đại học ngoại thương tphcm tuyển sinh 2022

Năm 2022, ngôi trường ĐH Ngoại thương đầu tiên tuyển chọn sinh một vài lịch trình huấn luyện và đào tạo siêu hot, 2k4 đang được biết chưa?

Bạn đang xem: đại học ngoại thương tphcm tuyển sinh 2022

Tham khảo toàn bộ vấn đề về ĐH Ngoại thương TẠI ĐÂY

Ngoài những lịch trình Đào tạo ra chủ yếu quy tương tự động như năm 2021, group ngành Marketing đầu tiên được Nhà ngôi trường bổ sung cập nhật nhập lịch trình giảng dạy dỗ. Cụ thể, Trụ sở chủ yếu thủ đô tuyển chọn sinh lịch trình lý thuyết công việc và nghề nghiệp quốc tế Marketing số; Thương hiệu II – TP. Hồ Chí Minh tuyển chọn sinh lịch trình lý thuyết công việc và nghề nghiệp quốc tế Truyền thông Marketing tích thích hợp.

Ngoài rời khỏi, Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế bên trên Trụ sở chủ yếu thủ đô cũng tổ chức triển khai tuyển chọn sinh Chương trình CLC Kinh lợi nhuận mới mẻ nhập trong năm này.

Chi tiết về những ngành, group ngành tuyển chọn sinh vào năm 2022 của FTU như sau:

STT Tên ngành/chuyên ngành Mã xét tuyển Tổ thích hợp xét tuyển
A. TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI

1

Ngành Luật

NTH01-01

A00, A01, D01, D07

Chương trình tiêu xài chuẩn chỉnh Luật thương nghiệp quốc tế
Chương trình ĐHNNQT Luật marketing quốc tế theo đuổi quy mô thực hành thực tế nghề nghiệp nghiệp

2

Ngành Kinh tế

NTH01-02

A00, A01, D01, D02, D03, D06, D04,

D07

Chương trình tiêu xài chuẩn chỉnh Kinh tế đối ngoại
Chương trình tiêu xài chuẩn chỉnh Thương mại quốc tế
Ngành Kinh tế quốc tế

A00, A01, D01, D07, D03

Chương trình tiêu xài chuẩn chỉnh Kinh tế quốc tế
Chương trình tiêu xài chuẩn chỉnh Kinh tế & Phát triển quốc tế

3

Ngành Quản trị kinh doanh, chuyên nghiệp ngành Quản trị marketing quốc tế

NTH02-01

A00, A01, D01, D07

Ngành Quản trị khách hàng sạn, lịch trình ĐHNNQT Quản trị khách hàng sạn

4

Ngành Kinh doanh quốc tế

NTH02-02

Chương trình tiêu xài chuẩn chỉnh Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D07
Chương trình tiêu xài chuẩn chỉnh ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo đuổi quy mô tiên tiến và phát triển Nhật Bản A00, A01, D01, D07, D06
Chương trình tiêu xài chuẩn chỉnh ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01, D07
Chương trình tiêu xài chuẩn chỉnh ĐHNNQT Kinh doanh số A00, A01, D01, D07
Ngành Marketing, lịch trình ĐHNNQT Marketing số A00, A01, D01, D07

5

Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng

NTH03

A00, A01, D01, D07

Chương trình tiêu xài chuẩn chỉnh Tài chủ yếu quốc tế
Chương trình tiêu xài chuẩn chỉnh Phân tích và Đầu tư tài chính
Chương trình tiêu xài chuẩn chỉnh Ngân hàng
Ngành Kế toán
Chương trình tiêu xài chuẩn chỉnh Kế toán – Kiểm toán
Chương trình ĐHNNQT Kế toán – Kiểm toán lý thuyết công việc và nghề nghiệp ACCA

6

Ngành Ngôn ngữ Anh

NTH04

D01

Chương trình tiêu xài chuẩn chỉnh Tiếng Anh thương mại

7

Ngành Ngôn ngữ Pháp

NTH05

D01, D03

Chương trình tiêu xài chuẩn chỉnh Tiếng Pháp thương mại

8

Ngành Ngôn ngữ Trung

NTH06

D01, D04

Chương trình tiêu xài chuẩn chỉnh Tiếng Trung thương mại

9

Ngành Ngôn ngữ Nhật

NTH07

D01, D06

Chương trình tiêu xài chuẩn chỉnh Tiếng Nhật thương mại
B. CƠ SỞ QUẢNG NINH

1

Ngành Kế toán, Chương trình tiêu xài chuẩn chỉnh Kế toán – Kiểm toán

NTH08

A00, A01, D01, D07
Ngành Kinh doanh quốc tế, Chương trình tiêu xài chuẩn chỉnh Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D07
C. CƠ SỞ II TP.HCM

1

Ngành Kinh tế, Chương trình tiêu xài chuẩn chỉnh Kinh tế đối ngoại

NTS01

A00, A01, D01, D07, D06
Ngành Quản trị kinh doanh, chuyên nghiệp ngành Quản trị marketing quốc tế A00, A01, D01, D07

2

Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng, Chương trình tiêu xài chuẩn chỉnh Tài chủ yếu quốc tế

NTS02

A00, A01, D01, D07
Ngành Kế toán, Chương trình tiêu xài chuẩn chỉnh Kế toán – Kiểm toán A00, A01, D01, D07

3

Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng lý thuyết công việc và nghề nghiệp quốc tế

NTS03

A00, A01, D01, D07
Ngành Marketing, lịch trình ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp A00, A01, D01, D07

(Theo Trường Đại học tập Ngoại thương)

Xem thêm: lấy cớ gì pháp đưa quân ra đánh hà nội lần thứ hai