giải bài tập toán lớp 5 trang 31

Câu 1: Trang 31 – sgk toán lớp 5

Để lát nền 1 căn chống hình chữ nhật, người tao người sử dụng loại gạch men men hình vuông vắn sở hữu cạnh 30cm. Hỏi cần thiết từng nào viên gạch men nhằm lát kín nền căn chống ê, hiểu được căn chống sở hữu chiểu rộng lớn 6m, chiều nhiều năm 9m ? (Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kể)

Bạn đang xem: giải bài tập toán lớp 5 trang 31

Hướng dẫn giải:

Đổi: 30cm = 3dm

Diện tích nền căn chống là :

9 x 6 = 54 (m2) = 5400dm2

Diện tích một viên gạch men là :

3 x 3 = 9 (dm2)

Số viên gạch men nên dùng là :

5400 : 9 = 600 (viên)

Đáp số: 600 viên

 

=================

Câu 2: Trang 31 – sgk toán lớp 5

Một thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu chiểu nhiều năm 80m, chiều rộng lớn bằng $\frac{1}{2}$ chiều nhiều năm.

a) Tính diện tích S thửa ruộng ê.

b) hiểu rằng, cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng ê người tao thu hoạch được từng nào tạ thóc ?

Hướng dẫn giải:

a) Chiều rộng lớn thửa ruộng hình chữ nhật là :

80 : 2 = 40 (m)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là :

80 x 40 = 3200 (m2)

b) 3200m2 so với 100m2 thì vội vàng :

3200 : 100 = 32 (lần)

Số thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng hình chữ nhật này đó là :

50 x 32 = 1600 (kg) hoặc 16 tạ

Đáp số: a) 3200m2

b) 16 tạ thóc.

 

===============

Câu 3: Trang 31 – sgk toán lớp 5

Xem thêm: Tổng hợp những mẫu giày jordan 4 chất lượng giá tốt

Một mảnh đất nền sở hữu hình vẽ bên trên phiên bản đồ gia dụng tỉ lệ thành phần 1 : 1000 là hình chữ nhật với chiều nhiều năm 5cm, chiều rộng lớn 3cm. Tính diện tích S mảnh đất nền ê vì thế mét vuông.

Hướng dẫn giải:

Chiều nhiều năm thiệt của mảnh đất nền hình chữ nhật là :

5 x 1000 = 5000 (cm) = 50 (m)

Chiều rộng lớn thiệt của mảnh đất nền hình chữ nhật là :

3 x 1000 = 3000 (cm)= 30 (m)

Diện tích của mảnh đất nền hình chữ nhật là :

50 x 30= 1500 (m2)

Đáp số: 1500 m2.

 

================

Câu 4: Trang 31- sgk toán lớp 5

Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp trúng :

Tính diện tích S miếng bìa sở hữu những độ dài rộng theo như hình vẽ sau đây :

A. 96cm2

B. 192cm2

C. 224cm2

D. 288cm2.

Hướng dẫn giải:

Ta có:

Chiều nhiều năm hình chữ nhật MNPQ là

8 + 8 + 8 = 24 (cm)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

24 X 12 = 288 (cm2)

Diện tích hình vuông vắn EGHK là :

8 X 8 = 64 (cm2)

Xem thêm: bài 16 trang 51 sgk toán 9 tập 1

Diện tích miếng bia là :

288 – 64 = 224 (cm2)

Vậy đáp án trúng là: C. 224cm2