đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 5 môn toán

Thực hành rèn luyện nhiều loại bài xích tập dượt không giống nhau là phương pháp hỗ trợ cho chúng ta học viên nắm rõ tương đương ôn luyện lại kỹ năng và kiến thức một cơ hội hiệu suất cao nhất. Được xúc tiếp, thực hành thực tế trải qua không ít dạng bài xích tập dượt rõ ràng sẽ hỗ trợ mang đến chúng ta không thể bị ngạc nhiên khi bắt gặp những dạng bài xích mới mẻ tương đương giảm sút Mức độ cạnh tranh trong mỗi bài xích đánh giá. Bởi vậy tuy nhiên được ôn luyện qua loa 10 cỗ đề đua đằm thắm kì 1 toán 5 – Tiểu Học kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên tại đây chắc hẳn rằng tiếp tục rất rất hữu ích mang đến chúng ta nhập quy trình tiếp thu kiến thức cũng như thể những kỳ đua tiếp đây.

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 1

Bạn đang xem: đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 5 môn toán

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp hoặc thành phẩm đúng:

Câu 1: (0,5 điểm) Số Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 1  được viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

a. 34,57

b. 3,457

c. 345,7

d. 0,3457

Câu 2: (0,5 điểm) Số bao gồm đem 6 phần mươi, 4 Xác Suất và 7 phần ngàn là:

a. 0,647

b. 0,467

c. 647

d. 0,746

Câu 3: (0,5 điểm) Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 1 vội vàng từng nào lượt Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 1 ?

a. 24 lần

b. 18 lần

c. 12 lần

d. 9 lần

Câu 4: (0,5 điểm) 23 m2 = …… ha?

a. 0,23

b. 0,023

c. 0,0023

d. 0,00023

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm phỏng nhiều năm tuy nhiên 1/2 của chính nó vị 80 cm?

a. 40 m

b. 1,2 m

c. 1,6 m

d. 60 cm

Câu 6: (0,5 điểm) Phân số nào là rất có thể viết lách trở nên phân số thập phân?

a. Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 1

b. Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 1

c.  Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 1

d. Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 1

Câu 7: (0,5 điểm) Mua 15 vỏ hộp vật dụng học tập toán nên trả 900 000 đồng. Hỏi mua sắm 45 vỏ hộp vật dụng học tập toán như vậy nên trả từng nào tiền?

a. 2 700 000 đồng

b. 270 000 đồng

c. 27 000 đồng

d. 300 000 đồng

Câu 8: (0,5 điểm) Tìm nhì số ngẫu nhiên X và Y sao mang đến X < 50,67 < Y

a. X = 49 và Y = 50

b. X = 49 và Y = 51

c. X = 50 và Y = 51

d. Không mò mẫm được

PHẦN II: TỰ LUẬN: (6 điểm)

Bài 1: (0,5 điểm) Sắp xếp những số sau theo đuổi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé

9,08 ; 9,13 ; 8,89 ; 9,31 ; 8,09 ; 9,8

…………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 2: (1 điểm) Điền số phù hợp nhập địa điểm chấm

a. 3kg 5g = ……………………….kg

4 km 75 m =……………………….m

b. 3456 kilogam = ……………………….tấn

7,6256 ha = ……………………….m2

Bài 3: (2 điểm): Tính:

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 1

Bài 4: (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 240m, chiều rộng lớn vị 3/4 chiều nhiều năm.

a. Tính diện tích S thửa ruộng cơ.

b. tường rằng tầm cứ 100m2 thì thu hoạch được một nửa tạ thóc. Hỏi bên trên thửa ruộng cơ người tớ nhận được từng nào tạ thóc?

