grow là gì

Động kể từ Grow là động kể từ được dùng thật nhiều vô tiếp xúc, vô tiếp thu kiến thức, trong số bài xích đánh giá,…. Đồng thời Grind còn là một một động kể từ bất quy tắc rất thông thường bắt gặp và ko tuân theo dõi quy tắc thường thì Khi phân chia thì. Vậy quá khứ của Grow là gì? Chia thì với động kể từ Grow sao mang lại đúng? Mọi vướng mắc đều được công ty chúng tôi trả lời vô nội dung bài viết tiếp sau đây.

Quá khứ của động kể từ Grow là gì?

Quá khứ của Grow là:

Bạn đang xem: grow là gì

Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
grow grew grown gia tăng, tăng trưởng

Ví dụ:

Xem thêm: Review giày Air Force 1 cổ thấp chân thực từ A - Z

  • This plant grows best in the shade.
  • She’s grown three centimetres this year
  • He grew bored of the countryside.

Một số động kể từ bất quy tắc tương tự động với Grow

Động kể từ nguyên vẹn thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Blow Blew Blown
Know Knew Known
Throw Threw Thrown

Quá khứ của Grow là gì

Cách phân chia động kể từ bất quy tắc Grow

Bảng phân chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện bên trên đơn grow grow grows grow grow grow
Hiện bên trên tiếp diễn am growing are growing is growing are growing are growing are growing
Quá khứ đơn grew grew grew grew grew grew
Quá khứ tiếp diễn was growing were growing was growing were growing were growing were growing
Hiện bên trên trả thành have grown have grown has grown have grown have grown have grown
Hiện bên trên triển khai xong tiếp diễn have been growing have been growing has been growing have been growing have been growing have been growing
Quá khứ trả thành had grown had grown had grown had grown had grown had grown
QK triển khai xong Tiếp diễn had been growing had been growing had been growing had been growing had been growing had been growing
Tương Lai will grow will grow will grow will grow will grow will grow
TL Tiếp Diễn will be growing will be growing will be growing will be growing will be growing will be growing
Tương Lai trả thành will have grown will have grown will have grown will have grown will have grown will have grown
TL HT Tiếp Diễn will have been growing will have been growing will have been growing will have been growing will have been growing will have been growing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would grow would grow would grow would grow would grow would grow
Conditional Perfect would have grown would have grown would have grown would have grown would have grown would have grown
Conditional Present Progressive would be growing would be growing would be growing would be growing would be growing would be growing
Conditional Perfect Progressive would have been growing would have been growing would have been growing would have been growing would have been growing would have been growing
Present Subjunctive grow grow grow grow grow grow
Past Subjunctive grew grew grew grew grew grew
Past Perfect Subjunctive had grown had grown had grown had grown had grown had grown
Imperative grow Let′s grow grow

XEM THÊM: Bảng động kể từ bất quy tắc thông thườn nhất 

5/5 - (100 bình chọn)