điểm chuẩn đại học công nghiệp tp hcm 2022

  • Tra cứu vãn đại học
  • Tìm trường
  • Đại học tập Công nghiệp TP HCM

Mã trường: HUI TP HCM

Tuyển sinh Điểm chuẩn

Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học công nghiệp tp hcm 2022

Liên hệ

Tải về đề án tuyển chọn sinh

Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021

Phương thức tuyển chọn sinh vào năm 2023

Tổng chỉ tiêu: 8.000

  1. Xét điểm thi đua chất lượng nghiệp TP HCM
  2. Xét học tập bạ lớp 12
  3. Sử dụng thành phẩm thi đua nhận xét năng lượng của Đại học tập Quốc gia TP HCM
  4. Xét tuyển chọn trực tiếp và ưu tiên xét tuyển chọn (áp dụng với sỹ tử giành giải học viên xuất sắc cung cấp tỉnh, ngôi trường thường xuyên hoặc IELTS 5.0 trở lên)

Điểm chuẩn