em nguyện làm người bình thường bên cạnh anh remix

Em Bằng Lòng Làm Một Người Bình Thường Ở Bên Cạnh Anh / 我愿意平凡的陪在你身旁 (DJYaha Remix) - Vương Thất Thất

Thông tin bài hát

Bạn đang xem: em nguyện làm người bình thường bên cạnh anh remix

Tên bài hát: Em Bằng Lòng Làm Một Người Bình Thường Ở Bên Cạnh Anh / 我愿意平凡的陪在你身旁 (DJYaha Remix)
Ca sĩ: Vương Thất Thất
Sáng tác: unknown
Album: Em Bằng Lòng Làm Một Người Bình Thường Ở Bên Cạnh Anh / 我愿意平凡的陪在你身旁
Ngày ra mắt: 01/08/2019
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

 

Xem thêm: toán lớp 10 chân trời sáng tạo

Lời bài hát Em Bằng Lòng Làm Một Người Bình Thường Ở Bên Cạnh Anh / 我愿意平凡的陪在你身旁 (DJYaha Remix) – Vương Thất Thất

Zhǎng dé chǒu húo de jiǔ
zhǎng dé shùai lǎo de kùai
wǒ nìngyùan dāng yīgè chǒubāgùai
jījí yòu kě’ài
zhǎng dé chǒu húo de jiǔ
zhǎng dé pàng rìzi wàng
wǒ nìngyùan zùo yīgè píngfán de rén
péi zài nǐ shēn páng
wǒ nìngyùan zùo yīgè píngfán de rén
péi zài nǐ shēn páng
dà xīnwén yòu bàozhàle
shéi yòu dēng shàng dà yǎzhī táng
māmā chǎo de fàn zhēnxiāng
guǎn tā chī wán hùi bù hùi pàng
wǒ zhàn zài shānpō shàng
yōuzāi yōuzāi xìang xìa wàng
wǒ shì zùidà de taiyà́ng
zhǐguǎn bǎ nǐ zhào lìang
zhǎng dé chǒu húo de jiǔ
zhǎng dé shùai lǎo de kùai
wǒ nìngyùan dāng yīgè chǒubāgùai
jījí yòu kě’ài
zhǎng dé chǒu húo de jiǔ
zhǎng dé pàng rìzi wàng
wǒ nìngyùan zùo yīgè píngfán de rén
péi zài nǐ shēn páng
wǒ nìngyùan zùo yīgè píngfán de rén
péi zài nǐ shēn páng
wū dá dá dá dá dá dá dá dá dá dá
wū dá dá dá dá dá dá dá dá dá dá
wū dá dá dá dá dá dá dá dá dá dá
wū dá dá dá dá dá dá dá dá dá dá
wǒ bùshì meiyó̌u mèngxiǎng
zhǐshì mèngxiǎng tài kúangwàng
nà jìuhúo zài dāngxìa
yī diǎndiǎn bìan dé qíangdà
nǐ zhù zài wǒ xīn shàng
zhǐ shǔýu nǐ de bìfēnggǎng
nǐ shì duýīwú’èr de rén
zhēngùi qiě shànlíang
zhǎng dé chǒu húo de jiǔ
zhǎng dé shùai lǎo de kùai
wǒ nìngyùan dāng yīgè chǒubāgùai
jījí yòu kě’ài
zhǎng dé chǒu húo de jiǔ
zhǎng dé pàng rìzi wàng
wǒ nìngyùan zùo yīgè píngfán de rén
péi zài nǐ shēn páng
wǒ nìngyùan zùo yīgè píngfán de rén
péi zài nǐ shēn páng
nà hū kě’ài de rén
hū wū píngfán de rén
hū wū duýīwú’èr de rén
hū wū ài nǐ de rén

Xem thêm: lấy cớ gì pháp đưa quân ra đánh hà nội lần thứ hai