dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan

Câu hỏi:

16/09/2019 73,167

B. CH4, C2H2, C3H4, C4H10

C. CH4, C2H6, C4H10, C5H12

Đáp án chủ yếu xác

D. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án C

Đáp án A sai vì như thế C2H2, C3H4, C4H6, C5H8 nằm trong sản phẩm đồng đẳng của ankin CnH2n - 2.

Đáp án B sai vì như thế C2H2 và C3H4 nằm trong sản phẩm đồng đẳng của ankin CnH2n - 2.

Đáp án D sai vì như thế C5H10 nằm trong sản phẩm đồng đẳng của anken CnH2n.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ankan với CTPT C5H12 với từng nào đồng phân?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 2:

Cho ankan X với CTCT là CH3 – CH(C2H5) – CH2 – CH(CH3) – CH3

Tên gọi của X theo dõi IUPAC là

A. 2 – etyl – 4 – metylpentan.

B. 4 – etyl – 2 – metylpentan.

C. 3,5 – dimetylhexan

D. 2,4 – dimetylhexan.

Xem thêm: liên kết câu và liên kết đoạn văn

Câu 3:

Ứng với CTPT C6H14 với từng nào đồng phân mạch cacbon ?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 4:

Ankan với những loại đồng phân nào?

A. Đồng phân group chức

B. Đồng phân cấu tạo

C. Đồng phân địa điểm group chức.

D. Có cả 3 loại đồng phân bên trên.

Câu 5:

Ankan X với công thức phân tử C5H12, Lúc thuộc tính với clo tạo nên 4 dẫn xuất monoclo. Tên của X là

A. pentan

B. iso-pentan

C. neo-pentan

D. 2,2-đimetylpropan

Câu 6:

Câu nào là đúng lúc nói đến hiđrocacbon no ? Hiđrocacbon no là

A. hidrocacbon tuy nhiên trong phân tử chỉ mất link đơn.

B. hợp hóa học hữu tuy vậy nhập phân tử chỉ mất link đơn.

C. hidrocacbon tuy nhiên trong phân tử chỉ chứa chấp 1 nối song.

D. hợp hóa học cơ học nhập phân tử chỉ mất nhì yếu tắc C và H.

Xem thêm: nghe tin gia đình một người thân ở xa có chuyện buồn

TÀI LIỆU VIP VIETJACK