giải bài tập vật lý 7 bài 4

Định luật bản năng ánh sáng

Giải Bài Tập SBT

4.1 (Trang 12, Sách bài bác tập luyện vật lý cơ 7)

Bạn đang xem: giải bài tập vật lý 7 bài 4

Hướng dẫn:

Bước 1: Vẽ pháp tuyến IN, góc cho tới i = SIN.

Bước 2: Vẽ tia bản năng tạo ra với pháp tuyến một góc i’ = i.

Giải:

Vẽ tia phản xạ:

IN vuông góc với gương nên góc i = 90° – 30° = 60°.

Góc bản năng i’ = i = 60°.

4.2 (Trang 12, Sách bài bác tập luyện vật lý cơ 7)

Hướng dẫn :

Góc bản năng luôn luôn trực tiếp bởi góc cho tới.

Giải:

Chọn câu A. 20°.

4.3 (Trang 12, Sách bài bác tập luyện vật lý cơ 7)

Hướng dẫn :

Bước 1: Giữ vẹn toàn tia cho tới SI, vẽ tia bản năng IR theo gót phương ở ngang kể từ trái khoáy sang trọng nên.

Bước 2: Vẽ đàng phân giác IN của góc SIR, IN là pháp tuyến.

Bước 3: Vẽ gương vuông góc với IN bên trên điểm I.

Giải:

a) Vẽ tia phản xạ:

b) Vẽ địa điểm bịa đặt gương:

4.4 (Trang 12, Sách bài bác tập luyện vật lý cơ 7)

Hướng dẫn:

b) Cách 1: Lấy nhì điểm cho tới bất kì I và I’ bên trên gương, tia bản năng ứng là IM và FM.

Bước 2: Vẽ nhì pháp tuyến ứng IN và I’N’

Bước 3: Vẽ nhì tia cho tới ứng SI và S’I’ sao mang lại góc SIN = NIM và góc S’T’N’ = N’T’M’.

Giải:

4.5 (Trang 13, Sách bài bác tập luyện vật lý cơ 7)

Hướng dẫn:

i + r = 60° và i = r.

Giải:

Chọn B. Góc cho tới i bởi góc bản năng r và bởi nửa góc tạo ra trở thành đằm thắm tia bản năng IR tạo ra với tia tới: i = r = 60º/2 = 30°.

4.6 (Trang 13, Sách bài bác tập luyện vật lý cơ 7)

Hướng dẫn:

Tia cho tới chuồn vuông góc với mặt mày gương thì góc cho tới i = 0°.

Xem thêm: Tổng hợp những mẫu giày jordan 4 chất lượng giá tốt

Giải:

Chọn D. Chiếu tia sáng sủa vuông góc với mặt mày một gương phấng vậy góc cho tới bởi i = 0° nên r = 0°.

4.7 (Trang 13, Sách bài bác tập luyện vật lý cơ 7)

Hướng dẫn:

Góc SIM = NIR

Giải:

Chọn B. Chiếu tia sáng sủa SI theo gót phương ở ngang tớ nhận được tia bản năng theo gót gương trực tiếp đứng. Vậy bọn chúng vuông góc.Suy rời khỏi góc SIM tạo ra bởi tia SI và mặt mày gương là 45°.

4.8 (Trang 13, Sách bài bác tập luyện vật lý cơ 7)

Chọn D. Mặt phẳng lặng tạo ra bởi tia cho tới và pháp tuyến với gương ở điểm cho tới.

4.9 (Trang 13, Sách bài bác tập luyện vật lý cơ 7)

Hướng dẫn :

Góc khúc xạ r = góc cho tới i.

Giải:

Chọn C. r = 30°.

4.10 (Trang 14, Sách bài bác tập luyện vật lý cơ 7)

Hướng dẩn:

Góc SII1 = II1R => SI // I1R.

Giải:

Chon A. 0°.

4.11 (Trang 14, Sách bài bác tập luyện vật lý cơ 7)

Hướng dẫn:

SI // I’R.

Giải:

Chọn A. 180°.

4.12 (Trang 14, Sách bài bác tập luyện vật lý cơ 7)

Tại I, theo gót ấn định luật bản năng khả năng chiếu sáng, tớ có:

Góc SIN = NIK = 30°.

Vậy góc KIO = 90° – 30° = 60°.

Tại K, theo gót ấn định luật bản năng, tớ có:

Góc IKN’ = N’KR

Trong tam giác vuông IKH, có:

góc IKH = 90° – IKN’ = 90° – 15° = 75°.

Trong tam giác IKO, có:

IOK = (∝ = 180° – IKO – KIO = 180° – 75° – 60° = 45°.

Bạn đang được coi bài bác viết: Giải Bài Tập Vật Lý 7 SBT – Chương 1 – Bài 4. Định luật bản năng ánh sáng. tin tức được tạo ra bởi Bút Chì Xanh tinh lọc và tổ hợp cùng theo với những chủ thể tương quan không giống.

Xem thêm: khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng