flashback là gì

Table of Contents

Giới thiệu

Flashback Table là gì?

Flashback Table là nghệ thuật đem tài liệu của một bảng quay trở lại một thời điểm rõ ràng nhập vượt lên khứ.
Kỹ thuật này thông thường được dùng Lúc người tiêu dùng hoặc phần mềm lỡ thay cho thay đổi hoặc xoá sai tài liệu.
 

Một số xem xét cần thiết Lúc dùng Flashback

 • Không flashback được những đối tượng người dùng nằm trong schema SYS.
 • Nếu bảng cần thiết flashback với bảng con cái tham ô chiếu cho tới, cần thiết flashback bảng con cái trước.
 • Nếu những hành vi sau ra mắt sau thời gian bạn phải flashback, thao tác flashback sẽ không còn triển khai được:
  • upgrading, moving, truncating table,
  • thêm constraint nhập table, thêm thắt table nhập cluster
  • thay thay đổi hoặc xoá cột nhập bảng
  • thay thay đổi column encryption key
  • add, drop, merg, split, coales, hoặc truncate partition hoặc subpartition (trừ việc thêm thắt partition loại range).
 • Các đối tượng người dùng dependant với table (indexes, trigger) tiếp tục quay trở lại tuy nhiên thương hiệu tiếp tục không thay đổi như  khi ở recyclebin. Cần thay cho thay đổi lại thương hiệu sau khoản thời gian flashback.

Các bước triển khai Flashback

Kiểm tra coi Flashback log và được enable hoặc chưa

select flashback_on from v$database;

Bạn đang xem: flashback là gì

 Nếu ko, các bạn hãy triển khai bước sau:

Enable Flashback log

alter database flashback on;

và phối thời hạn bạn thích tàng trữ những tệp tin flashback log (mặc toan là 1440 phút = 24 giờ)

alter system phối db_flashback_retention_target= 2880;

 Tạo bảng và thêm thắt dữ liệu

create table duydx.products ( id number primary key, product_name varchar2(50) );

Thêm tài liệu cho tới bảng

insert into duydx.products values (1,'Product 1'); insert into duydx.products values (2,'Product 2'); insert into duydx.products values (3,'Product 3'); insert into duydx.products values (4,'Product 4'); insert into duydx.products values (5,'Product 5'); commit;

Kiểm tra SCN hoặc thời hạn hiện nay tại

select to_char(current_scn) from v$database; TO_CHAR(CURRENT_SCN) ---------------------------------------- 4668734 select to_char(sysdate, 'dd-MON-YYYY hh24.MI.SS') from dual; TO_CHAR(SYSDATE,'DD-MON-YYH --------------------------- 12-DEC-2022 11.14.50

Giả lập xoá sai dữ liệu

delete duydx.products; commit;

Bạn tiếp tục xoá sai toàn cỗ tài liệu của bảng products!!!

Đừng phiền lòng, hãy tức thì ngay tức thì tuân theo công việc bên dưới đây:

Enable row movement

alter table duydx.products enable row movement;

Flashback to tướng scn

flashback table duydx.products to tướng scn 4668734;
Số SCN ở đó là số chúng ta tiếp tục ghi lại được ở bước bên trên.
 
hoặc chúng ta cũng hoàn toàn có thể chỉ định và hướng dẫn rời khỏi thời hạn trước lúc bị xoá sai.
 

Flashback to tướng timestamp

flashback table duydx.products to tướng timestamp to_timestamp('12-DEC-2022 11.14.50','dd-MON-YY hh24.MI.SS');

 Disable row movement

Xem thêm: i had my nephew paint the gate last week

alter table duydx.products disable row movement;

 Kiểm tra lại dữ liệu

select * from duydx.products;

flashback table

Chúc chúng ta thành công xuất sắc.

Nguồn: https://ogames.vn/

 

Hiện tại, tôi có tổ chức đều đặn các khóa học về quản trị Oracle Database, tôi sẽ để vấn đề ở trên đây, để khách hàng nào quan hoài về lịch học cũng như chương trình học có thể theo đòi dõi nhé.

KHOÁ DÀNH CHO NGƯỜI MỚI

KHÓA HỌC: QUẢN TRỊ ORACLE DATABASE THẬT LÀ ĐƠN GIẢN (ADMIN 1)

CÁC KHOÁ NÂNG CAO:

KHÓA HỌC ORACLE NÂNG CAO: QUẢN TRỊ KIẾN TRÚC MULTITENANT 12c

KHÓA HỌC ORACLE NÂNG CAO: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG DATA GUARD

CÁC KHOÁ COMBO:

COMBO 1: ADMIN 1 + MULTITENANT 12c

COMBO 2: ADMIN 1 + DATA GUARD

COMBO 3: ADMIN 1 + MULTITENANT 12c + DATA GUARD

LỊCH HỌC:

Mời chúng ta coi bên trên đây: LỊCH HỌC CÁC LỚP ORACLE 

ĐĂNG KÝ:

Xem thêm: fe oh 2 kết tủa màu gì