he last had his eyes tested ten months ago.

Câu hỏi:

14/03/2020 55,185

Bạn đang xem: he last had his eyes tested ten months ago.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

He last has his eyes tested ten months ago

A. He had tested his eyes ten months before

B. He didn’t have any test on his eyes ten months before

C. He had not tested his eyes for ten months then

D. He hasn’t had his eyes tested for ten months

Đáp án chủ yếu xác

D

Anh sau cùng và được đánh giá đôi mắt mươi mon trước.

A. Anh ấy vẫn đánh giá đôi mắt mươi mon trước. ( sai nghĩa)

B. Anh ấy vẫn không tồn tại ngẫu nhiên đánh giá này về đôi mắt mươi mon trước. (sai ngữ pháp)

C. Anh ấy đang không đánh giá đôi mắt nhập mươi mon rồi. (sai ngữ pháp)

D. Anh ấy từng demo đôi mắt nhập mươi mon.    

=> Đáp án D

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

He survived the operation thanks vĩ đại the skillful surgeon

A. He survived because he was a skillful surgeon

B. He wouldn’t have survived the operation without the skillful surgeon

C. There was no skillful surgeon, so sánh he died

D. Though the surgeon was skillful, he couldn’t survive the operation

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

The state school system is không tính phí for all students and _______ by the government.

A. Is paid for 

B. is paying for 

C. pays for 

D. is being pay for

Câu 3:

Xem thêm: có nên rửa mặt sau khi đắp mặt nạ

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Though built in 1946, computers were sold ______ for the first time in the 1950s

A. Commercial 

B. commercialise 

C. commercially 

D. commerce

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

You should not wear casual clothes vĩ đại the interview. The first impression is very important.

A. New 

B. informal 

C. neat 

D. formal

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

My younger brothers are obedient most of the time, but they are quite mischievous sometimes.

A. Naughty 

B. hard–working 

C. well–behaved 

D. disruptive

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Could you tell me how can I get vĩ đại the thành phố library, please?

A. Could

B. me 

C. how can I get

D. the city

Xem thêm: từng ngày từng tháng trôi qua thành năm

TÀI LIỆU VIP VIETJACK