan-so-2
Cách viết lách CONCLUSION dạng Essay IELTS WRITING

Kết luận: Diễn giải phần mở màn của câu loại 2: In conclusion, I totally lean on the statement that people who choose private education should receive a significant tư vấn about financial concession issues.

Từ Kết luận này, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng cơ hội viết lách Process IELTS WRITING TASK một trong những phần Kết luận này tiềm ẩn tương đối đầy đủ những đòi hỏi tuy nhiên Aten tiếp tục chỉ dẫn ở trên:

 • Bắt đầu đoạn văn vì chưng “In conclusion”
 • Có đoạn  
 • có should not need đồ sộ contribute đồ sộ state schools through taxes vì chưng financial concessions
 • có believe vì chưng lean on  
 • có parents of children who attend private schools vì chưng people who choose private education

Viết conclusion dạng Discussion essay

Phần hé đầu: viết lách 1 câu về chủ thể và 1 câu vấn đáp cho tới câu hỏi: It is true that đoạn phim surveillance has become commonplace in many cities in recent years. While I understand critics may see this as an invasion of privacy, I believe that there are more benefits than thở drawbacks.

Kết luận: Diễn giải phần mở màn của câu loại 2: In conclusion, I would argue that the benefits of applying đoạn phim security system in public areas is absolutely outweighed the disadvantages.

Từ Kết luận này, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng Kết luận của bài xích này còn có toàn bộ những đòi hỏi chỉ dẫn của Aten ở trên:

 • Bắt đầu đoạn văn vì chưng “In conclusion”.
 • Tóm gọn gàng những ý chủ yếu của bài xích viết
 • có I argue vì chưng I believe
 • có Video security system vì chưng đoạn phim surveillance
 • có Advantages….. outweigh the disadvantages vì chưng more benefits than thở drawbacks

Viết conclusion dạng causes-effects-solutions essay

cach-viet-conclusion-dang-essay-ielts-writing-huong-dan-so-3
Viết conclusion dạng causes-effects-solutions essay

Giới thiệu: Viết lại chủ thể và vấn đáp câu hỏi: It is true that people in industrialised nations can expect đồ sộ live longer than thở ever before. Although there will undoubtedly be negative consequences of this trend, societies can take steps đồ sộ mitigate these potential problems.

Văn phiên bản chính: Viết 2 đoạn văn, 1 đoạn văn nêu yếu tố, 1 đoạn giải pháp

Kết luận: trình diễn giải câu 2 phần hé đầu: In conclusion, various solutions can be taken đồ sộ handle the difficulties that are certain đồ sộ arise as the populations of nations grow older

Từ phần Kết luận này tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng phần kết của nội dung bài viết này còn có tương đối đầy đủ những đòi hỏi tiếp tục chỉ dẫn phía trên của Aten english:

 • Bắt đầu đoạn văn vì chưng “In conclusion”
 • Tóm gọn gàng những ý chủ yếu của nội dung bài viết.
 • có Societies can take steps đồ sộ mitigate vì chưng various measures can be taken đồ sộ handle
 • có There will undoubtedly be some negative consequences vì chưng problems that are certain đồ sộ arise
 • có People in industrialised nations can expect đồ sộ live longer vì chưng the populations of nations grow older

Trên đấy là cách viết lách CONCLUSION dạng Essay IELTS WRITING và IELTS Writing Task 1 process Sample dành riêng cho chính mình. Hy vọng rằng bạn đã sở hữu cơ hội viết lách cho tới riêng rẽ bản thân và hoàn toàn có thể vận dụng những điểm ngữ điệu và ngữ pháp quan trọng nhằm Luyện đua IELTS Writting đạt điểm trên cao nhé.

Xem thêm: cách uống thuốc tránh thai theo mũi tên