điểm bão hòa co2 là nồng độ co2 đạt

Câu hỏi:

26/07/2019 43,544

A. Tối nhiều nhằm độ mạnh quang đãng ăn ý đạt ít nhất.

Bạn đang xem: điểm bão hòa co2 là nồng độ co2 đạt

B. Tối thiểu nhằm độ mạnh quang đãng ăn ý đạt tối đa.

C. Tối nhiều nhằm độ mạnh quang đãng ăn ý đạt tối đa.

Đáp án chủ yếu xác

D. Tối nhiều nhằm độ mạnh quang đãng ăn ý đạt tới mức tầm.

Đáp án C

- Ban đầu, khi tăng độ đậm đặc CO2, độ mạnh quang đãng ăn ý tăng tỉ trọng thuận, tiếp sau đó, tăng chậm chạp cho đến khi tới trị số bão hòa CO2. Vượt vượt lên trước trị số bão hòa CO2, độ mạnh quang đãng ăn ý hạn chế → Điểm bão hòa CO2 là trị số CO2 mà bên trên cơ độ mạnh quang đãng ăn ý đạt độ quý hiếm tối đa.

- Điểm bão hòa CO2 thay đổi tùy nằm trong nhập độ mạnh phát sáng, nhiệt độ chừng và những ĐK không giống.

Điểm bão hòa CO2 là độ đậm đặc CO2 đạt tối nhiều nhằm độ mạnh quang đãng ăn ý đạt ít nhất (ảnh 1)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm bù độ sáng là độ mạnh độ sáng tuy nhiên ở cơ, độ mạnh quang đãng hợp?

A. Lớn rộng lớn độ mạnh thở.

B. Cân vì thế với độ mạnh thở.

C. Nhỏ rộng lớn độ mạnh thở.

D. Lớn vội vàng gấp đôi độ mạnh thở.

Câu 2:

Điểm bù CO2 là độ đậm đặc CO2 đạt?

A. Tối nhiều nhằm độ mạnh quang đãng ăn ý và độ mạnh thở cân nhau.

B. Tối thiểu nhằm độ mạnh quang đãng ăn ý thấp rộng lớn độ mạnh thở.

C. Tối thiểu nhằm độ mạnh quang đãng ăn ý to hơn độ mạnh thở.

D. Tối thiểu nhằm độ mạnh quang đãng ăn ý và độ mạnh thở cân nhau.

Câu 3:

Những tuyên bố nào là đích thị trong những tuyên bố sau?

(1) Cường chừng độ sáng tăng dần dần tới điểm bão hòa thì độ mạnh quang đãng ăn ý tăng dần; kể từ điểm bão hòa trở lên đường, độ mạnh độ sáng tăng thì độ mạnh quang đãng ăn ý hạn chế dần dần.

(2) Cây quang đãng ăn ý mạnh mẽ nhất ở miền độ sáng đỏ hỏn tiếp sau đó là miền độ sáng xanh rớt tím.

(3) Nồng chừng CO2 càng tăng thì độ mạnh quang đãng ăn ý càng tăng.

Xem thêm: chất nào sau đây là chất béo

(4) Nồng chừng CO2 tăng dần dần tới điểm bão hòa thì độ mạnh quang đãng ăn ý tăng dần; kể từ điểm bão hòa trở lên đường, độ đậm đặc CO2 tăng thì độ mạnh quang đãng ăn ý hạn chế dần dần.

(5) Khi nhiệt độ chừng tăng cho tới nhiệt độ chừng tối ưu thì độ mạnh quang đãng ăn ý tăng vô cùng nhanh chóng thông thường đạt cực to ở 25 - 35o C rồi tiếp sau đó giảm tốc.

Phương án vấn đáp đích thị là:

A. (1) và (4).     

B. (1), (2) và (4).

C. (1), (2), (4) và (5).     

D. (1), (2), (3), (4) và (5).

Câu 4:

Điểm bão hòa độ sáng là độ mạnh thiếu sáng nhiều nhằm độ mạnh quang đãng ăn ý đạt?

A. Cực đại.        

B. Cực đái.

C. Mức trung bình        

D. Trên nấc tầm.

Câu 5:

Nếu nằm trong độ mạnh phát sáng thì độ sáng đơn sắc red color sẽ sở hữu được hiệu suất cao quang đãng hợp?

A. Kém rộng lớn độ sáng đơn sắc blue color tím.

B. phẳng phiu độ sáng đơn sắc blue color tím.

C. Lớn rộng lớn độ sáng đơn sắc blue color tím.

D. Nhỏ rộng lớn độ sáng đơn sắc blue color lam.

Câu 6:

Nồng chừng CO2 trong không gian quí thống nhất so với quy trình quang đãng ăn ý là?

A. 0,01%.        

B. 0,02%.        

C. 0,04%.        

Xem thêm: cách trị thâm mun. nhanh nhất

D. 0,03%.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK