go after là gì

“Go” là 1 trong những trong mỗi động kể từ thông dụng và không xa lạ nhất nhập giờ đồng hồ Anh. Các cụm động kể từ kết phù hợp với go rất rất đa dạng chủng loại và đa dạng và phong phú. Trong số đó nên nói tới go after, go back và go beyond. Vậy go after là gì? Go back là gì? Go beyond là gì? Và cơ hội dùng bọn chúng thế nào là. Hãy nằm trong Ivycation tìm hiểu hiểu qua loa nội dung bài viết tiếp tục rõ ràng.

1/ Go after là gì?

Sau đó là một số trong những chân thành và ý nghĩa của go after, mời mọc chúng ta nằm trong xem thêm.

Bạn đang xem: go after là gì

go after

  • Go after Tức là xua theo đuổi, theo đuổi sau ai bại nhằm đuổi theo kịp chúng ta.

Ví dụ:

After one hour of going after the stoler, the police caught him. (Sau 1 giờ xua bắt thương hiệu trộm, công an tiếp tục bắt được anh ta).

I could not go after him because he ran so sánh fast. (Tôi ko thể đuổi theo kịp anh tớ vì thế anh tớ chạy thời gian nhanh quá).

  • Go after còn Tức là nỗ lực đạt được cái gì bại.

Ví dụ:

I am trying to tướng go after Hoa’s job when she leaves the company. (Tôi đang được nỗ lực đạt được việc làm của Hoa Lúc cô ấy tách ngoài công ty).

I study hard everyday to tướng go after my favorite job. (Tôi học tập siêng năng thường ngày nhằm theo đuổi xua việc làm yêu thương quí của mình).

✅✅✅ Xem thêm:

Go by là gì? Go for là gì? Go away là gì?

2/ Cách sử dụng go after

Go after được dùng theo đuổi sau là something hoặc someone. 

Go after someone/ something : theo đuổi xua ai đó/ đồ vật gi bại để sở hữu được nó.

Ví dụ:

When he left the Circle K store, I went after him. (Khi nhưng mà anh tớ tách ngoài cửa hàng Circle K, tôi tiếp tục theo đuổi sau anh ấy).

My close friend and I go after the same job. (Bạn thân thiện tôi và tôi nằm trong theo đuổi xua một việc làm như nhau).

3/ Go back là gì?

Tương tự động như go after, go back cũng đem nhiều nghĩa. Tùy vào cụ thể từng văn cảnh ví dụ, tớ rất có thể hiểu như sau.

go back

  • Đầu tiên, go back Tức là tảo quay về.

Ví dụ:

Oh, I forgot the umbrella. I have to tướng go back for it. (Ôi, tôi tiếp tục quên kiểu mẫu dù rồi. Tôi nên trở lại lấy nó).

The food in that restaurant is terrible. I will never go back there. (Đồ ăn ở quán ăn bại thiệt tệ. Tôi sẽ không còn lúc nào trở lại bại nữa).

Xem thêm: toán lớp 10 chân trời sáng tạo

  • Go back cũng đều có nghĩa thụ động với nghĩa “được trở lại”.

Ví dụ: 

How many books went back to tướng the library? (Có từng nào cuốn sách đang được trả về thư viện?)

This dress will go back to tướng the cửa hàng. It is not the same as the dress I bought online. (Cái váy đó sẽ tiến hành trở lại cửa hàng. Nó không như kiểu mẫu váy tôi đặt ở online)

  • Go back Tức là đồ vật gi này đã tồn bên trên một khoảng tầm thời hạn nhập quá khứ cho tới lúc này.

Ví dụ:

Our relationship goes back to tướng when we were children. (Mối mối quan hệ của Shop chúng tôi tiếp tục tồn bên trên kể từ Lúc Shop chúng tôi còn là một những đứa trẻ).

This civilization goes back to tướng the 19th century. (Nền văn minh này tiếp tục tồn bên trên kể từ thế kỷ 19).

4/ Cách sử dụng go back

Go back thường được sử dụng với giới kể từ “to” Lúc đem chân thành và ý nghĩa đồ vật gi này được quay về, trở lại địa điểm cũ hoặc đồ vật gi này đã tồn bên trên kể từ nhập quá khứ cho tới lúc này.

Ví dụ:

David, why did you borrow my book without asking me? Go back to tướng the bookshelves. (David, vì thế sao các bạn lại lấy sách của tôi nhưng mà ko chất vấn chủ kiến tôi? Để lại giá chỉ sách đi).

This old palace goes back to tướng 2000. (Cái hoàng cung cũ này tiếp tục tồn bên trên từ thời điểm năm 2000).

5/ Go beyond là gì?

Go beyond Tức là đảm bảo chất lượng rộng lớn số lượng giới hạn của một chiếc gì bại.

go beyond

Ví dụ:

What he showed in the performance goes beyond my expectations. (Những gì nhưng mà anh tớ thể hiện tại nhập bài bác thuyết trình vượt quá mức kỳ vọng của tôi).

The relationship between Jack and Rose went beyond friendship. (Mối mối quan hệ thân thiện Jack và Rose tiếp tục vượt lên tình bạn).

6/ Cách sử dụng go beyond

Go beyond được dùng 1 mình, không tồn tại một cấu tạo ví dụ nào là. 

Ví dụ: 

Xem thêm: fe oh 2 kết tủa màu gì

She hopes he will go beyond friendship with her. (Cô ấy kỳ vọng rằng anh ấy tiếp tục vượt lên xa thẳm tình các bạn với cô ấy).

Newton’s researches go beyond the progress of mankind at that time. (Những phân tích của Newton thì vượt lên xa thẳm sự tiến bộ cỗ của quả đât khi bấy giờ).

Như vậy vừa vặn rồi, Ivycation tiếp tục reviews cho tới các bạn go after là gì? Go back là gì? Go beyond là gì? Và cơ hội dùng 3 cụm động kể từ này. Hy vọng nội dung bài viết hữu ích với chúng ta. 

5/5 - (2 bình chọn)