giải bài tập toán lớp 4 tập 2

VnDoc.com Học luyện Lớp 4 Toán lớp 4

Bạn đang xem: giải bài tập toán lớp 4 tập 2

Nâng cấp cho gói Pro nhằm hưởng thụ trang web VnDoc.com KHÔNG quảng cáo, tải toàn cỗ tệp tin đặc biệt nhanh ko mong chờ.

Mua ngay lập tức Từ 79.000đ

Tìm hiểu thêm

Giải VBT Toán lớp 4 luyện 2

48 21.682

Bài viết lách và đã được lưu

Vở bài xích luyện toán lớp 4 luyện 2 bao hàm những bài xích rèn luyện, thực hành thực tế đem nằm trong nội dung, cường độ giống như các bài xích luyện nhập sách giáo khoa với những bài xích giải đem tiếng giải hoặc, thú vị. Mời chúng ta nằm trong xem thêm vận chuyển về.

 • Thông tin tưởng sách Vở bài xích luyện Toán lớp 4 luyện 2
 • Giải Vở bài xích luyện toán lớp 4 luyện 2
  • Giải VBT Toán lớp 4 chương 3
  • Giải Toán lớp 4 chương 4
  • Giải VBT Toán lớp 4 chương 5
  • Giải VBT Toán lớp 4 chương 6

Thông tin tưởng sách Vở bài xích luyện Toán lớp 4 luyện 2

Trình bày: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Cách thực hiện bài xích luyện nhập vở này tương tự như cách thức bài xích luyện nhập sách giáo khoa. Dường như, học viên còn được tạo quen thuộc với một số trong những dạng bài xích luyện loại mới nhất. Vì vậy nếu như học viên đã từng bài xích luyện nhập sách giáo khoa rất có thể dùng vở bài xích luyện này khi tự động học tập hoặc ôn luyện.

Những bài xích luyện nhập sách VBT Toán lớp 4 luyện 2 bám sát lịch trình hiện nay hành của Sở và đều phải sở hữu chỉ dẫn giải cụ thể.

Đây là một trong những cuốn sách lớp 4 đặc biệt tiện xem thêm cho những em cũng giống như các bậc bố mẹ dạy dỗ học tập mang lại con cái bản thân khi gặp gỡ những câu hỏi chưa xuất hiện phía đê thế nào cho phù phù hợp với “phương pháp môn sư phạm".

Tất cả những bài xích luyện nhập Vở bài xích luyện Toán 4, những em nên tự động bản thân thực hiện trước lúc coi phần chỉ dẫn giải nhập cuốn sách này. Nếu thực hiện được như thế thì việc học tập của những em mới nhất hiệu suất cao và đạt nhiều kết quả nhập hoc luyện.

Giải VBT Toán lớp 4 chương 3

 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 84: Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 2
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 85: Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 5
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 86: Luyện tập
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 87: Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 9
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 88: Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 3
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 89: Luyện tập
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 90: Luyện luyện chung

Giải Toán lớp 4 chương 4

 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 91: Ki - lô - mét vuông
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 92: Luyện luyện Ki - lô - mét vuông
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 93: Hình bình hành
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 94: Diện tích Hình bình hành
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 95: Luyện tập
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 96: Phân số
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 97: Phân số và luật lệ phân tách số tự động nhiên
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 98: Phân số và luật lệ phân tách số đương nhiên (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 99: Luyện tập
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 100: Phân số vì chưng nhau
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 101: Rút gọn gàng phân số
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 102: Luyện luyện rút gọn gàng phân số
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 103: Quy đồng khuôn những phân số
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 104: Quy đồng khuôn những phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 105: Luyện luyện Quy đồng khuôn những phân số
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 106: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 107: So sánh nhì phân số nằm trong khuôn số
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 108: Luyện luyện So sánh nhì phân số nằm trong khuôn số
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 109: So sánh nhì phân số không giống khuôn số
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 110: Luyện luyện So sánh nhì phân số không giống khuôn số
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 111: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 112: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 113: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 114: Phép nằm trong phân số
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 115: Phép nằm trong phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 116: Luyện luyện Phép nằm trong phân số
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 117: Luyện luyện Phép nằm trong phân số (tiếp)
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 118: Phép trừ phân số
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 119: Phép trừ phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 120: Luyện luyện luật lệ trừ phân số
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 121: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 122: Phép nhân phân số
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 123: Luyện luyện Phép nhân phân số
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 124: Luyện luyện Phép nhân phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 125: Tìm phân số của một số
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 126: Phép phân tách phân số
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 127: Luyện luyện Phép phân tách phân số
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 128: Luyện luyện Phép phân tách phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 129: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 130: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 131: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 132: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 133: Hình thoi
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 134: Diện tích Hình thoi
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 135: Luyện luyện Diện tích hình thoi
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 136: Luyện luyện chung