Bài 5: (0,5 điểm): Hãy đối chiếu 2 phân số sau bằng phương pháp phù hợp lí: Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 1

Đáp án đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 1

PHẦN I: (4 điểm) Khoanh chính từng ý : 0,5 điểm

Câu 1: Khoanh nhập ý b

Câu 2: Khoanh nhập ý a

Câu 3: Khoanh nhập ý b

Câu 4: Khoanh nhập ý c

Câu 5: Khoanh nhập ý c

Câu 6: Khoanh nhập ý b

Câu 7: Khoanh nhập ý a

Câu 8: Khoanh nhập ý c

PHẦN II: Tự luận

Bài 1: Xếp chính trật tự những số kể từ rộng lớn cho tới bé: 0,5 điểm

9,08 ; 9,13 ; 8,89 ; 9,31 ; 8,09 ; 9,8

Sắp xếp kể từ rộng lớn cho tới nhỏ xíu như sau: 9,8 ; 9,31 ; 9,13 ; 9,08 ; 8,89 ; 8,09

Bài 2: Điền chính từng địa điểm chấm: 0,25 điểm

a. 3kg 5g = 3, 005 kg

4 km 75 m = 4075 m

b. 3456 kilogam = 3,456 tấn

7,6256 ha = 76256 m2

Bài 3: Mỗi phần tính đúng: 1 điểm

Bài 4: Tìm chính chiều rộng lớn của thửa ruộng (0,5 điểm)

Tìm chính diện tích S của thửa ruộng (0,5 điểm)

Tìm chính số tạ thóc thu hoạch của thửa ruộng (1 điểm)

Thiếu đáp số trừ 0,25 điểm

Chi tiết điều giải

a) Chiều rộng lớn thửa ruộng này đó là :

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 1

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật cơ là:

240 x 180 = 43200 (m2)

b) Trung bình cứ 100m2 thì thu hoạch được  Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 1 tạ thóc  là 50 kg

Thửa ruộng cơ thu hoạch được số kilogam thóc là:

50 x (43200 : 100) = 21600 ( kg)

Đổi 216 00 kilogam = 216 tạ

Đáp số: a) 43200 m2

b) 216 tạ

Bài 5: (0,5 điểm): Ta có

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 1

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 2

Câu 1.(1 điểm)

a) Phân số nào là bên dưới đấy là phân số thập phân?

A. 57/100

B. 25/100

C. 15/20

D. 10/55

b) Hỗn số 5 viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

A. 5,7

B. 5,007

C. 5,07

D. 5,70

Câu 2. (1 điểm)

a) Số thập phân bao gồm sáu mươi tám đơn vị chức năng, tía Xác Suất được viết lách là :

A. 68, 3

B. 6,83

C. 68, 03

D. 608,03

b) Giá trị của chữ số 5 nhập số 87,052 là:

A. 5/10

B. 5/100

C. 5/1000

D. 5 đơn vị

Câu 3. (1 điểm)

a) Số nhỏ xíu nhất trong số số : 57,843 ; 56,834 ; 57,354 ; 56,345

A. 57,843

B. 56,834

C. 57,354

D. 56,345

b) Số ngẫu nhiên x biết: 15,89 < x < 16,02 là :

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

Câu 4. (1 điểm)

Một group trồng rừng tầm cứ 10 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi nhập 5 ngày group cơ trồng được từng nào cây thông?

A. 3000 cây

B. 750 cây

C. 300 cây

D. 7500 cây

Câu 5. (1 điểm): Viết số phù hợp nhập địa điểm chấm.

a) 4,35m2 = ……………. dm2

b) 8T 35kg = …………. tấn

c) 5 km 50m = ………….. km

d) 1/4 ha = …..………… m2

Câu 6. (1 điểm): Điền lốt > ; < ; = phù hợp nhập địa điểm rỗng .

38,2 ……. 38,19

45,08 …… 45,080

62,123 ……. 62,13

90,9 …… 89, 9

Câu 7. (1 điểm).Tính

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 2

Câu 8. (2 điểm) Giải việc sau:

Một căn chống hình chữ nhật đem chiều rộng lớn 6m, chiều nhiều năm 9 m. Người tớ lát nền căn chống cơ vị loại gạch ốp vuông cạnh 3dm. Hỏi nhằm lát kín căn chống cơ cần thiết từng nào viên gạch? (diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kể)

Câu 9. (1 điểm) Hiện ni u rộng lớn con cái 30 tuổi tác, tường rằng sau 3 năm nữa tuổi tác u vội vàng 3 lượt tuổi tác con cái. Tính tuổi tác lúc này của từng người.

Đáp án đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 2

Mỗi câu vấn đáp đúng: 1 điều. từng ý chính 0,5 điểm

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 2

Câu 5. (1 điểm): Viết chính từng ý 0,25 điểm

a) 435 dm2

b) 8,035 kg

c) 5,05 km

d) 2500 m2

Câu 6. (1 điểm): Điền chính từng ý 0,25 điểm.

