cones là gì

Chào chúng ta, nhập giờ đồng hồ anh với thật nhiều kể từ vựng nhằm chỉ hình dạng. Các nội dung bài viết trước, Vui cười cợt lên tiếp tục reviews về một số trong những hình khối như hình vỏ hộp chữ nhật, hình nhiều giác, hình trứng, hình dạng, hình xoắn ốc, hình lục giác, hình cửu giác, hình vuông vắn, hình trái ngược tim, hình elíp, hình trái ngược lê, hình tứ giác, hình ngũ giác, hình tam giác cân nặng, hình thập giác, hình thoi, … Trong nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục kế tiếp dò xét hiểu một kể từ vựng giờ đồng hồ anh về hình khối không giống cũng khá thân thuộc này là hình nón. Nếu chúng ta chưa chắc chắn hình nón giờ đồng hồ anh là gì thì nên nằm trong Vui cười cợt lên dò xét hiểu tức thì tại đây nhé.

 • Hình sao giờ đồng hồ anh là gì
 • Hình ê-líp giờ đồng hồ anh là gì
 • Hình bầu dục giờ đồng hồ anh là gì
 • Hình thập giác giờ đồng hồ anh là gì
 • Quả táo giờ đồng hồ anh là gì
Hình nón giờ đồng hồ anh là gì
Hình nón giờ đồng hồ anh là gì

Hình nón giờ đồng hồ anh là gì

Hình nón giờ đồng hồ anh gọi là cone, phiên âm giờ đồng hồ anh hiểu là /koun/.

Cone /koun/

Bạn đang xem: cones là gì

https://ogames.vn/wp-content/uploads/2023/06/Cone.mp3

Để hiểu đích thương hiệu giờ đồng hồ anh của hình nón vô cùng giản dị và đơn giản, chúng ta chỉ việc nghe trừng trị âm chuẩn chỉnh của kể từ cone rồi rằng theo gót là nắm được tức thì. Quý Khách cũng hoàn toàn có thể hiểu theo gót phiên âm cone /koun/ tiếp tục chuẩn chỉnh rộng lớn vì như thế hiểu theo gót phiên âm các bạn sẽ không xẩy ra sót âm như khi nghe tới. Về yếu tố hiểu phiên âm của kể từ cone thế này chúng ta cũng có thể coi thêm thắt nội dung bài viết Hướng dẫn cơ hội hiểu phiên âm nhập giờ đồng hồ anh nhằm biết phương pháp hiểu rõ ràng.

Lưu ý:

Xem thêm: cách xem tin nhắn thu hồi trên messenger

Xem thêm: nếu ngày đó chúng ta chưa quen biết

 • Hình nón là 1 trong hình với hình dáng chóp với lòng là hình tròn trụ, những mặt mày mặt là 1 trong mặt mày cong kín tụ lại ở đỉnh chóp
 • Từ cone là nhằm chỉ công cộng về hình nón, còn rõ ràng hình nón thế nào tiếp tục còn gọi nhau.

Xem thêm: Hình trụ giờ đồng hồ anh là gì

Hình nón giờ đồng hồ anh là gì
Hình nón giờ đồng hồ anh là gì

Một số kể từ vựng giờ đồng hồ anh về hình khối

Sau khi tiếp tục biết hình nón giờ đồng hồ anh là gì thì vẫn còn tồn tại thật nhiều kể từ vựng giờ đồng hồ anh về hình khối không giống vô cùng thân thuộc, chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm thêm thắt kể từ vựng chỉ hình khối không giống nhập list tiếp sau đây để sở hữu vốn liếng kể từ giờ đồng hồ anh phong phú và đa dạng rộng lớn khi tiếp xúc.

 • Square /skweər/: hình vuông
 • Spiral /ˈspaɪə.rəl/: hình xoắn ốc
 • Rectangular /rekˈtæŋ.ɡjə.lər/: hình vỏ hộp chữ nhật (cuboid)
 • Sphere /sfiə/: hình cầu
 • Cone /koun/: hình nón, hình chóp
 • Decagon /ˈdek.ə.ɡən/: hình thập giác
 • Parallelogram /ˌpær.əˈlel.ə.ɡræm/: hình bình hành (rhomboid)
 • Dome /dəʊm/: hinh vòm
 • Star /stɑ:/: hình sao
 • Cross /krɒs/: hình chữ thập (thánh giá)
 • Crescent /ˈkres.ənt/: hình trăng lưỡi liềm
 • Nonagon /ˈnɒn.ə.ɡən/: hình cửu giác
 • Equilateral triangle /ˌiː.kwɪˈlæt.ər.əl ˈtraɪ.æŋ.ɡəl/: hình tam giác đều
 • Circle /'sə:kl/: hình tròn
 • Ovoid /ˈəʊ.vɔɪd/: hình trứng
 • Triangle /’traiæɳgl/: hình tam giác
 • Tubular /ˈtʃuː.bjə.lər/: hình ống
 • Polygon /ˈpɒl.i.ɡɒn/: hình nhiều giác
 • Cube /kju:b/: hình lập phương
 • Heptagon /ˈhep.tə.ɡən/: hình thất giác
 • Shape /ʃeɪp/: hình dạng
 • Pyramid /'pirəmid/: hình kim tự động tháp
 • Cylinder /'silində/: hình trụ
 • Pear-shaped /ˈpeə.ʃeɪpt/: hình trái ngược lê
 • Rectangle /’rek,tæɳgl/: hình chữ nhật
 • Trapezium /trəˈpiː.zi.əm/: hình thang (US – Trapezoid)
 • Pentagon /’pentəgən/: hình ngũ giác
 • Polyhedron /ˌpɒl.iˈhiː.drən/: khối nhiều diện
 • Semicircle /ˈsem.iˌsɜː.kəl/: hình buôn bán nguyệt
 • Isosceles triangle /aɪˌsɒs.əl.iːz ˈtraɪ.æŋ.ɡəl/: hình tam giác cân
 • Half-moon /ˌhɑːfˈmuːn/: hình trăng khuyết
 • Boxy /ˈbɒk.si/: hình hộp
 • Octagon /'ɔktəgən/: hình chén bát giác
 • Heart /hɑːt/: hình trái ngược tim
 • Trapezoid /ˈtræp.ɪ.zɔɪd/: hình tứ giác (US – Trapezium) - quadrilateral

Như vậy, nếu như bạn vướng mắc hình nón giờ đồng hồ anh là gì thì câu vấn đáp là cone, phiên âm hiểu là /koun/. Lưu ý là cone nhằm chỉ công cộng về hình nón chứ không chỉ có rõ ràng về hình nón thế nào. Nếu mình thích rằng rõ ràng về hình nón thế nào thì nên tế bào mô tả rõ ràng rộng lớn. Về cơ hội trừng trị âm, kể từ cone nhập giờ đồng hồ anh trừng trị âm cũng tương đối dễ dàng, chúng ta chỉ việc nghe trừng trị âm chuẩn chỉnh của kể từ cone rồi hiểu theo gót là hoàn toàn có thể trừng trị âm được kể từ này. Nếu mình thích hiểu kể từ cone chuẩn chỉnh hơn vậy thì hãy coi phiên âm rồi hiểu theo gót phiên âm tiếp tục trừng trị âm chuẩn chỉnh rộng lớn. Chỉ cần thiết chúng ta luyện hiểu một ít là tiếp tục nắm được chuẩn chỉnh kể từ cone tức thì.