detrimental là gì

Deleterious là một tính kể từ được dùng nhằm tế bào miêu tả điều gì cơ hoặc ai cơ nguy khốn hoặc tạo nên thương tích, thông thường là Theo phong cách ko phô trương hoặc xứng đáng kinh ngạc.

Bạn đang xem: detrimental là gì

Hình thức trạng kể từ là deleteriously, còn kiểu dáng danh kể từ là deleteriousness.

Detrimental cũng là một trong những tính kể từ được dùng nhằm tế bào miêu tả điều gì cơ hoặc ai cơ nguy khốn hoặc tạo nên thương tích, thông thường là Theo phong cách phân biệt hoặc được chờ mong.

Xem thêm: i had my nephew paint the gate last week

Hình thức trạng kể từ là detrimentally, còn kiểu dáng danh kể từ thì vẫn chính là detrimental.

Xem thêm: đặc điểm nào sau đây không đúng với phần phía đông của liên bang nga

Ví dụ

  • This suggests that work-study programs give students a small share of responsibility in funding their college studies, and therefore an incentive đồ sộ study harder, while if Parents bear all the costs that can have a detrimental effect on motivation đồ sộ learn. (Điều này đã cho chúng ta biết rằng những lịch trình vừa phải học tập vừa phải thực hiện mang đến mang lại SV 1 phần trách móc nhiệm nhỏ trong công việc tài trợ mang lại việc học tập ĐH của mình, và vì thế với động lực nhằm học hành siêng năng rộng lớn, trong những lúc nếu như phụ vương u Chịu đựng từng ngân sách thì điều này hoàn toàn có thể tác động có hại cho sức khỏe cho tới động lực học hành.)
  • Obama said that if the FCC reclassified Internet service under Title II of the Telecommunications Act as a utility, it would be in a better position đồ sộ protect equal access đồ sộ information and ensure equal access đồ sộ information. telling the giant Internet service providers not đồ sộ dominate the market deleteriously. (Obama bảo rằng nếu như FCC phân loại lại công ty Internet theo đòi Tiêu đề II của Đạo luật Viễn thông nhằm coi nó như 1 tiện nghi, thì cơ sở này sẽ có được địa điểm chất lượng rộng lớn nhằm bảo đảm an toàn quyền truy vấn vấn đề đồng đẳng và đáp ứng những căn nhà hỗ trợ công ty Internet kếch xù ko cai trị thị ngôi trường một cơ hội có hại cho sức khỏe.)
  • Calderon-Garciduenas says there is a 50-year chance between the time urban children experience detrimental effects and the time when they experience mild cognitive impairment and dementia, and therefore require practice. Emergency action focuses on APOE e4 and air pollution interactions. affect the brains of children, as their responses may provide new pathways towards unprecedented opportunities in preventing Alzheimer’s disease. (Calderon-Garciduenas bảo rằng có tầm khoảng thời hạn 50 năm thời cơ thân thiện thời hạn trẻ nhỏ trở nên thị trải qua loa những tác dụng bất lợi và thời gian bọn chúng bị suy tách trí tuệ và rơi bớt trí tuệ cường độ nhẹ nhõm, và vì thế cần thiết hành vi khẩn cấp cho triệu tập nhập APOE e4 và những tương tác độc hại bầu không khí. tác dụng cho tới óc cỗ của trẻ nhỏ, vì như thế phản xạ của bọn chúng hoàn toàn có thể mang đến những con phố mới nhất hướng đến thời cơ trước đó chưa từng với trong công việc ngăn chặn bệnh dịch Alzheimer.)
  • At the same time, they have been carefully designed đồ sộ avoid costs đồ sộ taxpayers and đồ sộ avoid detrimental effects on service provision đồ sộ existing members. (Đồng thời, bọn chúng và đã được kiến thiết nhằm cẩn trọng tách ngân sách cho tất cả những người nộp thuế và tách tác động bất lợi cho tới việc hỗ trợ công ty cho những member lúc này.)