get at là gì

Nếu các bạn từng vướng mắc Get at là gì và cấu hình chuẩn chỉnh của cụm kể từ này vô giờ đồng hồ Anh thì các bạn tránh việc bỏ lỡ nội dung bài viết này. Lời giải cụ thể và ví dụ thực tiễn sẽ hỗ trợ học viên thực hiện rõ ràng những do dự của tớ.

Ý nghĩa của cụm kể từ GET AT

1/ Chỉ trích

Bạn đang xem: get at là gì

Ex: His quấn is always GETTING AT him for arriving late.

Ông công ty luôn luôn chỉ trích anh ấy vì như thế cho tới muộn.

2/ Có ý, ý muốn, ý muốn

Ex: What vì thế you think she’s GETTING AT? I’ve no idea what she wants.

Bạn nghĩ về coi cô ấy đang sẵn có ý gì? Tôi không hiểu biết nhiều cô ấy ham muốn gì cả.

3/ cũng có thể tiếp cận, mò mẫm tìm kiếm hoặc truy cập

Ex: It’s on the top shelf and I can’t GET AT it.

Nó phía trên giá chỉ tối đa rồi, tôi ko thể với cho tới nó.

4/ Đe giậm dọa, hối hận lộ

Ex: The gangster GOT AT the jury, who found them not guilty of all charges despite the evidence presented in court.

Băng đảng này vẫn hối hận lộ quan tiền tòa, người nhưng mà phán chúng ta không có tội ở toàn bộ những cáo buộc tuy vậy những vật chứng vẫn trưng bày bên trên tòa án.

Cấu trúc GET AT SOME THING

Ý nghĩa: Khi ai cơ đang được đạt được điều gì cơ, chúng ta ý nghĩa cơ hoặc đang được nỗ lực thể hiện nay nó

Ex: I’m not sure what you’re getting at – don’t you think I should come tonight?

Tôi ko chắc chắn các bạn đang được cảm nhận được gì – các bạn ko nghĩ về tôi nên cho tới tối ni sao?

Ex: What vì thế you think the poet is getting at in these lines?

Bạn nghĩ về thi sĩ nỡ đắc điều gì ở những dòng sản phẩm này?

Ex: It’s not clear what he’s getting at in this section of the article.

Không rõ ràng anh ấy cảm nhận được gì vô phần này của bài bác báo.

Xem thêm: chất nào sau đây là chất béo

Ex: She didn’t understand what her husband was getting at.

Cô không hiểu biết nhiều ck bản thân đang khiến gì.

Ex: It’s obvious what he’s getting at. He wants you vĩ đại cook dinner.

Rõ ràng là tất cả những gì anh ấy đang được cảm nhận được. Anh ấy ham muốn các bạn nấu nướng bữa tối.

Ex: What are you getting at?

Bạn đang được cảm nhận được gì vào?

Ex: What they’re getting at is that they think the house is overpriced.

Những gì chúng ta cảm nhận được là chúng ta cho là căn nhà được định vị quá cao.

Các cụm kể từ liên quan:

 • about
 • bounce
 • cant
 • canvass
 • counterpose
 • drop
 • grab
 • how about…? idiom
 • imply
 • indication
 • insinuate
 • insinuating
 • intimate
 • maybe
 • move
 • on the table idiom
 • overtone
 • proposition
 • put sth to sb
 • table

Cấu trúc GET AT SOME BODY

1/ Chỉ trích một người liên tục

Ex: He keeps getting at bu and I really don’t know what I’ve done wrong.

Anh ấy liên tiếp tiến công tôi và tôi thực sự ko biết tôi đã làm cái gi sai.

Cụm kể từ liên quan:

 • admonish
 • admonitory
 • barracking
 • bawl
 • be a reproach to sb/sth idiom
 • be in sb’s face idiom
 • beat yourself up
 • berate
 • carpet
 • chastise
 • flay sb alive idiom
 • give sb what for idiom
 • lecture
 • put sb in their place idiom
 • rollicking
 • scold
 • telling-off
 • there’ll be hell vĩ đại pay idiom
 • ticking-off
 • wigging

2/ Để thực hiện tác động phi pháp cho tới một người, thông thường bằng phương pháp hỗ trợ chi phí mang lại chúng ta hoặc rình rập đe dọa họ

Ex: The accused claimed that the witness had been got at.

Bị cáo nhận định rằng nhân bệnh đã biết thành bắt bên trên.

Cụm kể từ liên quan:

Xem thêm: thực hành tiếng việt lớp 7 trang 47

 • Augean
 • bad cheque
 • bagman
 • baksheesh
 • bribe
 • embezzlement
 • extortion
 • false accounting
 • fraud
 • fraudulence
 • insider dealing
 • match-fixing
 • money laundering
 • pass sth off as sth
 • pay sb off
 • perjury
 • phishing
 • pyramid scheme
 • siphon
 • the Augean Stables idiom

Cụm kể từ chuồn với GET khác

 • get across
 • get ahead
 • get along
 • get along with
 • get at
 • get away
 • get away with
 • get by on
 • get down
 • get on
 • get out
 • get out of
 • get round to
 • get to
 • get together