đề kiểm tra lớp 1 theo thông tư 27

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ Ma trận đề thi đua học tập kì 2 lớp một năm 2022 – 2023 bám theo Thông tư 27 Bảng quỷ trận đề thi đua học tập kì 2 môn Toán, Tiếng Việt lớp 1 (5 cỗ sách) ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm gọi từng phần hoặc nhấn thời gian nhanh nhập phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn nhất nhé.

Ma trận đề thi đua học tập kì 2 lớp một năm 2022 – 2023 bao hàm bảng quỷ trận môn Toán, Tiếng Việt sách Cánh diều, Chân trời phát minh, Kết nối trí thức, Vì sự đồng đẳng, Cùng học tập,hùn thầy cô tìm hiểu thêm nhằm xây cất đề thi đua cuối học tập kì hai năm 2022 – 2023 mang lại học viên bám theo công tác mới nhất.

Bạn đang xem: đề kiểm tra lớp 1 theo thông tư 27

Ma trận đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 rất cụ thể từng chủ thể, số thắc mắc ở từng cường độ là từng nào, tổng số thắc mắc, số điểm. Vậy chào thầy cô nằm trong bám theo dõi nội dung bài viết sau đây của Pgdphurieng.edu.vn để sở hữu thêm thắt nhiều kinh nghiệm tay nghề xây cất bảng quỷ trận đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 bám theo Thông tư 27:

Ma trận đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp một năm 2022 – 2023

Ma trận đề thi đua môn Tiếng Việt lớp 1 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Mạch KT – KN

Các trở nên tố năng lực

Yêu cầu cần thiết đạt

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Kiến thức Tiếng Việt

Năng lực trí tuệ và lập luận.

Năng lực giải quyết và xử lý yếu tố.

Đọc thì thầm đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

Số câu

1

1

1

1

2

Câu số

1

2

3

4

Số điểm

0,5

0,5

1,5

1,5

Tổng

Số câu

1

1

1

1

4

1

Số điểm

0,5

0,5

1,5

1,5

4

1

Ma trận đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều

Ma trận thắc mắc đánh giá gọi hiểu Tiếng Việt 1

Mạch kỹ năng, kĩ năng Số câu, số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
Đọc hiểu Số câu 2 TN 1 TN 1 TL 04
Câu số Câu 1, 2 Câu 3 Câu 4
Số điểm 1 1 1 04

Ma trận đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1

YÊU CẦU CẦN ĐẠT Số câu, số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
Đọc trở nên giờ phối hợp đánh giá nghe, rằng. Số câu Sau khi HS gọi trở nên giờ đoạn GV đặt điều 01 thắc mắc nhằm HS vấn đáp ( Kiểm tra kĩ năng nghe, nói) 01
Số điểm 06
Đọc hiểu văn bản Số câu 2 1 1 04
Số điểm 2 1 1 04
Viết chủ yếu tả Số câu HS nghe viết lách một quãng văn phiên bản khoảng chừng 35 chữ
Số điểm 06
Bài tập dượt chủ yếu tả Số câu 2 1 1 04
Số điểm 2 1 1 04
Tổng Số câu 5 2 2 09
Số điểm 12 4 4 20

Ma trận đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng sủa tạo

TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………..

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM – NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN TIẾNG VIỆT (ĐỌC) – LỚP 1

Đơn vị tính: Điểm

Cấu trúc Kỹ năng tiến công giá Câu số Nội dung từng câu bám theo nút độ Trắc nghiệm Tự luận Tỉ lệ điểm
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 1 Mức 2 Mức 3 theo nội dung
ĐỌC THÀNH TIẾNG (6đ) Đọc đoạn văn/bài ngắn ngủi hoặc bài bác thơ 1 từ 40-60 tiếng/1 phút 4 4
Trả tiếng câu hỏi 2 Trả tiếng thắc mắc về nội dung trong khúc gọi. 2 2
ĐỌC HIỂU (4đ) Đọc hiểu TLCH 1 Trả tiếng thắc mắc về nội dung nhập bài bác gọi. 1 1
Đọc hiểu TLCH 2 Trả tiếng thắc mắc về nội dung nhập bài bác gọi. 1 1
Đọc hiểu TLCH 3 Trả tiếng thắc mắc về nội dung nhập bài bác gọi. 1 1
Tự luận (câu chất vấn mở) 4 Điền tiếp nhập điểm chấm hoặc viết lách câu với nội dung nhập bài bác hoặc với thực tiễn cuộc sống… 1 1
TỔNG ĐIỂM CÁC CÂU 2 1 0 4 2 1 10

Ma trận tỷ trọng điểm

Tỉ lệ điểm bám theo cường độ nhận thức Nhận biết 0 60%
Thông hiểu 0 30%
Vận dụng 1 10%
Tỉ lệ điểm trắc nghiệm/tự luận Trắc nghiệm 3 (3đ)
Tự luận 1 (1đ)

* Văn phiên bản gọi giờ, gọi hiểu: Truyện và đoạn văn: 90 -130 chữ/ nửa tiếng. Thơ: 50 – 70 chữ/30 phút

TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………..

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM – NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN TIẾNG VIỆT (VIẾT) – LỚP 1

Đơn vị tính: Điểm

Cấu trúc Kỹ năng tiến công giá Câu số Nội dung từng câu bám theo nút độ Tự luận Tỉ lệ điểm
Mức 1 Mức 2 Mức 3 theo nội dung
Chính mô tả (Nghe viết) Đoạn văn hoặc thơ Viết chính chủ yếu mô tả đoạn thơ, đoạn văn 30 – 35 chữ / 15 phút 6 6
Bài tập chính mô tả âm vần 1 Quy tắc chủ yếu mô tả (c/k, g/gh, ng/ngh) 1 1
2 Điền vần quí phù hợp với tranh 1 1
nối câu, viết lách câu 3 Nối kể từ ngữ trở nên câu 1 1
4 Viết câu ngắn ngủi bám theo khêu ý với nội dung bức tranh/ảnh 1 1
10

Ma trận tỷ trọng điểm

Tỉ lệ điểm bám theo cường độ nhận thức Nhận biết 50%
Thông hiểu 25%
Vận dụng 25%
Tỉ lệ điểm trắc nghiệm/tự luận Trắc nghiệm
Tự luận

Lưu ý chung: Nghe – Viết chủ yếu mô tả kể từ 30-35 chữ/15 phút

Ma trận đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cùng học

Mạch kỹ năng, kĩ năng

Số câu

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

HTK

TN

TL

TN

TL

TN

TL

HTK

KT viết lách chủ yếu tả

Học sinh nhìn – viết lách (hoặc nghe – viết) những vần, kể từ ngữ tiếp tục học tập, viết lách chính câu văn hoặc thơ (tốc phỏng viết lách khoảng chừng 30 – 35 chữ/15 phút; đưa ra khoảng chừng kể từ 30 cho tới 35 chữ – tùy trình độ chuyên môn học viên của lớp)

Số điểm

6

Viết câu bám theo khêu ý

Viết câu với khêu ý về cơn mưa

Số điểm

4

Tổng điểm BKT đọc

Số câu

1

1

Số điểm

6

4

Ma trận đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng việt lớp 1 sách Vì sự bình đẳng

Tên ND, chủ thể, mạch KT Số câu, Số điểm Các nút năng lực Tổng cộng
Mức 1 Mức 2 Mức 3
TN TL TN TL TN TL TN TL
Đọc hiểu văn bản Số câu 2 2 1 4 1
Câu số 1,3 2,4 5
Số điểm 1 1 1 2 1
Chính mô tả và kỹ năng Tiếng Việt Số câu 2 1 1 3 1
Câu số 1,2 3 4
Số điểm 2 1 1 3 1
Tổng số câu 4 3 2 7 2
Tổng số điểm 3 2 2 5 2

Ma trận đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2022 – 2023

Ma trận đề thi đua môn Toán lớp 1 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Mạch KT – KN

Các trở nên tố năng lực

Yêu cầu cần thiết đạt

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số tự động nhiên

Năng lực trí tuệ và lập luận.

năng lực giải quyết và xử lý vấn đề

So sánh, bố trí được trật tự những số nhập phạm vi 100

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

4

4

Năng lực trí tuệ và lập luận; Năng lực giải quyết và xử lý yếu tố.

Năng lực quy mô hóa toán học; Năng lực tiếp xúc toán học tập.

Thực hiện tại được việc nằm trong, trừ nhập phạm vi 100

Số câu

1

1

2

1

Số điểm

1

1

2

1

Câu số

6

7

5,6

7

Năng lực trí tuệ và lập luận.

Năng lực giải quyết và xử lý vấn đề

Năng lực quy mô hóa toán học; Năng lực tiếp xúc toán học tập.

Vận dụng được luật lệ tính nằm trong, trừ nhập trường hợp thực tiễn đưa.

Số câu

Xem thêm: toán lớp 10 chân trời sáng tạo

1

2

3

Số điểm

1

2

3

Câu số

8

9,10

8,9,10

Đại lượng

Năng lực trí tuệ và lập luận.

Năng lực giải quyết và xử lý vấn đề

Biết đo phỏng nhiều năm vày nhiều đơn vị chức năng đo không giống nhau như: gang tay, sải tay, bước đi, que tính,…

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

1

1

Năng lực trí tuệ và lập luận.

Năng lực giải quyết và xử lý vấn đề

Biết người sử dụng thước với vạch phân chia xăng-ti-mét nhằm đo phỏng nhiều năm đoạn trực tiếp, áp dụng nhập giải quyết và xử lý những trường hợp thực tiễn.

