hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính

Câu hỏi:

22/03/2020 69,574

A. Al(OH)3

Bạn đang xem: hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải tự Vietjack

Chọn đáp án A

Chất sở hữu đặc thù lưỡng tính là Al(OH)3

Al(OH)3 vừa sở hữu kĩ năng phản xạ với axit, một vừa hai phải phản xạ với bazơ

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 6H2O

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu này tại đây đúng vào khi phát biểu về việc năng lượng điện li

A. Sự năng lượng điện li là sự việc hòa tan một hóa học nhập nước trở thành dung dịch

B. Sự năng lượng điện li là sự việc phân li một hóa học bên dưới thuộc tính của dòng sản phẩm năng lượng điện.

C. Sự năng lượng điện li là sự việc phân li một hóa học trở thành ion dương và ion âm khi hóa học bại liệt tan nội địa hoặc ở tình trạng rét chảy

D. Sự năng lượng điện li thực ra là quy trình lão hóa - khử

Câu 2:

Cho những muối bột sau: NaHSO4, NaHCO3, Na2SO4, Fe(NO3)2. Số muối bột nằm trong loại muối bột axit là

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 3:

Các hỗn hợp axit, bazơ, muối bột dẫn năng lượng điện được là vì nhập hỗn hợp của bọn chúng sở hữu các 

A. ion ngược dấu

Xem thêm: Lô kép miền bắc - bật mí bí quyết cho người mê số đề

B. anion (ion âm).

C. cation (ion dương).

D. chất

Câu 4:

Dung dịch hóa học này tại đây (có nằm trong nồng độ) dẫn năng lượng điện chất lượng tốt nhất

A. K2SO4

B. KOH

C. NaCl

D. KNO3

Câu 5:

Dung dịch hóa học này tại đây thực hiện quỳ tím hóa đỏ

A. HCl

B. K2SO4

C. KOH

D.  NaCl

Câu 6:

Các hỗn hợp NaCl, HCl, CH3COOH, H2SO4 sở hữu nằm trong độ đậm đặc mol, hỗn hợp sở hữu pH nhỏ nhất là

A. HCl

B. CH3COOH

C. NaCl

D. H2SO4

Xem thêm: chất nào sau đây là chất béo

TÀI LIỆU VIP VIETJACK