giai đoạn 2 của thiết kế nhằm mục đích

Câu hỏi:

05/06/2020 54,035

A. Xác đánh giá dạng sản phẩm

Bạn đang xem: giai đoạn 2 của thiết kế nhằm mục đích

B. Xác quyết định kết cấu sản phẩm

C. Xác quyết định tính năng sản phẩm

D. Xác đánh giá dạng, độ dài rộng, kết cấu, tính năng sản phẩm

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sau Khi thẩm quyết định, Reviews phương án thiết kế:

A. Tiến hành thực hiện quy mô demo nghiệm, sản xuất thử

B. Tiến hành lập làm hồ sơ kĩ thuật

C. Nếu ko đạt thì tổ chức lập làm hồ sơ kĩ thuật

D. Nếu đạt thì tổ chức lập làm hồ sơ kĩ thuật

Câu 2:

Thiết nối tiếp bao gồm bao nhiêu giai đoạn?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 3:

Thiết nối tiếp nhằm mục tiêu mục tiêu gì?

A. Xác đánh giá dạng

Xem thêm: truyện cô vợ nhặt của chu tổng

B. Xác quyết định kích thước

C. Xác quyết định kết cấu và chức năng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4:

“ Làm quy mô demo nghiệm, sản xuất thử” nằm trong giai đoạn?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 5:

Giai đoạn cuối của quy trình kiến thiết là:

A. Xác quyết định vấn đề thiết kế

B. Lập làm hồ sơ kĩ thuật

C. Làm quy mô demo nghiệm

D. Chế tạo nên thử

Câu 6:

Giai đoạn này tại đây nằm trong quy trình thiết kế?

A. Làm quy mô demo nghiệm, sản xuất thử

B. Lập làm hồ sơ kĩ thuật

C. Cả A và B đều đúng

Xem thêm: 5 cách vạch mặt anh chàng không yêu bạn

D. Cả A và B đều sai