giải tiếng anh 8 unit 1 a closer look 1

Unit 1: Leisure activities

A Closer Look 1 (phần 1→6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Bạn đang xem: giải tiếng anh 8 unit 1 a closer look 1

Vocabulary

1. Look at the following pie chart on leisure activities in the US and answer the questions. (Nhìn vào biểu đồ hình tròn sau về các hoạt động giải trí ở Mỹ và trả lời những câu hỏi.)

Unit 1 lớp 8: A Closer Look 1 | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

Hướng dẫn dịch:

Thời gian giải trí trung bình trong một ngày

   thư giãn và suy nghĩ (17 phút)

   sử dụng máy vi tính để giải trí (25 phút)

   chơi thể thao và tập thể dục (19 phút)

   đọc sách (20 phút)

   hòa nhập xã hội và giao tiếp (39 phút)

   xem ti vi (2,8 giờ)

   các hoạt động giải trí khác (18 phút)

TỔNG LƯỢNG THỜI GIAN CHO THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ = 5,1 GIỜ

Ghi chú: Dữ liệu bao gồm tất cả những người từ 15 tuổi trở lên. Dữ liệu bao gồm tất cả các ngày trong tuần và tính trung bình hàng năm trong năm 2012

Nguồn: Cục Thống kê Lao động, Khảo sát Sử dụng Thời gian của người Mĩ

1. How much leisure time did people in the US have on an average day in 2012?

2. What did they do in their leisure time?

3. What were the three most common activities?

Đáp án:

1. 5.1 hours.

2. They do reading, socializing, communicating, sport exercises, using computer, relaxing and thinking, watching TV and other leisure activities.

3. Watching TV, socialising and communicating, using the computer.

Hướng dẫn dịch:

1. Người dân ở Mỹ có bao nhiêu thời gian thư giãn nghỉ ngơi trung bình mỗi ngày vào năm 2012?

– 5,1 giờ.

2. Họ làm gì trong thời gian rảnh?

– Họ đọc sách, giao lưu, giao tiếp, tập thể dục thể thao, sử dụng máy tính, thư giãn và suy nghĩ, xem TV và các hoạt động giải trí khác.

3. Ba hoạt động phổ biến nhất là gì?

– Xem TV, giao lưu và xã hội, sử dụng máy tính.

2. Complete the table with information from the pie chart (Hoàn thành bảng sau với thông tin từ biểu đồ hình tròn ở trên.)

Tên hoạt độngĐộng từ
relaxing (thư giãn)relax
thingking (suy nghĩ)think
using (sử dụng)use
doing (làm)do
watching (xem)watch
reading (đọc)read
socialising (giao lưu)socialise
communicating (giao tiếp)communicate

3. Look at the words. Match them to the category labels (Nhìn vào các từ. Nối chúng với từ loại.)

1. skateboarding, football, badminton

a. Learning something interesting

2. a novel, poetry, a magazine

b. Reading

3. the news, a reality show, a comedy

c. Spending time with family

4. a new language, a skill

d. Having hobbies

5. collecting stamps, making origami

e. Playing sports

6. going to local performances, visiting museums

f. Watching TV

7. visiting relatives, going shopping, doing DIY

g. Socialising with friends

8. texting, going to the cinema, hanging out

h. Going to cultural events/places

Xem thêm: nghe tin gia đình một người thân ở xa có chuyện buồn

Đáp án:

1 – e2 – b3 – f4 – a5 – d6 – h7 – c8 – g

Hướng dẫn dịch:

1. trượt ván, bóng đá, cầu lông

2. tiểu thuyết, thơ, tạp chí

3. tin tức, chương trình thực tế, một vở hài kịch

4. một ngôn ngữ mới, một kĩ năng

5. sưu tầm tem, gấp giấy origami

6. đến các buổi biểu diễn địa phương, thăm các viện bảo tàng

7. thăm họ hàng, đi mua sắm, làm đồ tự làm

8. nhắn tin, đi xem phim, đi chơi

4. How much time do you spend a day on leisure activities? What are the three activities that you do the most? Share your ideas with a partner. (Mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thời gian cho các hoạt động giải trí? Ba hoạt động giải trí nào bạn làm nhiều nhất? Chia sẻ ý kiến của bạn với một bạn học.)

Gợi ý:

– I usually spend 2 hours a day doing leisure activities. I often listen to music, watch TV or play volleyball. I also like to travel with my family at the weekend and on summer vacation. If I had more money, I would go shopping regularly. 

– I usually spend 3 hours a day for leisure activities. I often watch TV, play badminton and read book most. I also play computer games, play piano, relax…

Hướng dẫn dịch:

– Tôi thường dành 2 tiếng mỗi ngày để thực hiện các hoạt động giải trí. Tôi thường nghe nhạc, xem TV hoặc chơi bóng chuyền. Tôi cũng thích đi du lịch cùng gia đình vào cuối tuần và nghỉ hè. Nếu tôi có nhiều tiền hơn, tôi sẽ đi mua sắm thường xuyên.

– Tôi thường dành 3 tiếng mỗi ngày cho các hoạt động giải trí. Tôi thường xem TV, chơi cầu lông và đọc sách nhiều nhất. Tôi cũng chơi game trên máy tính, chơi piano, thư giãn …

Pronunciation

5. Complete the words under the pictures with /br/ or /pr/. Listen to check your answers and repeat. (Hoàn thành những từ dưới những bức tranh với /br/ hoặc /pr/. Nghe để kiểm tra những câu trả lời của em và lặp lại.)

Bài nghe:

Unit 1 lớp 8: A Closer Look 1 | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

1. apricot (quả đào)2. bridge (cây cầu)
3. bracelet (vòng đeo tay)4. bread (bánh mì)
5. princess (công chúa)6. president (tổng thống)
7. present (món quà)8. broccoli (bông cải xanh)

6. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

1. She loves making apricot jam.

2. My dad likes making bread in his free time.

3. Hien is our club president.

4. Mai keeps all her bracelets in a beautiful box.

5. You will need a brush if you want to paint your room.

6. This is a wonderful present. Thanks so much!

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy thích làm mứt đào.

2. Ba tôi thích làm bánh mì trong thời gian rảnh rỗi.

3. Hiền là chủ tịch câu lạc bộ của chúng tôi.

4. Mai cất giữ tất cả vòng tay cô ấy trong một cái hộp xinh đẹp.

5. Bạn sẽ cần một cây chổi quét nếu bạn muốn sơn một căn phòng.

6. Đây là một món quà tuyệt vời! Cảm ơn rất nhiều!

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 1 khác:

  • Từ vựng Unit 1: liệt kê các từ vựng cần học trong bài.

  • Getting Started (phần 1→4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Listen and read. 2. Find words/phrases in the box …

  • A Closer Look 1 (phần 1→6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Look at the following … 2. Complete the table …

  • A Closer Look 2 (phần 1→6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Read the conversation in … 2. Tick the appropriate …

  • Communication (phần 1→4 trang 11 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Read the following article … 2. Can you understand …

  • Skills 1 (phần 1→5 trang 12 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. What are the benefits of using computer … 2. Read the text …

  • Skills 2 (phần 1→5 trang 13 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. What do you usually … 2. Listen to the radio …

  • Looking Back (phần 1→6 trang 14 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Which one is the … 2. Rearrange the letters …

  • Project (trang 15 SGK Tiếng Anh 8 mới) In a small group decide on a leisure activity …

Đăng bởi: Key English

Xem thêm: cách kiểm tra gói cước đang sử dụng

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 8 – Sách Mới