Cypher's Cut #2 | Stage 3 Main Event Ro.8 | VALORANT Challengers KRCypher’s Cut #2 | Stage 3 Main Event Ro.8 | VALORANT Challengers KR

■LIVE & LIVE VOD
– Twitch :
– AfreecaTV :

■ Official Channal
– Web :
– Twitter :

#VALORANTChallengers #VCT #VCTChallengersKR

https://ogames.vn/

7 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *