đề thi tiếng anh lớp 5 kì 2

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ 35 đề ganh đua học tập kỳ 2 môn giờ Anh lớp 5 (Có đáp án) Đề đánh giá học tập kì II môn giờ Anh lớp 5 ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm phát âm từng phần hoặc nhấn nhanh chóng nhập phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn nhất nhé.

TOP 35 Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5, với đáp án tất nhiên, gom những em học viên lớp 5 xem thêm, luyện giải đề, nắm rõ cấu hình đề ganh đua nhằm đạt thành quả cao nhập kỳ ganh đua cuối học tập kì hai năm 2022 – 2023.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 5 kì 2

Đồng thời, cũng gom thầy cô xem thêm thi công đề ganh đua học tập kì hai năm 2022 – 2023 mang đến học viên của tôi. Bên cạnh đó, rất có thể xem thêm tăng đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt, Lịch sử – Địa lý. Vậy mời mọc thầy cô và những em theo dõi dõi nội dung bài viết bên dưới đây:

35 đề ganh đua học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5

I. READING

1. Read and answer the questions (Đọc và vấn đáp câu hỏi) (0.75 điểm)

Paragraph 1. MY HOMETOWN

Hello, my name is Lisa. I live in London. I often go back vĩ đại my hometown vĩ đại visit my grandparents. They live in the north of England. First, I go vĩ đại the London King’ Cross railway station by Underground. It takes u about half an hour. After that, I take a train vĩ đại my hometown. It takes u four hours vĩ đại get there. I prefer travelling by train because I can enjoy the scenery on the way. It takes about ten minutes vĩ đại walk from the local railway station vĩ đại my grandparents’ house. I always have a wonderful time in my hometown.

1. Where is Lisa’s hometown? -> It’s in the north of England.

2. How does she get vĩ đại London King’ Cross railway station?

…………………………………………………………………………………………………..

3. How does she get from London King’ Cross railway station vĩ đại her hometown?

…………………………………………………………………………………………………..

4. How long does it take her vĩ đại travel there by train?

…………………………………………………………………………………………………..

2. Read and tick V True/ False ( Đọc và ghi lại Đúng)

Paragraph 2: MY DREAM HOUSE

Xem thêm: từng ngày từng tháng trôi qua thành năm

My dream house will be by the sea. It will be a three-storey house. There will be a garden in the
front of the house and a garage next vĩ đại it. The front windows will look vĩ đại the sea and the back windows will look vĩ đại the mountains. In the house, there will be a fireplace vĩ đại keep the house warm in winter and a library for my favourite books. I hope I will have my dream house in the future.

True False
1. The dream house will be by the sea. V
2. It is a two-storey house.
3. All the windows will look vĩ đại the sea.
4. There will be a garden in front of the house.

II. WRITING

1. Look picture and write (nhìn giành giật và viết) (0.75 điểm)

Look picture and write

2. Complete the sentences (Hoàn trở nên những câu sau): (0.75 điểm)

My name’s (1) Nam.

I live in (2)__________.

My favourite (3)_______ is The clever Fox and the Crow.

I often go vĩ đại school by (4)______.

….

>> Tải tệp tin nhằm xem thêm toàn cỗ đề thi

Cảm ơn các bạn vẫn theo dõi dõi nội dung bài viết 35 đề ganh đua học tập kỳ 2 môn giờ Anh lớp 5 (Có đáp án) Đề đánh giá học tập kì II môn giờ Anh lớp 5 của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích nhớ là nhằm lại phản hồi và Review reviews trang web với quý khách nhé. Chân trở nên cảm ơn.

 

Xem thêm: địa chỉ làm hộ chiếu tại hà nội