explode là gì

Rate this post

Hàm explode() vô PHP là hàm sở hữu tính năng quy đổi một chuỗi trở nên một mảng và từng thành phần được tách vì chưng một chuỗi con cái hay 1 ký tự động nào là cơ. Hàm này được dùng bên trên PHP4, PHP5 và PHP7.

Bạn đang xem: explode là gì

Cú pháp hàm explode() trong PHP

explode( string $characters, string $string[, int $limit ]);

Trong đó:

  • $characters: là chuỗi con cái hoặc ký tự động dùng để làm phân tích những thành phần.
  • $string: là chuỗi cần thiết quy đổi.
  • $limit: là thông số xác lập số thành phần của mảng Output đầu ra, nó ko cần phải dùng, nó được thiết lập Khi mình muốn mảng trả về từng nào thành phần thì truyền limit với độ quý hiếm cơ.

Kết trái ngược trả về:  Hàm này tiếp tục trả về một mảng bao gồm những thành phần được rời kể từ chuỗi vì chưng một chuỗi con cái hay 1 ký tự động được truyền vô.

Ví dụ hàm explode vô PHP:

<?php $pizza = "piece1 piece2 piece3 piece4 piece5 piece6"; $pieces = explode(" ", $pizza); print_r($pieces); ?>

Kết trái ngược trả về:

Xem thêm: muốn làm công an phải học giỏi môn gì

Array ( [0] => piece1 [1] => piece2 [2] => piece3 [3] => piece4 [4] => piece5 [5] => piece6 )

<?php $string = "Kiến thức lập trình sẵn online ogames.vn"; $characters = "online"; // Ví dụ ko dùng limit print_r(explode($characters, $string)); //Ví dụ dùng limit = 1 print_r(explode($characters, $string, 1)); //Ví dụ dùng limit = 3 print_r(explode($characters, $string, 3)); ?>

Kết trái ngược tương ứng:

// Ví dụ ko dùng limit Array ( [0] => Kiến thức lập trình sẵn [1] => ogames.vn ) //Ví dụ dùng limit = 1 Array ( [0] => Kiến thức lập trình sẵn online ogames.vn ) //Ví dụ dùng limit = 2 Array ( [0] => Kiến thức lập trình sẵn [1] => ogames.vn )

Như vậy Khi tao gán độ quý hiếm limit = 1 thì hàm tiếp tục trả về cho tới tao mảng bao gồm một thành phần là toàn cỗ chuỗi, Khi tao gán độ quý hiếm limit = 2 thì hàm tiếp tục trả về 2 thành phần và thành phần thứ hai là toàn cỗ phần chuỗi còn sót lại sau thời điểm tách.

Chú ý: Hàm explode được ra mắt kể từ phiên phiên bản PHP 4, thông số limit được thêm vô kể từ PHP 4.1 và tương hỗ độ quý hiếm âm kể từ PHP 5.1.0.

Trong PHP còn tồn tại một hàm implode() dùng để làm quy đổi một mảng trở nên một chuỗi ứng, chúng ta có thể xem thêm tăng nội dung bài viết này bên trên trang của tớ.

Hi vọng với nội dung bài viết này, các bạn đang được làm rõ phần mềm của hàm explode vô PHP. Nếu thấy nội dung bài viết hoặc và ý nghĩa sâu sắc hãy lượt thích và share nội dung bài viết này nhằm người xem bên nhau học hành nhé.

Xem thêm: toán 10 kết nối tri thức với cuộc sống