fat chance là gì

Hôm ni tất cả chúng ta tiếp tục chính thức với bài số 7 trong loạt bài bác học 25 Bài trở nên ngữ giờ đồng hồ Anh tiếp xúc từng ngày.

Các cụm kể từ này đều là những cụm kể từ khôn xiết thịnh hành vô cuộc chuyện trò từng ngày ở The United States of American (USA) hoặc United Kingdom (UK). Mọi người tiếp tục nghe thấy bọn chúng trong những tập phim và lịch trình TV và rất có thể dùng bọn chúng nhằm thực hiện mang lại giờ đồng hồ Anh của tớ kiểu như với giờ đồng hồ của những người bạn dạng ngữ rộng lớn.

Bạn đang xem: fat chance là gì

Như tiếp tục rằng vô bài bác đầu, những lời nói trở nên ngữ sẽ tiến hành bịa vô thực trạng một mẩu truyện ví dụ. Nếu chúng ta này ko làm rõ phấn khởi lòng phát âm lại bên trên đây: Lời reviews trở nên ngữ giờ đồng hồ Anh tiếp xúc từng ngày.

– Bài tiếp theo: Bài 8 – Thành ngữ giờ đồng hồ Anh tiếp xúc sản phẩm ngày

– Bài học tập trước: Bài 6 – Thành ngữ giờ đồng hồ Anh tiếp xúc sản phẩm ngày

Các câu chính:

1. Câu trở nên ngữ số 1: bright and early
2. Câu trở nên ngữ số 2: crash course
3. Câu trở nên ngữ số 3: Fat chance
4. Câu trở nên ngữ số 4: (to) give it a shot
5. Câu trở nên ngữ số 5: happy camper
6. Câu trở nên ngữ số 6: (to have) mixed feelings
7. Câu trở nên ngữ số 7: needless lớn say
8. Câu trở nên ngữ số 8: (to) not have a clue
9. Câu trở nên ngữ số 9: (to) not sleep a wink
10. Câu trở nên ngữ số 10: (to) work lượt thích a dog

Thành ngữ giờ đồng hồ Anh
Bài 7-Thành ngữ giờ đồng hồ Anh tiếp xúc sản phẩm ngày

Lesson 7: Susan hires Bob lớn lập cập her business

Bob:         You’re up bright and early this morning, Susan.
Susan:     I didn’t sleep a wink. I was awake all night thinking about the new business.
Bob:         Running your own business is lots of work. Are you prepared lớn work lượt thích a dog?
Susan:     No. But I am prepared lớn hire you lớn lập cập the business.
Bob:         You want bu lớn lập cập a cookie business? Fat chance!
Susan:     Why not?
Bob:         I don’t have a clue about making cookies. I don’t even know how lớn turn the oven on!
Susan:     I’ll give you a crash course.
Bob:        Do I have lớn vì thế the baking?
Susan:    No. You’ll just manage the business side.
Bob:        Needless lớn say, I have mixed feelings about working for you.
Susan:    I’ll be nice. I promise you’ll be a happy camper.
Bob:        Okay. Let’s give it a shot, boss!

Dưới đấy là tệp tin nghe audio

https://ogames.vn/wp-content/uploads/2019/09/7-Track07.mp3
Ưu đãi khóa huấn luyện và đào tạo nggoai ngữ bên trên NNYC
Ưu đãi khóa huấn luyện và đào tạo nggoai ngữ bên trên NNYC

Ý nghĩa những trở nên ngữ giờ đồng hồ Anh tiếp xúc từng ngày vô bài

1. Câu trở nên ngữ số 1: bright and early

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: Early in the morning
– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: Vào sáng sủa sớm
Ví dụ 1: Our flight lớn Berlin leaves at 7:00 a.m. tomorrow, sánh we’ll have lớn get up bright and early.
Ví dụ 2: We have lots of cookies lớn bake sánh we’ll have lớn start bright and early tomorrow.