Giải VBT Toán lớp 4 chương 5

 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 137: Giới thiệu tỉ số
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 138: Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ của nhì số đó
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 139: Luyện luyện Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ của nhì số đó
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 140: Luyện luyện Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ của nhì số cơ (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 141: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 142: Tìm nhì số lúc biết hiệu và tỉ số của nhì số đó
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 143: Luyện luyện Tìm nhì số lúc biết hiệu và tỉ số của nhì số đó
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 144: Luyện luyện Tìm nhì số lúc biết hiệu và tỉ số của nhì số đó
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 145: Luyện luyện chung
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 146: Luyện luyện cộng đồng (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 147: Tỉ lệ bạn dạng đồ
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 148: Ứng dụng của tỉ lệ thành phần bạn dạng đồ
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 149: Ứng dụng của tỉ lệ thành phần bạn dạng vật dụng (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 150: Thực hành Ứng dụng của tỉ lệ thành phần bạn dạng đồ
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 151: Thực hành Ứng dựng của tỉ lệ thành phần bạn dạng vật dụng (tiếp theo)

Giải VBT Toán lớp 4 chương 6

 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 152: Ôn luyện về số tự động nhiên
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 153: Ôn luyện về số đương nhiên (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 154: Ôn luyện về số đương nhiên (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 155: Ôn luyện về những luật lệ tính với số tự động nhiên
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 156: Ôn luyện về những luật lệ tính với số đương nhiên (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 157: Ôn luyện về những luật lệ tính với số đương nhiên (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 158: Ôn luyện về biểu đồ
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 159: Ôn luyện về phân số
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 160: Ôn luyện về những luật lệ tính với phân số
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 161: Ôn luyện về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 162: Ôn luyện về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 163: Ôn luyện về những luật lệ tính với phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 164: Ôn luyện về đại lượng
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 165: Ôn luyện về đại lượng (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 166: Ôn luyện về đại lượng (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 167: Ôn luyện về hình học
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 168: Ôn luyện về hình học tập (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 169: Ôn luyện về thăm dò số tầm cộng
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 170: Ôn luyện về thăm dò nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhì số đó
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 171: Ôn luyện về thăm dò nhì số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhì số đó
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 172: Luyện luyện cộng đồng chương 6
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 173: Luyện luyện cộng đồng chương 6
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 174: Luyện luyện cộng đồng chương 6 (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 bài xích 175: Tự kiểm tra

Đánh giá bán bài xích viết

Xem thêm: bài 16 trang 51 sgk toán 9 tập 1

48 21.682

Chia sẻ bài xích viết

 • Chia sẻ bởi:

  Nguyễn Minh Ngọc

 • Nhóm:

  Sưu tầm

 • Ngày :

Nâng cấp cho gói Pro nhằm hưởng thụ trang web VnDoc.com KHÔNG quảng cáo, tải toàn cỗ tệp tin đặc biệt nhanh ko mong chờ.

Mua ngay lập tức Từ 79.000đ

Tìm hiểu thêm

Tìm thêm: Vở bài xích luyện toán lớp 4 luyện 2 Vở bài xích luyện toán lớp 4 Giải VBT Toán lớp 4

Sắp xếp theo

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi

Xem thêm: uống tinh bột nghệ có tác dụng gì