38,2 > 38,19

45,08 = 45,080

62,123 < 62,13

90,9 > 89, 9

Câu 7 (1 điểm). Mỗi ý chính 0,5 điểm

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 2

Câu 8 (2 điểm)

Diện tích nền căn chống là: 6 x 15 = 90 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích của một viên gạch: 3 x 3= 9 (dm2) (0,5 điểm)

Đổi 90 m2 = 9000 dm2 (0,25 điểm)

Để lát kín nền căn chống cần thiết số viên gạch ốp là :

9000 : 9 = 1000 (viên) (0,5 điểm)

Đáp số : 1000 viên (0,25 điểm)

Câu 9. (1 điểm)

Lí luận, Vẽ sơ thiết bị, tìm kiếm ra hiệu số phần vị nhau: 0,25 điểm.

Tìm tuổi tác u, tuổi tác con cái lúc này 0,5 điểm.

Đáp số: 0,25 điểm.

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 3

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp chính :

Câu 1: (0,5 điểm) 9/100 viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,9

B. 0,09

C. 0,009

D. 9,00

Câu 2: (1 điểm) Hỗn số Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (Đề 2) được gửi trở nên số thập phân là ?

A. 3,4

B. 0,4

C. 17,5

D. 32,5

Câu 3: (1 điểm)

a. Chữ số 5 nhập số thập phân 12,25 có mức giá trị là ?

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 3

b. Chín đơn vị chức năng, nhì phần ngàn được viết lách là:

A. 9,200

B. 9,2

C. 9,002

D. 9,02

Câu 4: (1 điểm) 5m25dm2 = …….. cm2. Số phù hợp điền nhập địa điểm rỗng là:

A. 55

B. 550

C. 55000

D. 50500

Câu 5: (0,5 điểm) 3m 4mm = ………. m. Số phù hợp nhằm viết lách nhập địa điểm chấm là:

A. 0,34

B. 3,04

C. 3,4

D. 3,004

Câu 6: (1 điểm) Tìm chữ số x biết : 86,718 > 86,7 x 9

A. x = 3

B. x = 2

C. x = 1

D. x = 0

Câu 7: (1 điểm) Một người công nhân may 15 cỗ ăn mặc quần áo đồng phục không còn 36 m vải vóc. Hỏi nếu như người công nhân cơ may 45 cỗ ăn mặc quần áo đồng phục như vậy thì nên cần từng nào mét vải vóc ?

A. 72 m

B. 108 m

C. 300m

D. 81 m

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính :

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 3

Câu 2: (2 điểm) Chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật là 240 m. Chiều rộng lớn kém cỏi chiều nhiều năm trăng tròn m. Tính diện tích S thửa ruộng cơ.

Câu 3: (1 điểm) Con kém cỏi u 24 tuổi tác. Năm ni tuổi tác con cái vị 2/5 tuổi tác u. Hỏi trong năm này con cái từng nào tuổi tác, u từng nào tuổi tác ?

Đáp án đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 3

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

HS khoanh tròn trĩnh từng câu 1,5 chính được 0,5 điểm. Riêng câu 2, 3, 4, 6, 7 được một điểm.

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 3
Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm ) – Tính chính từng bài xích được (0,5đ)

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 3

Câu 2: Bài toán : (2đ)

Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là: (0,5 đ)

240: 2 = 120 (m)

Chiều rộng lớn thửa ruộng hình chữ nhật là: ( 0,5 đ)

(120 – 20) : 2 = 50 (m)

Chiều nhiều năm thửa ruộng hình chữ nhật là: (0,25 đ)

50 + trăng tròn = 70 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:

70 x 50 = 3500 (m2) (0,5 đ)

Đáp số: 3500 m2 (0,25 điểm)

Câu 3: Bài toán (1 đ)

Hiệu số phần đều nhau :

5 – 2 = 3(phần) (0,25đ)

Năm ni con cái đem số tuổi tác là:

24 : 3 x 2 = 16 ( tuổi) (0,25 đ)

Năm ni u đem số tuổi tác là:

16 + 24 = 40 ( tuổi) (0,25đ)

Đáp số: Tuổi con: 16 tuổi tác (0,25 điểm)

Tuổi mẹ: 40 tuổi

Câu 2, 3: Học sinh đem cơ hội giải không giống phù phù hợp với đề bài xích, chính được xem đầy đủ điểm theo đuổi đòi hỏi.

