hình nón được tạo thành như thế nào

Câu hỏi:

17/03/2020 48,025

Hình nón được tạo ra trở nên Khi xoay hình tam giác vuông một vòng xung quanh một cạnh góc vuông thắt chặt và cố định.

Bạn đang xem: hình nón được tạo thành như thế nào

Nếu bịa mặt mày lòng của hình nón tuy vậy song với mặt mày bằng phẳng hình chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng là hình tam giác cân nặng và hình chiếu cạnh đem hình trụ.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hình trụ được tạo ra trở nên như vậy nào? Nếu bịa mặt mày lòng của hình trụ tuy vậy song với mặt mày bằng phẳng hính chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh đem hình dạng gì?

Câu 2:

Hình cầu được tạo ra trở nên như vậy nào? Các hình chiếu của hình cầu đem điểm sáng gì ?

Câu 3:

Cho những bạn dạng vẽ hình chiếu 1,2,3,4 của những vật thể (h6.6).

a) Hãy hiểu những bạn dạng vẽ nhằm xác đánh giá dạng của những vật thể cơ.

b) Hãy ghi lại (x)vào dù phù hợp của bảng 6.4 nhằm chứng thực sự đối sánh Một trong những vật thể A, B, C, D(h6.7) với những bạn dạng vẽ những hình chiếu 1,2,3,4(h6.6).

Xem thêm: chất nào sau đây là chất béo

Câu 4:

Hãy hiểu bạn dạng vẽ hình chiếu của hình trụ (h6.3), hình nón (6.4), hình cầu (6.5) và vấn đáp những thắc mắc sau:

a) Mỗi hình chiếu đem hình dạng như vậy nào? (tam giác cân nặng ,hình chữ nhật, hình tròn).

b) Mỗi hình chiếu thể hiện tại độ dài rộng nào là của khối tròn trặn xoay? (đường kính,độ cao ) (bằng cơ hội điền những cụm kể từ nhập ngoặc đơn nhập bảng 6.1, 6.2,6.3)

Câu 5:

Bằng cơ hội điền nhập địa điểm ... những cụm kể từ sau: hình tam giác vuông,nửa hình trụ,hình chữ nhật nhập những mệnh đề tại đây nhằm tế bào miêu tả cơ hội tạo ra trở nên những khối :hình trụ,hình nón ,hình cầu.

a) Khi xoay ...(hình chữ nhật) một vòng xung quanh một cạnh thắt chặt và cố định ,tớ được hình trụ(h6.2a).

b) Khi xoay ...(hình tam giác vuông) một vòng xung quanh một cạnh góc vuông thắt chặt và cố định ,tớ được hình nón (h6.2b).

c) Khi xoay ...(nửa hình trụ ) một vòng xung quanh 2 lần bán kính thắt chặt và cố định ,tớ được hình cầu (h6.2c).

Xem thêm: trắc nghiệm sinh 10 kết nối tri thức

Em hãy kể một só vật thể đem dạng những khối tròn trặn xoay nhưng mà em biết ?

Câu 6:

Các em đem biết những dụng cụ này được thực hiện rời khỏi ra sao không?

TÀI LIỆU VIP VIETJACK