handouts là gì

Handout là gì?

– Được hiểu theo dõi nghĩa thực là trừng trị tay.

Bạn đang xem: handouts là gì

– Definition: Construed as a document provided to tát students or reporters containing information on a particular topic. Besides, “handout” is also understood as a gift such as food, clothing, or money given không tính phí of charge to tát those in need.

– Được hiểu như 1 tư liệu được cung ứng mang đến SV hoặc phóng viên báo chí sở hữu chứa chấp vấn đề về một chủ thể rõ ràng. Dường như “ handout” được còn hiểu như 1 phần quà như đồ ăn, ăn mặc quần áo hoặc chi phí được trao không lấy phí mang đến những người dân đang được cần thiết nó.

Một số cụm kể từ tương quan cho tới “ handout”

– Government handouts : trợ cấp cho chủ yếu phủ

– Taxpayer handout : tư liệu nộp thuế

– Charity: kể từ thiện

– Donate: quyên góp

– handed out a severe punishment : thể hiện một hình trừng trị nghiêm chỉnh khắc

Một số ví dụ với “ handout”

– So the regular handout would be formatted in something straightforward, such as Helvetica or Times New Roman.

(Các tư liệu thường thì người sử dụng format giản dị và đơn giản, với font text Helvetica hoặc Times New Roman.)

Xem thêm: bài 16 trang 51 sgk toán 9 tập 1

– Handouts used to tát prepare for exams this term will be sent to tát us by our teachers this Friday.

(tài liệu trừng trị tay dùng làm sẵn sàng cho những kỳ ganh đua học tập kỳ này sẽ tiến hành giáo viên gửi vào mang đến tất cả chúng ta nhập loại sáu tuần này)

– More kêu ca 50 American billionaires have received government farm handouts in recent years from a program created to tát help struggling small farmers survive.

( Hơn 50 tỷ phú Mỹ đã nhận được tài trợ trang trại của chủ yếu phủ trong những năm gần đây từ một chương trình được tạo ra ra để giúp những nông dân nhỏ đang gặp gỡ khó khăn khăn tồn tại)

– As in many big cities, the subways often sheltered homeless men and women needing a handout.

(Giống như trong vô số nhiều TP.HCM rộng lớn, trạm năng lượng điện ngầm thông thường là điểm đồn trú của những người dân vô gia cư hành khất.)

– Those are valuable handouts from the government.

(Đó là những khoản tài trợ quý giá chỉ kể từ chính phủ nước nhà.)

Xem thêm: nếu ngày đó chúng ta chưa quen biết