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 4

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Điền nhập địa điểm chấm mang đến quí hợp: M1

a) Số 12, 05 hiểu là……………………………………………..…………………………

b) Số nhì trăm linh tía phẩy mươi lăm viết lách là………………….…………………………

Câu 2: Khoanh nhập vần âm bịa đặt trước thành phẩm chính M1

Số bao gồm 5 chục, 2 phần ngàn được viết lách là :

A. 5,02

B. 5,002

C. 50,02

D. 50,002

Câu 3: Viết độ quý hiếm của chữ số 3 trong những số đem nhập bảng sau: M2

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 4
Câu 4: Khoanh nhập vần âm bịa đặt trước thành phẩm đúng: M3

Một hình vuông vắn rộng lớn được ghép vị nhì hình vuông vắn và nhì hình chữ nhật (như hình vẽ):

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 4

a) Cạnh hình vuông vắn rộng lớn dài:

A. 2 cm2
B. 7 cm2
C. 9 cm2
D. 14 cm2

b) Diện tích hình vuông vắn rộng lớn là:

A. 28 cm2

B. 63 cm2

C. 77 cm2

D. 81 cm2

Phần II: Tự luận (6 điểm)

Xem thêm: thời gian thi đánh giá năng lực 2023

Câu 5: Viết bảng đơn vị chức năng đo diện tích S. M1

Câu 6: Chuyển những láo số sau trở nên phân số rồi tiến hành quy tắc tính: M 2

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 4

Câu 7: Đổi những số đo sau nằm trong đơn vị chức năng rồi xếp theo đuổi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: M 3

58m2; 70m2 ; 10m2; 56dm2; 45,235m2.

Câu 8: Hãy tóm lược và giải việc sau: M 4

Mua 5kg măng tươi tắn không còn 60.000 đồng. Nếu giá bán từng ki-lô-gam măng tươi tắn giảm xuống 2000 đồng thì với 60.000 đồng rất có thể mua sắm được từng nào ki-lô-gam măng tươi tắn như thế?

Câu 9: Hãy tóm lược và giải việc sau: M 4

Mua 5kg măng tươi tắn không còn 60.000 đồng. Nếu giá bán từng ki-lô-gam măng tươi tắn giảm xuống 2000 đồng thì với 60.000 đồng rất có thể mua sắm được từng nào ki-lô-gam măng tươi tắn như thế?

Đáp án đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 4

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1.

a) mươi nhì phẩy ko năm

b) 203,15

Câu 2: Khoanh D

Câu 3. Lần lượt điền nhập bảng 3/1000 và 300.

Câu 4.

a) Khoanh C

b) Khoanh D

Phần II: Tự luận

Câu 5.

km2; hm2; dam2; m2; dm2; cm2; mm2.

Câu 6.

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 4

Câu 7.

Đổi: 10m2 56dm2 = 10,56 m2

Vậy tớ có: 10,56m2; 45,235m2; 58m2 ; 70m2.

Câu 8.

Tóm tắt:

60 000 đồng : 5kg măng tươi

Nếu 1 kilogam măng giảm: 2 000 đồng

Thì 60 000 đồng: …kg măng tươi?

Bài giải:

Mua 1 kilogam măng tươi tắn không còn số chi phí là:

60 000 : 5 = 12 000 (đồng)

Giá chi phí của một kilogam măng tươi tắn sau khoản thời gian rời là:

12 000 – 2000 = 10 000 (đồng)

Sau khi rời giá bán với 60 000 đồng rất có thể mua sắm được số măng tươi tắn là:

60 000 : 10 000 = 6 (kg)

Đáp số: 6kg

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 5

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (1 điểm ) Chữ số 8 nhập số thập phân 95,824 có mức giá trị là:

A. 8/1000

B. 8/100

C. 8/10

D. 8

Câu 2: (1 điểm ) Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 5 viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

A. 3,900

B. 3,09

C. 3,9

D. 3,90

Câu 3: (1 điểm) 3 phút trăng tròn giây = …….giây. Số viết lách nhập địa điểm chấm là:

A. 50

B. 320

C. 80

D. 200

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Viết những phân số, láo số sau:

a/ Năm phần mười………………………………………………………

b/ Sáu mươi chín phần trăm…………………….

c/ Bốn mươi tía phần nghìn……………………………………

d/ Hai và tư phần chín……………………

Câu 2: Viết số thập phân phù hợp nhập địa điểm chấm:

a) 9m 6dm = ……………………….m

b) 2cm2 5mm2 = …………………cm2

c) 5T 62kg = ……………………tấn

d) 2 phút = …………………….phút

Câu 3: (2 điểm) Tính

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 5

Câu 4: (1,5 điểm) Một phòng bếp ăn sẵn sàng số gạo mang đến 36 người ăn nhập 50 ngày. Nhưng thực tiễn đem 60 người ăn, chất vấn số gạo vẫn sẵn sàng đầy đủ sử dụng nhập từng nào ngày? (Mức ăn của từng người như nhau)

Câu 5: (1,5 điểm) Một khu vực vườn hình vuông vắn đem chu vi 1000m. Diện tích khu vực vườn cơ vị từng nào mét vuông? Bao nhiêu héc-ta?

Đáp án đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 5

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

HS khoanh tròn trĩnh từng câu chính được một điểm.

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 5
Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (1 điểm ) Viết những phân số, láo số sau:

a) Năm phần mười: 5/10

b) Sáu mươi chín phần trăm: 69/100

c) Bốn mươi tía phần nghìn: 43/1000

d) Hai và tư phần chín:

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 5

Câu 2: (1 điểm) Viết số thập phân phù hợp nhập địa điểm chấm: (mỗi câu chính mang đến 0,25 điểm)

a) 9 m 6 dm = 9,6 m

b) 2 cm2 5 mm2 = 2,05 cm2

c) 5T 62 kilogam = 5,062 tấn

d) 2 phút = 2,5  phút

Câu 3: (2 điểm) Tính ( Mỗi quy tắc tính chính mang đến 0,5 điểm )

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 5

Câu 4: (1,5 điểm) Một phòng bếp ăn sẵn sàng số gạo mang đến 36 người ăn nhập 50 ngày. Nhưng thực tiễn đem 60 người ăn, chất vấn số gạo vẫn sẵn sàng đầy đủ sử dụng nhập từng nào ngày? (Mức ăn của từng người như nhau)

1 người ăn số gạo cơ nhập số ngày là:

50 x36 = 1800 (ngày) (0,5điểm)

60 người ăn số gạo cơ nhập số ngày là:

1800 : 60 = 30 (ngày) (0,75điểm)

Đáp số: 30 ngày (0,25 điểm)

Câu 5: (1,5 điểm ) Một khu vực vườn hình vuông vắn đem chu vi 1000m. Diện tích khu vực vườn cơ vị từng nào mét vuông? Bao nhiêu héc-ta?

Cạnh khu vực vườn hình vuông vắn là:

1000 : 4 = 250 ( m) (0,5 điểm)

Diện tích khu vực vườn cơ là:

250 x 250 = 62500(m2) = 6,25 (ha) (0,5 điểm)

62500(m2) = 6,25 (ha) (0,25 điểm)

Đáp số : 62500 m2; 6,25 ha (0,25 điểm).

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 6

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp chính :

Câu 1: (0,5 điểm) Số thập phân bao gồm đem : Bảy đơn vị chức năng ,nhì Xác Suất được viết lách là:

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 6

Câu 2: (1 điểm) Hỗn số Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 6 được gửi trở nên số thập phân là ?

A. 5,1

B. 5,4

C. 2,25

D. 5,25

Câu 3: (1 điểm) Phân số 806/100 được viết lách trở nên số thập phân là :

A. 8,6

B.0,806

C. 8,60

D. 8,06

Câu 4: (0,5 điểm) Số lớn số 1 trong số số 39,402; 39,204; 40,392; 40,293 là:

A. 40,392

B. 39,204

C. 40,293

D. 39,402

Câu 5: (1điểm) Số phù hợp nhằm điền nhập địa điểm chấm : 30g = …kg là:

A. 30 000

B. 0,03

C.0,3

D. 3

Câu 6: (1 điểm) Viết số phù hợp nhập địa điểm chấm : 627m2 = …ha

A. 627

B. 0,0627

C. 6,027

D. 6,27

Câu 7: (1 điểm) Một tổ bao gồm 5 người đậy kết thúc một phần đường nhập trăng tròn ngày . Hỏi nếu như tổ cơ đem 10 người thì đậy kết thúc phần đường cơ nhập từng nào ngày ?

