đối với dung dịch axit yếu ch3cooh

pH | HÓA THPT + HÓA ĐẠI CƯƠNG + HÓA PHÂN TÍCH (7 dạng, hãy Xem MÔ TẢ bên dưới)
pH | HÓA THPT + HÓA ĐẠI CƯƠNG + HÓA PHÂN TÍCH (7 dạng, hãy Xem MÔ TẢ bên dưới)

Đối với dung dịch axit yếu 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

Bạn đang xem: đối với dung dịch axit yếu ch3cooh

A. .

B. .

C. .

D. .

Phần II: Tự luận

Viết phương trình điện li của:

a) .

b) HCl.

c) HCOOH.

Phần I: Trắc nghiệm

Phản ứng nào sau đây không xảy ra?

Ở , tích số được gọi là

Trộn 150 ml dung dịch 0,1M với 100 ml dung dịch 0,1M thu được kết tủa trắng.

1. Viết phương trình phân tử và ion rút gọn.

2. Tính khối lượng kết tủa thu được.

3. Xác định các ion có trong dung dịch sau phản ứng (kèm số mol).

Cụm từ nào sau đây còn thiếu trong dấu “…” ở câu sau: “Các dung dịch axit, bazơ, muối dẫn điện được là do trong dung dịch của chúng có các … chuyển động tự do”.

Cho 5g NaCl vào dung dịch chứa 8,5g thì khối lượng kết tủa thu được sẽ là

Một dung dịch có pH = 3. Nống độ ion là

Theo A-rê-ni-ut, axit là

Xem thêm: cách xem tin nhắn thu hồi trên messenger

Trộn hai thể tích bằng nhau của dung dịch và dung dịch NaOH có cùng nồng độ mol/l. Giá trị pH của dung dịch sau phản ứng là

pH của dung dịch KOH 0,01M là

Chất nào sau đây là axit theo a – rê – ni – uyt?

Viết một phương trình hóa học dạng phân tử của phương trình ion rút gọn sau

Muối axit là

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh

Hiđroxit nào sau đây không phải là hiđroxit lưỡng tính?

Bình thường, chỉ số pH của nước tiểu ở người dao động trong khoảng 4,5 – 8,0. Nếu pH của nước tiểu giảm xuống dưới 4,5 thì có nghĩa là bị dư acid, còn cao hơn 8,0 thì có nghĩa là bị dư kiềm. Sỏi thận là khối khoáng chất nhỏ có thể tích tụ trong thận, gây đau khi ngăn cản dòng nước tiểu từ thận xuống liệu quản. Một trong các dấu hiệu của bệnh sỏi thận và nước tiểu bị dư acid hoặc dư kiềm. Đề xuất cách làm đơn giản để có thể tiên lượng bệnh sỏi thận.

Trong môi trường acid, diệp lục có màu vàng đến đỏ; còn trong môi trường kiềm, diệp lục có màu xanh.

a) Giải thích vì sao khi vắt chanh vào nước luộc rau muống thì màu xanh của nước lại bị nhạt đi.

b*) Vì sao khi luộc bánh chưng, cho thêm một chút thuốc muối (NaHCO3) sẽ làm cho lá dong gói bánh có màu xanh đẹp hơn?

Sưu tầm thông tin về ý nghĩa thực tiễn của pH trong đời sống và trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp.

Để xác định nồng độ của một dung dịch HCl, người ta tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch NaOH 0,1 M. Để chuẩn độ 10 mL dung dịch HCl này cần 20 mL dung dịch NaOH. Xác định nồng độ của dung dịch HCl trên.

Giả sử khi kết thúc chuẩn độ, thể tích dung dịch NaOH (tính trung bình sau 3 lần chuẩn độ) đã sử dụng ở burette là 10,27 mL. Tính nồng độ của dung dịch NaOH.

Giải thích vì sao trong thí nghiệm chuẩn độ dung dịch NaOH bằng dung dịch HCl, ta kết thúc chuẩn độ ngay khi dung dịch trong bình tam giác chuyển từ không màu sang hồng (bền trong ít nhất 20 giây).

Chuẩn độ dung dịch NaOH chưa biết chính xác nồng độ (biết nồng độ trong khoảng gần với 0,1 M) bằng dung dịch chuẩn HCl 0,1 M với chất chỉ thị phenolphthalein.

Chuẩn bị: Dung dịch HCl 0,1M, dung dịch NaOH (chưa biết chính xác nồng độ, khoảng 0,1 M), phenolphthalein, burette, bình tam giác 100 mL.

Tiến hành: Burette (loại 25 mL) đã được đổ đầy đến vạch 0 bằng dung dịch NaOH và chắc chắn không còn bọt khí trong burette. Cho 10 mL dung dịch chuẩn HCl vào bình tam giác (loại 100 mL), thêm 2 giọt chỉ thị phenolphthalein (loại 1% pha trong cồn).

Mở khoá burette để nhỏ từ từ từng giọt dung dịch NaOH vào bình tam giác, đồng thời lắc đều bình. Tiếp tục nhỏ dung dịch NaOH (vẫn duy trì lắc đều bình) cho tới khi dung dịch trong bình chuyển từ không màu sang hồng và bền trong ít nhất 20 giây thì kết thúc chuẩn độ (khoá burette). Ghi lại thể tích NaOH đã dùng. Lặp lại thí nghiệm ít nhất 3 lần.

Xem thêm: liên kết câu và liên kết đoạn văn

Yêu cầu: Quan sát hiện tượng, viết phương trình hoá học và xác định nồng độ dung dịch NaOH.

Để trung hoà 10 mL dung dịch HCl nồng độ x M cần 50 mL dung dịch NaOH 0,5 M. Xác định giá trị của x.

Bạn đang xem bài viết: Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li…. Thông tin do c2captientlhp.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post