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

2

2

Năng lực trí tuệ và lập luận.

Năng lực giải quyết và xử lý vấn đề

Bước đầu biết coi đồng hồ đeo tay. thạo kiểm tra ngày giờ chính, với nhận ra thuở đầu về thời hạn.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1

1

2

Câu số

3

5

3,5

Tổng

Số câu

3

3

2

2

6

4

Số điểm

3

3

2

2

6

4

Ma trận đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều

Mạch kỹ năng, kĩ năng Số câu Mức 1 (50%) Mức 2 (30%) Mức 3 (20%) TỔNG
TN TL TN TL TN TL
a. Số học Số câu 2 2 1 2 2
Câu số 1 5,8 3 6,7 9,10
b. Hình học tập và đo lường Số câu 1 1
Câu số 2 4
Tổng Số điểm 5 3 2 10 (100%)
Tỉ lệ (50%) (30%) (20%)

Ma trận đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Chân trời sáng sủa tạo

TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………..

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN TOÁN – LỚP 1

Đơn vị tính: Điểm

Cấu trúc Nội dung Nội dung từng câu
theo nút độ
Câu số Trắc nghiệm Tự luận Tỉ lệ điểm bám theo ND
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 1 Mức 2 Mức 3
Số và những luật lệ tính nằm trong, trừ ko lưu giữ nhập phạm vi 100
(khoảng 6 điểm)
1 0.5 0 2 2 0.5 6
Số tự động nhiên Cấu tạo nên số I.1 0.5 0.5
Xếp số bám theo trật tự bám theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới rộng lớn, kể từ rộng lớn cho tới bé I.2 0.5 0.5
Số ngay tắp lự trước, số ngay tắp lự sau Hoặc số lớn số 1, số nhỏ bé nhất I.3 0.5 0.5
Đặt tính rồi tính II.1a 1 1
Tính nhẩm II.1b 1 1
So sánh những số II.1c 1 1
Tách gộp số II.2 1 1
Điền số quí hợp II.5 0.5 0.5
Yếu tố hình học tập (khoảng 2 điểm) 0 0.5 0 1 0 0.5 2
Hình tam giác, hình vuông vắn, hình trụ, hình vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương Đếm hình I.6 0.5 0.5
II.3a 1 1
Đo đoạn thẳng II.3b 0.5 0.5
Giải toán với tiếng văn
(khoảng 1 điểm)
0 0 0 0 0 1 1
Số học Viết luật lệ tính rồi rằng câu trả lời II.4 1 1
Yếu tố đo đại lượng, thời hạn
(khoảng 1 điểm)
1 0 0 0 0 0 1
Thời gian Tuần lễ, những ngày nhập tuần I.4 0.5 0.5
Viết, vẽ kim giờ bên trên đồng hồ I.5 0.5 0.5
TỔNG CỘNG ĐIỂM CÁC CÂU 2 1 0 3 2 2 10

Ma trận tỷ trọng điểm

Tỉ lệ điểm bám theo cường độ nhận thức Nhận biết 5 50%
Thông hiểu 3 30%
Vận dụng 2 20%
Tỉ lệ điểm trắc nghiệm/tự luận Trắc nghiệm 3 (3đ)
Tự luận 7 (7đ)

Ma trận đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự bình đẳng

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số và luật lệ tính

Đọc, viết lách được số với nhị chữ số. Nhận hiểu rằng cấu trúc số với nhị chữ số, số tròn trặn chục.

So sánh những số với nhị chữ số

Thực hiện tại được những luật lệ tính nằm trong, trừ số với nhị chữ số nhập phạm vi 100

Vận dụng được luật lệ tính nhập phạm vi 100 nhằm đo lường và xử lý những trường hợp nhập cuộc sống

Số câu

4

1

1

1

5

2

Câu số

1,3,4,5

2

9

10

Số điểm

4

1

1

1

5

2

2

Hình học tập và đo lường

Đọc được giờ chính bên trên đồng hồ đeo tay.

Vẽ được đoạn trực tiếp có tính nhiều năm mang lại trước.

Xác lăm le được số hình nhập một hình vẽ tiếp tục mang lại trước

Số câu

1

1

1

2

1

Câu số

7

6

8

Số điểm

1

1

1

2

1

Tổng số câu

5

1

2

1

1

7

3

50%

10%

20%

10%

10%

70%

30%

Cảm ơn các bạn tiếp tục bám theo dõi nội dung bài viết Ma trận đề thi đua học tập kì 2 lớp một năm 2022 – 2023 bám theo Thông tư 27 Bảng quỷ trận đề thi đua học tập kì 2 môn Toán, Tiếng Việt lớp 1 (5 cỗ sách) của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích nhớ rằng nhằm lại comment và Review trình làng trang web với quý khách nhé. Chân trở nên cảm ơn.

 

Xem thêm: cách nấu cháo cá chép cho bà bầu