A. 5 ngày

B. 2 ngày

C. 10 ngày

D. 15 ngày

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính :

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 6

Câu 2: (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 50m, chiều rộng lớn vị 3/5 chiều nhiều năm. Tính chu vi và diện tích S thửa ruộng đó?

Câu 3: (1 điểm) Tính Theo phong cách phù hợp lí: (12 + 77 + 34 + 23 + 88 + 45 + 55 + 66) x (45200 – 1808 x 25).

Đáp án đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 6

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Học sinh khoanh chính câu 1,4 từng câu 0,5 điểm những câu sót lại từng câu 1 điểm

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 6

Câu 1: (1 điểm) Tính chính từng bài xích được (0,5đ)

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 6

Câu 2: (2 điểm)

Chiều rộng lớn thửa ruộng cơ là:

50 x 3/5 = 30(m) ( 0,5 điểm)

Chu vi thửa ruộng này đó là :

(50 + 30 ) x 2 = 160(m) ( 0,5 điểm)

Diện tích thửa ruộng này đó là :

50 x 30 = 1500( m2) ( 0,75 điểm)

Đáp số: 1500 m2 ( 0,25 điểm)

Câu 3: (1 điểm) Tính Theo phong cách phù hợp lí

(12 + 77 + 34 + 23 + 88 + 45 + 55 + 66) x (45200 – 1808 x 25)

= (12 + 77 + 34 + 23 + 88 + 45 + 55 + 66) x (45200– 45200)

= (12 + 77 + 34 + 23 + 88 + 45 + 55 + 66) x 0

= 0

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 7

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)
Hãy khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (0,5 điểm) Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 7 viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,5

B. 0,05

C. 0,005

D. 5,00

Câu 2: (1 điểm) Phân số Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 7 được gửi trở nên số thập phân là ?

A. 0,4

B. 2,5

C. 4

D. 40

Câu 3: (1 điểm) Chữ số 5 nhập số thập phân 342,205 có mức giá trị là ?

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 7

Câu 4: (0,5 điểm) 3kg 5g = ……… kilogam Số phù hợp điền nhập địa điểm rỗng là:

A. 3,5

B. 3,50

C. 3,500

D. 3,005

Câu 5: (1điểm) Hỗn số Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 7được viết lách bên dưới dạng phân số là:

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 7

Câu 6: (1 điểm) Tìm số ngẫu nhiên x biết : 69,98 < x < 70,001

A. x = 69

B. x = 70

C. x = 69,99

D. x = 69,981

Câu 7: (1 điểm) Quan sát hình tiếp sau đây và tính diện tích S của hình thoi MNPQ. Biết: BC = 52 cm; AB = 75 cm

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 7

A. 3900 m2

B. 3900 cm2

C. 1950 cm

D. 1950 cm2

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính :

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 7

Câu 2: (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 60m, chiều rộng lớn vị Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 7 chiều nhiều năm.

a. Tính diện tích S thửa ruộng cơ.

b. tường rằng, cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng cơ người tớ thu hoạch được từng nào tạ thóc ?

Câu 3: (1 điểm) Tìm tía số thập phân phù hợp nhằm viết lách nhập địa điểm chấm, sao cho: 0,2 < ……… < 0,23

Đáp án đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 7

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Học sinh khoanh chính câu 1,4 từng câu 0,5 điểm những câu sót lại từng câu 1 điểm

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 7

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1điểm) – Tính chính từng bài xích được (0,5đ)

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 7

Câu 2: (2 điểm)

Chiều rộng lớn thửa ruộng hình chữ nhật là: (0,5 đ)

60 : 3 x 2 = 40 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là ( 0,5 đ)

60 x 40 = 2400 (m2)

Trên cả thửa ruộng cơ thu hoạch được số thóc là (0,5 đ)

2400 : 100 x 50 = 1200 (kg)

Đổi 1200kg = 12 tạ (0,25 đ) Đáp số : 12 tạ (0,25 đ)

Câu 3: (1 điểm)

Ba số thập phân phù hợp nhằm viết lách nhập địa điểm chấm rất có thể là: 0,21; 0,22, 0,201

Câu 2, 3: Học sinh đem cách tiến hành không giống phù phù hợp với đề bài xích, chính được xem đầy đủ điểm theo đuổi đòi hỏi.