2. Câu trở nên ngữ số 2: crash course

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: Short and intensive instruction
– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: Giải mến ngắn ngủn gọn
Ví dụ 1: Yesterday, Joan’s son sat down with her for a couple of hours and gave her a crash course on using the Internet.
Ví dụ 2: Rachel had a date on Friday night with an tự động hóa mechanic. He gave her a crash course on changing her oil.

3. Câu trở nên ngữ số 3: Fat chance

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: Definitely not
– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: Đừng hòng, chắc chắn rằng là ko.
Ví dụ 1: The boys at school are always laughing at Dana. Will she be invited lớn the school dance? Fat chance!
Ví dụ 2: You want lớn borrow my new xế hộp and drive it across the country? Fat chance!

Xem thêm: huyr cô gái m52 lời bài hát

4. Câu trở nên ngữ số 4: (to) give it a shot

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: To try something
– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: Thử (cái gì).
Ví dụ 1: I’ve never tried lớn make wine in my bathtub before, but perhaps I’ll give it a shot.
Ví dụ 2: You can’t open that jar? Let bu give it a shot.

5. Câu trở nên ngữ số 5: happy camper

– Nghiã giờ đồng hồ Anh: A happy person; a satisfied participant
– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: ưng ý với việc gì cơ.
Ví dụ 1: When Linda’s passport was stolen in Florence, she was not a happy camper.
Ví dụ 2: Steve is taking five difficult courses this semester. He’s not a happy camper!

6. Câu trở nên ngữ số 6: (to have) mixed feelings

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: To feel positive about one aspect of something and negative about another
– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: Cảm thấy xích míc về một ai cơ hoặc việc gì cơ.
Ví dụ 1: When our houseguests decided lớn stay for another week, I had mixed feelings. On the one hand, I enjoyed hanging out with them. On the other hand, I was tired of cooking for them.
Ví dụ 2: I have mixed feelings about the president of our company. He’s good with the clients, but he’s nasty lớn his employees.

7. Câu trở nên ngữ số 7: needless lớn say

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: Obviously
– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: Hiển nhiên, chắc hẳn chắn
Ví dụ 1: You’ve got a test tomorrow morning. Needless lớn say, you can’t stay out late tonight.
Ví dụ 2: Needless lớn say, you shouldn’t have waited until Christmas Eve lớn vì thế your shopping. The stores are going lớn be very crowded!

8. Câu trở nên ngữ số 8: (to) not have a clue

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: To know nothing about.
– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: Mù tịt, ko biết gì về người hoặc một sự vật, vụ việc này cơ.
Ví dụ 1: Bob talks about working at McDonald’s, but the truth is he doesn’t have a clue about making hamburgers.
Ví dụ 2: “Do you know how lớn fix a broken printer?” – “No, I don’t have a clue!”

9. Câu trở nên ngữ số 9: (to) not sleep a wink

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: To be awake all night
– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: Thức white tối.
Ví dụ 1: Ted was sánh nervous about his chemistry test that he didn’t sleep a wink the night before.
Ví dụ 2: It’s not surprising that Jill didn’t sleep a wink last night. She drank a large cup of coffee before going lớn bed.

Xem thêm: công chúa khắc ấn lên kẻ phản nghịch

10. Câu trở nên ngữ số 10: (to) work lượt thích a dog

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: lớn work very hard
– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: Làm việc cật lực
Ví dụ 1: Larry became an investment banker after college, and now he works lượt thích a dog.
Ví dụ 2: Al worked lượt thích a dog on his term paper and got an “A+” on it.

Như vậy tất cả chúng ta tiếp tục kết cổ động bài bác số 7. Các các bạn hãy học tập tiếp bài bác số 8 nhằm mày mò đồng thời.

Hy vọng những chúng ta có thể dùng thạo các thành ngữ giờ đồng hồ Anh vô tiếp xúc sản phẩm ngày để đáp ứng chất lượng tốt rộng lớn mang lại việc làm và cuộc sống đời thường.