khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu hỏi:

17/06/2020 11,128

Bạn đang xem: khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Khoanh vô chữ bịa trước câu vấn đáp đúng:

Trong những hình sau đây, hình đem chu vi lớn số 1 là:Giải vở bài bác tập luyện Toán 4 | Giải VBT Toán 4

A. Hình vuông A

B. Hình chữ nhật B

C. Hình chữ nhật C

D. Hình chữ nhật D

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Đáp án: B. Hình chữ nhật B

Hướng dẫn

Hình đem chu vi lớn số 1 là hình chữ nhật B vì:

P (A) = 30 × 4 = 120 (cm)

P (B) = (10 + 90) × 2 = 200 (cm)

P (C) = ( 25 + 45) × 2 = 140 (cm)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

Xem thêm: công chúa khắc ấn lên kẻ phản nghịch

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết tiếp vô địa điểm chấm:

a) Số “bảy mươi nghìn” viết lách là …………………………………………………………….

b) Số “ một trăm nghìn” viết lách là …………………………………………………………….

c) Số “ba trăm mươi năm nghìn” viết lách là ……………………………………………………

d) Số “hai trăm tám mươi nghìn” viết lách là ……………………………………………………

Câu 2:

a) Khoanh tròn trĩnh vô số lớn số 1 : 356 872 ; 283 576 ; 638 752 ;

b) Khoanh tròn trĩnh vô số bé nhỏ nhất : 943 567 ; 394 765 ; 563 947 ;

Câu 3:

Viết tiếp vô địa điểm chấm :

Các số 89 124 ; 89 259 ; 89 194 ; 89 295 viết lách bám theo tứ tự động kể từ bé nhỏ cho tới rộng lớn là :

Câu 4:

Điền >, <, = vô địa điểm chấm:

678 653 … 98 978      493 701 … 654 702

678 753 … 687 599      700 000 … 69 999

857 432 … 857 432      857 000 … 856 999

TÀI LIỆU VIP VIETJACK