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 số 8

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài xích tập dượt tiếp sau đây đem tất nhiên một trong những câu vấn đáp A, B, C, D ( là đáp số , thành phẩm tính …) . Hãy khoanh nhập chữ bịa đặt trước câu vấn đáp chính :

Câu 1: (0,5điểm) Viết số thập phân đem : Ba trăm,nhì đơn vị chức năng,tư Xác Suất,nhì phần chục nghìn

A. 32,042

B. 302,0042

C. 302,4020

D. 302,0402

Câu 2: (0,5điểm) Viết số đo 821m bên dưới dạng số thập phân đem đơn vị chức năng là km :

A. 82,1km

B. 8,21km

C. 0,821km

D.0,0821km

Câu 3: Tính độ quý hiếm của a + b , hiểu được a = 508 ; b = 1,34 :

A. 509,34

B. 6,42

C. 50934

D.642

Câu 4: (0,5điểm) Hỗn số Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 số 8 hiểu là

A. Năm tía phần bảy

B. Năm và tía phần bảy

C. Năm mươi tía phần bảy

D. Năm, tía phần bảy

Câu 5: (1điểm) Một ngày đem 5 xe cộ xe hơi chở thóc về kho, tầm từng xe cộ chở được 3500kg thóc. Hỏi nhập 5 ngày đoàn xe cộ cơ chở được từng nào tấn thóc về kho ?

A. 8750 tấn

B. 875 tấn

C. 87,5 tấn

D. 8,75 tấn

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2điểm). Tính

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 số 8

Câu 3: (2điểm) Một vòi vĩnh nước chảy nhập bể. Giờ đầu chảy được Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 số 8 bể , giờ loại nhì chảy nhập được Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 số 8 bể . Hỏi tầm từng giờ vòi vĩnh nước cơ chảy nhập được từng nào phần của bể?

Câu 4: (1điểm) Tính biểu thức sau đó 1 cơ hội phải chăng nhất:

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 số 8

Đáp án đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 Số 8

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu mang đến 0,5 điểm riêng rẽ câu 5 cho một điểm

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 số 8

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2điểm). Tính ( Mối quy tắc tính chính mang đến 0,5 điểm )

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 số 8

Câu 3:

Hai giờ vòi vĩnh cơ chảy được số phần bể là :

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 số 8

Trung bình từng giờ vòi vĩnh nước cơ chảy nhập được số phần của bể là:

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 số 8

Câu 4: (1 điểm)

Đề đua đằm thắm kì 1 Toán 5 số 8

Tải cỗ đề đua đằm thắm kì 1 toán 5 đem đáp án

TẢI NGAY BỘ ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN 5

Xem thêm:

  • Tổng phù hợp đề đua đằm thắm kì 1 toán 3 đem đáp án tiên tiến nhất 2022-2023
  • Tổng phù hợp đề đua đằm thắm học tập kì 1 lớp 4 môn Toán đem đáp án tiên tiến nhất 2022-2023
  • Tổng phù hợp 5 đề đua đằm thắm kì 1 toán 1 kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên 2022-2023 (có giải)

Tổng phù hợp 10 cỗ đề đua đằm thắm kì 1 toán 5 kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên đem đáp án tiên tiến nhất bao gồm những kỹ năng và kiến thức trọng tâm nhập công tác học tập tuy nhiên chúng ta học viên rất cần được thực sự nắm rõ như bảng đơn vị chức năng đo lượng, láo số, phân số,… Việc ôn luyện bên trên kỹ năng và kiến thức qua loa những cỗ đề đua hùn chúng ta học viên tóm được cơ hội ôn tập dượt sao mang đến tương thích nhất. Chúc chúng ta đạt được không ít kết quả cao nhập học tập tập!

Xem thêm: ở đậu hà lan gen a quy định hạt vàng